به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Saturday, January 16, 2010

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Ajib Tarin Akhbare Pezeshki Donya!!!! 

 

 

 

پزشکان هرچه قدر تلاش میکردند نمیتوانستند به دلیل اصلی

 دردی که یک دانشآموز در ناحیه شکم خود حس میکرد پی ببرند ،

 تا زمانی که او در تخت جابه جا شد و کانال تلوزیون واقع د

ر اتاق بیمارستان عوض شد.عکس برداری با اشعه ایکس

وجود یک کنترل از راه دور را در بدن این دانشآموز نشان داد

 

یک مرد 66 ساله در چین بعد از غر زدنهای بیش از حد

 همسرش یک میخ 20 سانتیمتری را در سر خود کوبید و

به این ترتیب خود را روانه بیمارستان کرد

 

 

یک کودک سه ساله هندی در طی یکی از مراسمهایی که

 در این کشور برگزار میشود از ارتفاع سقوط کرد

و این میله آهنی در شکمش فرو رفت

 

 

تصویر گرفته شده با استفاده از اشعه ایکس سر مرد 27 ساله ای را

نشان میدهد که توسط یک ماشین میخکوب کشته شده است.

 

 

مردی بعد از حادثه ای در ایستگاه مترو هر دو دستش را از دست داد.ب

عد از این حادثه پزشکان سعی کردند دست راست مرد را که آسیب

کمتری دیده بود به به بازوی چپ او پیوند بزنند و جای شست او را نیز

 عوض کنند.همان طور که در این تصویر مشاهده میکنید ،

 اکنون انگشت اشاره این مرد جای انگشت کوچک او را گرفته است

.این عمل پنجمین عمل از نوع خود در جهان به شمار میرود.

 

 

این تصویر jeff kepner را بعد از پیوند هر دو دست نشان میدهد .او هر دو دستش را به

 دلیل عفونت باکتریایی در ده سال پیش از دست داده بود.

 

 

این تصویر Connie Culpرا بعد از انجام اولین پیوند صورت در کشور آمریکا نشان  میدهد

 

 

 

 

 

.:: Copyright � 2008 - 2010 Jaraghe Inc. All rights reserved | Designed by YasnaTeam ::.__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive