به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Thursday, December 31, 2009

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. RooZaaNe (No. 1127) 

 

 

 
1127
 
 

به نام حضرت دوست، که هر چه بر سر ما مي رود عنايت اوست

مجله الکترونيکي روزانه:: شماره 1127:: سه شنبه 10 آذر ماه 1388

www.mobin-group.com

پايان دنيا در سال 2012 ؟!

سلام عرض شد
ظاهرا، دنيا در 21 دسامبر سال 2012 به پايان مي رسد! بله، درست متوجه شديد! يا حداقل بخش بزرگي از نوع بشري نابود خواهند شد! ديگر براي شغل آينده ي خود برنامه ريزي نکنيد! بدنبال خريد خانه نباشيد، و در عوض، چند سال آخر زندگي تان را هرآنطور که مي خواهيد بگذرانيد. اکنون شما 3 سال فرصت داريد که از زندگي لذت ببريد... قبل از پايان دنيا!

خُب اين سخنان عجيب و غريب چيست؟ تا بحال ما از اين پيش گويي ها زياد شنيده ايم، ولي هنوز اينجاييم و سياره مان هنوز سرجايش است. چرا اين سال 2012 اينقدر مهم شده است؟ اين اخبار در تمام دنيا در حال پخش شدن است. (مثلا فيلم 2012 که دو هفته پيش در سرتاسر جهان اکران شده و حسابي هم سروصدا کرده و در شماره قبلي روزانه (1026) اين فيلم را براي دانلود قرار داده بودم.)
طبق پيش بيني قوم مايا سال 2012 پايان دنياست و تا سه سال ديگر دنيا نابود خواهد شد.
واقعيت اين است که تقويم مايا در سال 2012 به پايان مي رسد، به همين دليل ماياها به دنبال هر دليل مذهبي، علمي، اخترگويانه و تاريخي مي گردند تا بيابند که چرا اين تقويم مي گويد که جهان رو به پايان است. رسالت مايايي کسب قدرتي است که بتواند مردم را در تمام جوامع نگران کند.
متآسفانه من براي تمامي معتقدين به اين تقويم خبرهاي بدي دارم! هيچ رستاخيز عظيمي در 2012 روي نخواهد داد، ولي چرا؟
 

vتقويم مايايي
تقويم مايا چيست؟ اين تقويم توسط تمدني پيشرفته به نام ماياها در حدود 250 تا 900 ميلادي بوجود آمده است. شواهد مربوط به امپراطوري مايا به قسمتهاي جنوبي مکزيک تا گواتمالا و اِل سالوادور مي رسد.


منطقه ي حضور ماياها

مردمي که در جامعه ي مايايي ساکن بودند، مهارت پيشرفته ي در نوشتن داشتند و در ساختن شهرها و مدنيت توانايي عجيبي پيدا کرده بودند. مايايي ها احتمالا بخاطر اهرام و ساختمانهاي بزرگ ديگري که ساخته اند معروف شده اند.
مردم ميا در فرهنگ امريکي مرکزي تأثير زيادي داشته اند، نه فقط از طريق تمدن خويش، بلکه با جوامع بومي که در اين منطقه تشکيل داده اند. در حال حاضر هنوز شمار زيادي از ماياها هنوز زنده اند و سنن باستاني خود را ادامه مي دهند.
مايايي ها از تقويم هاي مختلفي استفاده مي کردند و زمان را بعنوان گردش هايي روحاني در نظر مي گرفتند. از آنجايي که اين تقويمها استفاده هاي عملي زيادي داشتند، مثل: کاربردهاي اجتماعي، کشاورزي، اقتصادي و... ، به عنصر مذهبي قوي ي تبديل شده بودند. اين کاملا با تقويم ميلادي جديد متبين است که تنها داري معاني اجتماعي و اقتصادي است.
بيشتر تقويمهاي مايايي کوتاه بودند. تقويم تزولکئين (Tzolk"in) در 250 روز تمام مي شد و تقويم هاآب (Ha"ab) طول سال را 365 روز درنظر مي گيرد. مايايي ها اين دو تقويم را با هم ترکيب کردند تا تقويمي به نام «گرد تقويم» (Calandar Round) تهيه نمودند: که برابر است با يک چرخه از 52 هاآب (تقريبا 52 سال که برابر طول تقريبي يک نسل است.) درون يک گرد تقويم چرخه هاي 13 و 20 روزه وجود دارد. واضح است که اين سيستم تنها زماني استفاده مي شود که 52 سال را 18980 روز واحد در نظر بگيريم. بعلاوه ي اين سيستمها، مايايي ها چرخه ي داشتند به نام «چرخه ي زهره». يشان با دقت زياد تقويمي شکل دادند که بر اساس موقعيت زهره در آسمان شب بود. وهمچنين ممکن است که آنها تقويمهاي مشابهاي براي سيارات ديگر هم داشته اند.


تقويم مايايي

با استفاده از گرد تقويم هيچ گاه نمي توان سالي قديمي تر از 52 سال را مشخص کرد! پس چگونه مي توان تاريخ هاي طولاني را با استفاده از تقويم مايايي ها تعيين نمود؟


vپايان شمارش طويل = پايان دنيا؟
ماياها براي حل اين مشکل روشي ابتکاري بکار بردند. در نهايت تقويم آنها از دوره ي بلندي استفاده کرد که 5126 سال دارد. اين دوره بر اساس ملاحظات مذهبي، دوران قاعدگي، محاسبات رياضي روي اعداد 13 و 20 و همچنين اساطير اخترگويانه ايجاد شده است.


vولي اين تقويم چگونه کار مي کند؟
سال مبدأ در شمارش طويل مايايي در «0.0.0.0.0» آغاز مي شود. هر صفر از 0-19 تغيير مي کند که هرکدام نشاندهنده ي روزهاي مايايي است. مثلا اولين روز از شمارش طويل به صورت 0.0.0.0.1 نوشته مي شود. اين عدد اضافه مي شود تا روز 19. با افزوده شدن 1 روز ديگر يعني 20 روز به صورت زير نوشته مي شود: 0.0.0.1.0 اين شمارش تا 0.0.1.0.0 ادامه مي يابد (حدود يک سال) و همينطور تا 0.1.0.0.0 (حدود 20 سال) و 1.0.0.0.0 (حدود 400 سال). حالا مثلا تاريخ 2.10.12.7.1 در تقويم مايايي نشان دهنده ي تاريخ تقريبي 1012 سال و 7 ماه و 1 روز است.


سه ستون نوشته شده توسط مايايي ها:
ستون سمت چپ نشاندهنده ي تاريخ 8.5.16.9.9 يا 156 ميلادي است


واقعا تقويم جالبي است. ولي اين تقويم با پايان جهان چه ارتباطي دارد؟ رسالت مايايي تماما بر اين اساس است که هنگامي که شمارش بلند مايايي تمام شود، يک اتفاق بدي بوقوع خواهد پيوست. متخصصين مايا از هر دو عدد 13 و 20 استفاده مي کنند. طبق نظر ايشان پايان اين دوره مي تواند در 13.0.0.0.0 روي دهد. و اين تاريخ برابر با 5126 سال است. اين شمارش بلند دوره در 0.0.0.0.0 آغاز شده است که مطابق 11 آگوست 3114 پيش از ميلاد مي شود. حالا مسأله را متوجه شديد؟ شمارش طويل دوره ي ماياها در 5126 سال بعد از اين تاريخ يعني در 21 دسامبر 2012 به پايان مي رسد.
 

vروز رستاخيز
زماني که چيزي تمام مي شود (حتي چيز بي خطري مثل يک تقويم باستاني)، مردم گمان مي کنند که نهايي ترين احتمالات براي پايان تمدن روي خواهد داد. از طرف ديگر باستان شناسان و اسطوره شناسان معتقدند که مايايي ها يک عصر روشنگري را براي سال 13.0.0.0.0پيش بيني کرده اند. ولي واقعيت اين است که شواهد کافي براي چنين رستاخيز عظيمي در آن روز در دست نداريم!!
تهديدهايي برعليه زمين و نوع بشر تا بحال مطرح شده اند: برخورد سيارکها، سياهچاله ها، انفجارات پرتوگاما در کهکشانهاي نزديک، دوره ي يخبندان و جابجايي قطبين. ولي هيچ شاهدي براي روي دادن يکي از اين اتفاقات در 2012 وجود ندارد. اين اتفاقات هر زماني مي توانند روي دهند و هيچ ارتباطي با تاريخ خاصي ندارند. هر کدام از اين تهديدها نياز به يک مقاله ي مستقل دارد که توضيح داده شود که چرا  دليلي براي روي دادن آنها وجود ندارد.
نکته ي جالب اين است که باستان ستاره شناسان مايايي هنوز اختلاف نظر دارند که يا پايان تقويم در 13.0.0.0.0 است يا 20.0.0.0.0(حدود سال 8000 ميلادي).
در نتيجه، اين قبيل پيش بيني ها نه تنها مبناي علمي ندارد بلکه از خرافات و اعتقادات اسطوره ي اقوام باستاني ريشه گرفته است.
توجه مردم جهان به اين قبيل خرافات نشان دهنده ي عمق خرافه پرستي و جهل علمي نسبت به يافته هاي دقيق و جهاني علمي امروز  است. در واقع پيشرفت علم و تکنولوژي تأثير زيادي در سطح علمي و درک عمومي اقشار جوامع انساني بازي نکرده است!!
اينکه چطور به نتايج عجيب و غريب يک تقويم باستاني گمنام چنين اطمينان و توجه اي مي شود، روحيه ي غير علمي و نادقيق مردم تحصيل کرده ي امروز را نشان مي دهد و البته شايد دلايل پشت پرده ديگري داشته باشد!  

 
  u فهرست روزانه


عناوين برخي از مطالب شماره امروز مجله الکترونيکي «روزانه»:

 • پايان دنيا در سال 2012 ؟!
 • زيباترين بانوي متاهل جهان
 • ويدئو پخش نشده از اعترافات ابطحي
 • تصاويري از نمايشگاه خودرو توکيو 2009
 • معرفي و دانلود فيلم: راک ن رولا
 • دانلود فيلم مستند: سال 2012: شمارش معکوس تا آرماگدون
 • دانلود انيميشن: Angel Wars: The Messengers
 • آلبوم جديد و فوق العاده زيباي علي لهراسبي با نام چهارده
 • آهنگ جديد و بسيار زيباي محسن چاووشي با نام رفيق خوب
 • فارسي ساز آفيس 2007
 • بازي Sherlock Holmes با فرمت جاوا
 • بازي هيجان انگيز Far Cry 2: The Fortune's Pack
 • نا اميدي خردمندان را هم به زمين مي زند
 • نامه ي دوم: چه خوب که مي يي!
 • کوچولو اسم گربه مان است
 • اين عمّار
 • نقشه حوزه در دسترس موشكهاي ايراني
 • داف چيست؟
 • انواع شيطان پرستي
 • جديدترين شماره از ماهنامه Taste of Home
 • به همه چيز با نگاه خير بنگر
 • چند راه براي داشتن آپارتمان دلباز
 • انواع رنگساژ مخصوص موهاي بلوند
 • چگونه از لباس‌هاي بافتني بهتر نگهداري کنيم
 • خورش‌هايتان را صحيح و سالم بپزيد
 • راهنماي خريد چکمه
 • آزادي فرزند تا کجا؟
 • فناوري شبکه هاي تلفن همراه را بيشتر بشناسيم
 • فلسفه اينکه در قرآن در مورد نافرماني زن از شوهر، به مرد اجازه داده است که زن را بزند چيست؟
 • بررسي اسرار پشت پرده مجسمه آزادي
 • و....

 


 

 

www.mobin-group.com


  

 


www.mobin-group.com

زيباترين بانوي متاهل جهان
ويدئو پخش نشده از اعترافات ابطحي
برج دبي (بلندترين برج دنيا) براي مراسم افتتاحيه در 4 ژانويه آماده مي شود
مشهورترين و سرشناس ترين ايرانيان در دنيا
جديدترين مدلهاي کت و پالتوي زنانه (2009)
به اينا مي گن عکاسي هنرمندانه
تصاويري از جشنواره «مرد سوزان 2009» در صحري نوادا
هنرنمايي روي ناخن!
تصاويري از نمايشگاه خودرو توکيو 2009
ويروس قرن
وِيژه نامه روز جهاني مبارزه با ايدز

مرزبان شيعه
وِيژه نامه روز بزرگداشت شيخ مفيد (رحمت الله عليه)

کوچک بزرگ
ويژه نامه قيام مردم گيلان به رهبري ميرزا کوچک خان جنگلي

روز مجلس
ويژه نامه شهادت آيت الله مدرس و روز مجلس


 

 

www.mobin-group.com

خبر فوريBBC:
ايران 5 ملوان انگليسي را بازداشت کرد

شبکه خبري بي بي سي، خبري فوري، به نقل از وزارت خارجه انگليس خبر داد که نيروهاي ايراني، 5 ملوان انگليسي را دستگير کرده اند.
به گزارش عصرايران، طبق اعلام وزارت خارجه انگليس، اين 5 ملوان، از بحرين عازم دوبي بودند که در آب هاي خليج فارس دستگير شدند.
اين افراد چهارشنبه گذشته دستگير شده اند و معلوم نيست چرا خبر آن بعد از 5 روز علني مي شود.
هنوز مقامات ايراني واکنشي به اين ادعا نشان نداده اند.
يادآور مي شود در تابستان سال 83 نيز هشت تفنگدار درييي انگليسي توسط نيروهاي سپاه پاسداران در آب هاي ساحلي يران دستگير و بعد از چند روز ، به دستور محمود احمدي نژاد، آزاد شدند.

روسيه‌ وعده راه‌اندازي سريع نيروگاه ‌بوشهر را داد

رئيس سازمان انرژي اتمي ايران گفت: اين اطمينان را مي‌دهيم براساس وعده‌هايي كه روسيه به ما داده‌‌ نيروگاه بوشهر هرچه زودتر راه‌اندازي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس از بوشهر، علي‌اكبر صالحي ديشب در جمع خبرنگاران با بيان اينكه علاقه‌اي به اعلام زمان راه‌اندازي نيروگاه بوشهر نداريم اظهار داشت: اين اطمينان را مي‌دهيم براساس وعده‌هايي كه روسيه به ما داده است اين نيروگاه هرچه زودتر راه‌اندازي شود.
وي افزود: با روبه‌ اتمام بودن ساخت نيروگاه بوشهر همكاري خوبي را در آينده از سوي روسيه خواهيم ديد و اميدواريم در اين عرصه اقدامات لازم صورت گيرد.
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران با بيان اينكه همكاري ما با روسيه نگاه به آينده است خاطرنشان كرد: در گذشته داراي مشكلاتي بوديم كه برخي از اين مشكلات را شرايط زماني به ما تحميل كرده بود.
صالحي افزود: ضرورت زمان و مكان همكاري بين روسيه و ايران را به يك همكاري استراتژيك تبديل كرده است.
وي تصريح كرد: هر دو كشور بايد در عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي، صنايع و... با يكديگر همكاري داشته باشند.
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اظهار داشت: امروزه هيچ كشوري در دنيا نمي‌تواند از موقعيت خوب و قدرت مناسب برخوردار باشد مگر آن كه در خاورميانه داراي قدرت باشد.
صالحي با اشاره به اينكه براساس مصوبه مجلس در يك افق بلندمدت بايد 30 هزار مگاوات نيروگاه ايجاد كنيم، گفت: با توجه به همكاري‌هاي گذشته كه بين ايران و روسيه وجود دارد قطعاً حضور روسيه از اولويت‌هاي بالايي برخوردار است.
رئيس سازمان انرژي اتمي ايران ادامه داد: همكاري گذشته ما مي‌تواند پيشينه خوبي براي همكاري‌هاي بعدي باشد.
وي با بيان اينكه در داخل روسيه يك فضاي ساختي منفي توسط غربي‌ها ايجاد شده است اضافه كرد: روسيه نسبت به اين موضوع از هوشياري لازم برخوردار باشد.
صالحي در ارتباط با واگذاري شركت‌هاي تابع سازمان انرژي اتمي در قالب اصل 44 خاطرنشان كرد: اين شركت داراي دو شركت توليدي توسعه و تماس است كه به ترتيب وظيفه توسعه نيروگاه‌ها و تأمين سوخت را برعهده دارند و هر دوي اين شركت‌ها بنابه دستور مقام معظم رهبري به دليل مسائل حاكميتي، ايمني و امنيتي خارج از اصل 44 قرار گرفتند و لذا براي مدت طولاني قطعاً به بورس عرضه نمي‌شوند.

  


 

www.mobin-group.com

معرفي و دانلود فيلم

راک ن رولا
RocknRolla

نويسنده و کارگردان: گاي ريچي. موسيقي: استيو آيزلس. مدير فيلمبرداري: ديويد هيگز. تدوين: جيمز هربرت. طراح صحنه: ريچارد برايدگلند. بازيگران: جرارد باتلر[وان تو]، تام ويلکينسون[لني کول]، تندي نيوتن[استلا]، مارک استرانگ[آرچي]، ادريس البا[مامبلز]، کريس برايجز[ميکي]، جرمي پايون[رومن]، تام هاردي[باب خوشگله]، توبي کبل[جاني کوئيد]، جما اترتون[جون]، جمي کمپبل[راکر]، دراگان ميکانوويچ[ويکتور]، جيمي ميستري[مشاور]، کارل رودن[يوري]. 114 دقيقه. محصول انگلستان.
لني کول در صدد معامله با تبهکاري روسي به اسم ويکتور است. ظاهراً همه چيز در آغاز روبراه است و ويکتور تابلوي محبوب خود را به رسم امانت به لني مي دهد. ولي وقتي معامله سر نمي گيرد و تابلو توسط پسر ناخلف لني دزديده مي شود، همه چيز به هم مي ريزد. اين واقعه به ظاره کوچک باعث مي شود تا گروهاي کثير از تبهکاران لندن به دست پا افتاده و براي به چنگ آوردن سهمي از يک غارت بزرگ به دست و پا بيفتند. آدم هايي مثل وان تو و دستيارش مامبلز، حسابدار مونثي به نام استلا که تخصص در پنهان کردن درآمدهاي تبهکاران دارد و جاني کوئيد يک خواننده راک معتاد که هر کدام سهم شان را مي خواهند. ولي يک نفر هدف ديگري را نيز دنبال مي کند و آن انتقام است...

چرا بايد ديد؟
اگر قنداق، ضامن و دو لوله تفنگ تازه شليک شده، قاپ زدن و رولور را ديده باشيد با دنياي پر تحرک و پيچيده تبهکاران برايتانيايي از ديدگاه گاي ريچي آشنا هستيد. اين بار تبهکاراني که در کار زمين خواري هستند، مقابل دوربين ريچي قرار گرفته اند. اما باور کنيد هيچ فرقي با همتايان پيشين خود ندارند. همان رفتارها، همان متلک هاي گزنده و اين بار با کمي چاشني سکس بيشتر که با ملاط خنده در آميخته است. (فقط تصور کنيد بازيگر گردن کلفتي مثل جرارد را که در نقش وان تو براي قانع و همراه کردم يک همدستي تن به سکس با وي بايد بدهد!).
و متاسفانه براي بچه نابغه اي مانند ريچي که همين اواخر به دليل طلاق جنجالي اش با مدونا نامش بر سر زبان ها بود، يک شکست که خير، بلکه درجا زدن است. راک ن رولا در نگهاي دقيق هيچ چيز تازه اي نسبت به آثار قبلي ريچي ندارد و عنصر تازگي و غافلگيري را نيز از دست داده است. مضافا به اينکه با وجود بهره مندي از بازيگران مشهور و کار بلد، قادر به ايجاد سمپاتي ميان آنها و تماشاگر نيست. چيزي که در قنداق، ضامن و... و قاپ زني به راحتي محقق شده بود. ولي اگر از درجا زدن فيلمساز محبوب تان سر خورده نمي شويد و از خشونت کارتوني و شوخ و شنگ و آدم هاي خشن بذله گو با لهجه کاکني خوش تان مي آيد، راک ن رولا فيلم شماست[شخصاً ترجيح مي دهم دو فيلم اول او را بار ديگر تماشا کنم!)
فيلم قرار است اولين بخش از يک سه گانه باشد، که با وجود برخورد مثبت منتقدان در گيشه موفقيت درخشاني کسب نکرده و بعيد است قسمت هاي بعدي ساخته شوند. ظاهراً آقاي ريچي به چيزي بيش از مدونا به عنوان منبع الهام نياز دارد!

-نام فيلم را مانند ديگر آثار پيشين ريچي توضيح داد که در اينجا منظور به دست آوردن همه چيز است. آن طور که قهرمان اصلي آن در آغاز مي گويد:
آدم ها هميشه مي پرسند. راک ن رول چيه؟ من هم به آنها مي گويم اين به طبل و مواد و الکل ارتباطي ندارد. خيلي بالاتر از اينهاست رفيق! هر کس به دلايل مختلف دوست دارد زندگي زيبايي داشته باشد. بعضي ها پول، بعضي ها مواد، بعضي ها هم گاييدن هر کسي که سر راه شان قرار بگيرد، بعضي ها هم شهرت و موقعيت... ولي يک طرفدار راک ن رول با همه فرق دارد. چرا؟ چون يک راک ن رول چي واقعي همه اينها را مي خواهد.
ژانر: اکشن، کمدي، جنايي.
 

براي مشاهده تصاويري از اين فيلم روي اين لينک کليک کنيد
 

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال با کيفيت DVD Rip)

RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part1.rar 
RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part2.rar 
RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part3.rar 
RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part4.rar 
RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part5.rar 
RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part6.rar 
RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part7.rar 
RocknRolla_2008_DvDrip-aXXo.part8.rar

رمز فايل: ندارد
 

لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشند. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) روي اين لينک کليک کنيد
 

دانلود فيلم مستند و ورزشي

2012: Countdown to Armageddon
سال 2012: شمارش معکوس تا آرماگدون

مستندي ديدني «2012: شمارش معکوس تا آخرالزمان»
محصول کانال نشنال جئوگرافيک (2009)

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال)

رمز فايل: www.rapid.org


لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشند
. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) روي اين لينک کليک کنيد


دانلود انيميشن

Angel Wars: The Messengers (2009)

لينکهاي دانلود (نسخه اورجينال با کيفيت DVD Rip)

http://rapidshare.com/files/308583649/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part1.rar 
http://rapidshare.com/files/308585773/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part2.rar 
http://rapidshare.com/files/308585229/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part3.rar 
http://rapidshare.com/files/308586436/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part4.rar 
http://rapidshare.com/files/308585321/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part5.rar 
http://rapidshare.com/files/308586272/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part6.rar 
http://rapidshare.com/files/308586224/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part7.rar 
http://rapidshare.com/files/308585717/Aftms._D2009_-_4NG.W4R5.part8.rar

رمز فايل: ندارد


لينکهاي دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشند
. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) روي اين لينک کليک کنيد

 

 


 

www.mobin-group.com

دانلود آلبوم: فارسي

چهارده
باصداي علي لهراسبي

آلبوم جديد و فوق العاده زيباي علي لهراسبي با نام چهارده

براي دانلود، روي هر يک از لينک بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.


تک موزيک

آهنگ جديد و بسيار زيباي محسن چاووشي
با نام رفيق خوب

لينک دانلود
براي دانلود، روي هر يک از لينک بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

 

 

 

 

 

www.mobin-group.com

نرم افزار PC
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 فارسي ساز آفيس 2007

Microsoft Office Language Interface Pack 2007 پکيج فارسي ساز آفيس 2007 است که نرم ‏افزارهي: Microsoft Office Excel 2007 , Microsoft Office Outlook 2007 , Microsoft Office PowerPoint 2007 , Microsoft Office Word 2007 را به طور کامل به فارسي تبديل مي کند. با نصب اين نرم افزار علاوه بر فارسي شدن تمام بخش ها و منوها Spellcheck فارسي نيز به محيط آفيس اضافه مي شود.
ين پکيج به طور رسمي از طرف ميکروسافت ارائه شده است.

راهنما:
- تمام نرم افزارهاي مرتبط با آفيس را ببنديد و فارسي ساز را نصب نماييد.
- براي تغيير زبان آفيس به:
Start/All programs/Microsoft Office/Microsoft Office Tools/Microsoft Office 2007 Language Settings
برويد و زبان فارسي را انتخاب کنيد.
- تنظيمات زباني که انتخاب کرده يد دفعه بعد که برنامه کاربردي Office خود را آغاز کنيد اعمال خواهد شد.
 

لينک دانلود (حجم فايل حدود 12 مگابايت مي باشد)

رمز فايل: ندارد

لينک دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشند. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) روي اين لينک کليک کنيد
 

دنياي موبايل
بازي Sherlock Holmes با فرمت جاوا

بازي موبايل شرلوک هولمز Sherlock Holmes محصول ۲۰۰۹ شرکت Gameloft که با فرمت جاوا و رزلوشن ۱۷۶×۲۰۸, ۱۷۶×۲۲۰, ۲۴۰×۳۲۰ پيکسل منتشر شده است.
که در سيت موب ۴ يو به صورت ريگان در اختيار شما قرار گرفته است.
 

لينک دانلود مستقيم (حجم فايل حدود يک مگابايت مي باشد)

رمز فايل: www.mobin-group.com

براي دانلود، روي لينک بالا کليک سمت راست کرده و Save Target As را بزنيد.

نکته: فيل مورد نظر بصورت فشرده با پسوند Zip ميباشد. لذا بعد از دريافت فيل، آن را از حالت فشرده خارج و سپس با استفاده از دستگاه بلوتوث يا کابل و يا دستگاه کارت ريدر برروي گوشي موبايل خود Install نمييد.


معرفي و دانلود بازيهاي کامپيوتري
بازي هيجان انگيز
Far Cry 2: The Fortune's Pack

ويژگيهاي مورد نياز سيستم:
System: Windows XP SP2/Vista SP1
Processor: Pentium D 2.66 GHz
Memory: 1 GB (2 GB for Vista)
Video Card: 256 MB, Nvidia 6800 / Radeon X1650, Sheader 3.0, DirectX 9.0
Audio-card: compatible with DirectX 9.0
Hard drive: 12 GB free space


لينک دانلود (حجم فايل حدود 100 مگابايت مي باشد)

رمز فايل: ندارد

لينک دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشند. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) روي اين لينک کليک کنيد

 

 
 

 

 

www.mobin-group.com

بخش اول

مطالب ارسالي نويسندگان ثابت «روزانه»
 

نمکدون
alimerikhi@yahoo.com


اثري از يوري كوزوبوكين از اوكراين - نهمين دوسالانه كاريكاتور تهران

 

 

حديث روزانه
arash_new2001@yahoo.com

خوف پيامبر بر امت

من مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم:
إنّما أخاف على أمتي ثلاثاً، شحّاً مطاعاً وهوىً متبعاً وإماماً ضالاً
(تحف العقول صفحه 58)

«شحّ» حالتى مركب از حرص و بخل است يعنى حرص‏زدن براى زخارف دنيا و تا وقتى كه اين حالت در انسان هست ولى به دنبال آن حركت نكرده، مهم نيست، خطر آن وقتى است كه «شحّ» مورد اطاعت، قرارگيرد و انسان براى تحصيل اعراض دنيوى، تلاش كند.
هواى متبع، همان شهوت نفسانى است كه انسان از آنها فرمانبرداى كند، و بين آن و «شح مطاع» اعم و اخصّ من وجه است.
امام ضالّ، پيشواى گمراهى است كه جامعه را در خلاف حق، حركت داده و به سوى انحراف و تباهى مى‏كشاند، و اين ضلالت ريشه‏اش همان شحّ و هواى نفس است، و لذا با مطالعه تاريخ به روشنى معلوم مى‏شود كه انحراف خلفاء بنى‏اميه و بنى‏عباس از همان زمانى آغاز شد كه آنان به دنبال ارضاء غرائز شهوانى و هواهاى نفسانى حركت كردند و از اين رو همه تلاش انبياء و اولياء اين بوده كه با اين دو عنصر خطرناك (هوى‏ و شحّ) مبازره كنند.

 

 

 اس.ام.اس روزانه
roozane.sms@gmail.com

2151- روي هر پله که ايستاده باشي،خدا يک پله بالاتره،نه براي اينکه يادت بندازه که اوخداست وتوبنده اي، براي اينکه دستتوبگيره، تو رو بالاتر ببره.(8878-0912)

2152- روزگار استاد فراموشيهاست اميدوارم شاگردش نباشي(7029-0913)

2153- روباه به زاغ گفت به به عجب سرى عجب دمى عجبب پايى! زاغ گفت:غاط کردي! اون دفعه كه پنير روگرفتى كلاس دوم بودم الان دانشگاه ميروم(8335-0936)

2154- رفاقت ايستادن زير باران وباهم خيس شدن نيست....رفاقت آن است كه يكي براي.ديگري چتر شود وديگري هيچ وقت نفهمد چرا خيس نشد.. (6299-0917)

2155- غربت ديرينه ام را با تو قسمت مي كنم تا ابد با درد و رنج خويش خلوت مي كنم رفتي و با رفتنت كاخ دلم ويرانه شد من در اين ويرانه ها احساس غربت ميكنم (7340-0918)

2156- ديشب تو را زه مستي نسبت به ماهكردم/ تو خوبتر زه ماهيمن اشتباه كردم (3057-0914)

2157- دوستي ايستادن زيرباران وخيس شدن باهم نيست دوستي آن است كه يكي براي ديگري چتري شودواوهيچوقت نداندكه چراخيس نشد!!! (6675-0912)

2158- ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺗﻲ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﻳﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩﻧﺸﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﻭﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺸﺎﻥ ﺳﺨﺘﺘﺮﺍﺳﺖ ﻟﻄﻔﺄﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﻜﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻦ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ . (7695-0935)

2159- دوست داشتن را بايد از برگ درخت آموخت وقتي زرد مي شه وقتي مي ميره وقتي از درخت جدا مي شه بازم پاي همون درخت ميفته. (8335-0936)

2160- دوست داري که تغييركني؟عوض شي؟خوب شي؟اصلايه چيزديگه شي؟باماتماس بگير(سازمان بازيافت) (0892-0915)

2161- دوست دارم بميرم وسياه پوشت كنم اما دوست ندارم زنده باشم وفراموشت كنم (5545-0913)

2162- دوست دارم برات بميرمولي افسوس كه بهلوانان هركزنميميرند (0535-0918)

2163- دوري هميشه به معناي فراموشي نيست.كهاي فرصتي است براي دلتنك شدن (0535-0918)

2164- دوتاجوجه عاشق هم ميشن وبه هم قول ازدواج ميدن، وقتي بزرگ ميشن جفتشون خروس بودن،نتيجه:تاوقتي جوجه ي عاشق نشو! (0892-0915)

2165- دوتا خجالتي باهم ازدواج مي كنند بچه شان آب مي شه!! (9971-0912)

2166- دو خصلت نشان اهل دل است، دل سخن پذير وسخن دلپذير. (4435-0935)

2167- دنيامثل بازي گل يا پوچه،باتوگله، بيتوپوچه. (8878-0912)

2168- دنيا خوابي است كه اگر آن را باور كني پشيمان مي شوي – امام علي (عليه السلام) (3057-0914)

2169- دلم را اهني كردم مباداعاشقت گردد ندانستم كه اي ظالم دلت اهن ربادارد (9640-0916)

2170- دلم از دوريت پاره پاره شد، دوختمش حالا تنگ شد. (7314-0915)


شماره براي ارسال مسيج: 09125698059

 

 

آل ياسين
hra62302@yahoo.com

نقطه ی اوج

از آسمان قرب هبوط کردیم و به زمین خاکی رسیدیم، از نور، از خدا جدا شدیم تا به خویشتن بازگشتیم. خودخواهی ما را به این روز انداخت. فکر می کردیم اگر به خود برگردیم همه چیز را به دست می آوریم، اما وقتی به خاک رسیدیم احساس خلا در ما آشکار شد. آنجا بود که فهمیدیم اصل وجود خود را جا گذاشته ایم، گریه و ناله سر دادیم که اشتباه کرده ایم اما راه برگشت سخت شده بود و طولانی. برای پرواز کردن که بال و پر نداشتیم، راه را نشانمان دادند و برای آموزشمان افرادی را فرستادند تا پرواز کردن را به ما یاد دهند. نقطه ی اوج را کعبه نامیدند و مربیان پرواز را رسول و امام.
سالها گذشت و ما پرواز را فراموش کردیم، نه سراغی از مربی دلسوزمان گرفتیم و نه بالی به سوی اوج گشودیم. دانه برچیدن در قفس را سالها تجربه کردیم، آنقدر که به قفس خوگرفتیم و پرواز واژه ای شد گمنام.
دلتنگم، چرا که مفهوم قفس را دیر فهمیدم. وقتی فهمیدم پرواز چیست که مربی دلسوزم از کنار قفس مرا صدا زد و منی که با اشتیاق به دنبال عطر و بویش می دویدم به قفس برخوردم، حتی وقتی که درب قفس را به رویم گشود، بالهای خسته ام نای پرواز نداشتند.
دلتنگم، دلتنگ نقطه ی اوج، دلتنگ پرواز. پرواز کنار امامم.

 

 

داستانهيي از تاريخ يران
yasamin-atashi.persianblog.ir

نا اميدي خردمندان را هم به زمين مي زند

خواجه نصير الدين طوسي پس از مدتها وارد زادگاه خويش طوس شد . سراغ دوست داني دوران کودکي خويش را گرفت مردم گفتند او حکيم شهر ماست اما يک سال است تنها نفس سرد از سينه اش بيرون مي يد و نا اميدي در وجودش رخنه نموده است.
خواجه به ديدار دوست گوشه نشين خويش رفت و ديد آري او تمام پنجره هاي اميد به آينده را در وجود خويش بسته است . به دوست خويش گفت تو دانا و حکيمي اما نه به آن ميزان که خود را از دردسر نا اميدي برهاني دوستش گفت ديگر هيچ شعله اميدي نمي تواند وجودم را در اين جهان رو به نيستي گرما بخشد خواجه گفت اتفاقا هست دستش را گرفت و گفت مي خواهم قاضي نيشابور باشي و مي دانم از تو کسي بهتر نخواهم يافت .
ارد بزرگ انديشمند يگانه کشورمان مي گويد: انديشه و انگاره ي که نتواند آينده ي زيبا را مژده دهد ناتوان و بيمار است .
مي گويند يک سال پس از آن عده يي از بزرگان طوس به ديدار قاضي نيشابور رفتند و با تعجب ديدند هر داستاني بر زبان قاضي مي يد اميدوارانه و دلگرم کننده است.

ياسمين آتشي

 

پلاک
epelak.blogfa.com

 

 

سريدار سپاه می‌گفت: حاجي اصرار کرد که بروم به خانه‌اش؛
من هم رفتم.ناهارش فقط سيب زميني آب پز بود و نان خشک آب زده.
نگهاي چرخاندم بين وسيل زندگی‌اش؛ وسيل زندگي فرمانده سپاه از من خيلي کم‌تر و ناچيز تر بود.

ــــــــــــــــــــ
خاطره ي از شهيد محمود کاوه

 

مصحف
hamed.1360@yahoo.com

هر روز چند آيه قرآن بخوانيم

براي شنيدن آيه مورد نظر بر روي شماره آيه كليك كنيد و براي مشاهده تفسير الميزان و نمونه بر روي آيه کليک کنيد

سوره: سورة الحديد آيات: 29 محل نزول: مدينه
 
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن اينصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ 26 ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ 27 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 28 لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 29

 

ترجمه فارسي مکارم

ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند; و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم است، تا خداوند بداند چه كسى او و رسولانش را يارى مى‏كند بى‏آنكه او را ببينند; خداوند قوى و شكست‏ناپذير است! «25» ما نوح و ابراهيم را فرستاديم، و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار داديم; بعضى از آنها هدايت يافته‏اند و بسيارى از آنها گنهكارند «26» سپس در پى آنان‏رسولان ديگر خود را فرستاديم، و بعد از آنان عيسى بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطا كرديم، و در دل كسانى كه از او پيروى كردند رافت و رحمت قرار داديم; و رهبانيتى را كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقرر نداشته بوديم; گرچه هدفشان جلب خشنودى خدا بود، ولى حق آن را رعايت نكردند; از اين‏رو ما به كسانى از آنها كه ايمان آوردند پاداششان را داديم; و بسيارى از آنها فاسقند! «27» اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و براى شما نورى قرار دهد كه با آن (در ميان مردم و در مسير زندگى خود) راه برويد و گناهان شما را ببخشد; و خداوند غفور و رحيم است «28» تا اهل كتاب بدانند كه قادر بر چيزى از فضل خدا نيستند، و تمام فضل (و رحمت) به دست اوست، به هر كس بخواهد آن را مى‏بخشد; و خداوند داراى فضل عظيم است! «29»

يات امروز را مي توانيد از طريق اين لينک هم مطالعه کنيد


توضيح:
هر روز مي خواهيم يک صفحه از قرآن را با هم بخوانيم (به همراه معني آن) هر روز چند دقيقه وقت مي ذاريم، بعد از يه مدت مي بينيم کل قرآن را ختم کرده ايم، به همين راحتي.
فرمايش امام صادق (عليه السلام) هم که يادمون هست: «قرآن پيمان خداست بر خلق او و براي شخص مسلمان شيسته است که بر عهد خود نگاه کند و هر روز 50 يه بخواند.»
بيائيم فعلا حداقل با يک صفحه در روز شروع کنيم!
ياعلي مدد... التماس دعا

 

 

بخش دوم

ديگر مطالب ارسالي

اعضا محترم گروه مي توانند مطالبشان را به آدرس
 Mobin_s2004@yahoo.com
بفرستند تا با نام خودشان در اين ستون نوشته شود.

 
setayesh_new
روي لينک پيين کليک کنيد و اسم خودتون رو به انگليسي در کادر بنويسيد و صبر کنيد تا ببينيد چه اتفاقي خواهد افتاد

http://www.star28.net/snow.html

 

 

moshaveranejavan

سلام دوستان عزيز
حالتون خوبه که ..
راستش اگه خدا بخواد و عمري باشه بنده و دوستام قصد داريم تا تجربياتمون رو در اختيارتون بذاريم ، بهتون کمک کنيم ، براتون سنگ صبور بشيم خلاصه ي کلام اون چيزيي رو که خونديم و ديديم و تجربه کرديم توي سيني اخلاص بذاريم وتقديم کنيم ..
ما براي کارمون نه دستمزد مي خويم نه چيز ديگه ي به جز دعا
سعي هم مي کنيم هر بار براتون يه متني ، نوشته ي چيزي بفرستيم ...
به قول يکي از دوستان يا علي گفتيم و عشق آغاز شد ...

گروه مشاوران جوان

 

 

zemstane_sard67

ين يک روزه را زندگي کن
نمي توانيم گذشته را تغيير دهيم
تنها بايد خاطرات شيرين را بايد سپرد
ولغزش ها و اشتباهات گذشته را
توشه راه خرد و آينده سازيم
ما نمي توانيم آينده را پيش بيني کنيم
تنها بايد اميدوار باشيم
خواهان بهترين و هر انچه نيکوست
و باور کنيم که چنين خواهد شد
مي توان روزي را واقعا زندگي کرد
دم و لحظه را غنيمت شماريم
وهمواره در جستجوي اين باشيم
که انساني بهتر نيکوتر و مهربانتر باشيم

 

 

mastoor_313

نامه ي دوم: چه خوب که مي يي!

 از چهارراه که ميگذرم عطر نرگس ها مستم ميکند.
گهاي فکر ميکنم کاش بودي و دسته ي از آن را به تو هديه ميکردم.
پيش خودم نذر ميکنم که روز آمدنت همه ي جاده هيي که از آن ميگذري پر از نرگس کنم.
پيش خودم نذر ميکنم روز آمدنت همه ي جاده ها را با اشک چشم هيم آب پاشي کنم.
روز آمدنت...روز آمدنت....؟؟؟
فقط ميدانم جمعه ي ست که روزي در تقويم ها سبزترين روز سال خواهد بود.
چشم هيم را روي هم ميگذارم و به ذوالجناح سفيدت فکر ميکنم،
به ذوالفقار حيدري و شال سبز بني هاشمت!!
به سجده هاي طولاني و مظلوميتي که قرن ها از آن ميگذرد.
به سهم خودم در اين غربت...
به راه هاي نرفته ي که به تو ختم ميشد و هيچ وقت قدمي در آن نگذاشتم.
من به تو فکر ميکنم.
چه خوب است که به فکر من مي يي...چه خوب است که گهاي اجازه مي دهاي به تو بينديشم.
چه خوب است که هنوز قلبم با نفس تو به ضربه در مي يد
چه خوب است که تو موليي و من بنده ي تو....؟
من چقدر سرشارم....

 

 

farnoosh_z66

کوچولو اسم گربه مان است

کوچولو اسم گربه مان است . هنوز 6 ماهش نشده است . تنبل است و همه اش خواب . راستش من از گربه متنفرم . در واقع اين جونور حنيي رنگ گربه ي خواهرم است . اينها را گفتم که اگر جيي اسمش را به کار بردم ، نپرسيد کوچولو ديگر کيست ! ديروز بابا بعد از مدتها آمد . داغون بود ! مامان تازه از سر کار آمده بود که بابا را پشت در ديد . مثل هميشه کليدش را گم کرده بود . ايستاده بود و تسبيح مي چرخاند . مامان تسبيح را از دستش کشيد و گفت: ما اينجا آبرو داريم . بابا پوزخندي زد . مامان که در را باز کرد ، کوچولو مثل هميشه از زير صندلي هاي ميز ناهار خوري بيرون دويد و به سمت در رفت . بابا جلوتر از مامان آمد . کوچولو با آن چشمهاي قهوه ي اش به بابا زل زد و بعد فرار کرد رفت زير ميز ناهار خوري . بابا گفت: حالا ديگه گربه بازي مي کني ؟ مال مفت بهتون مي دم ديگه ، مي کنيد تو شيکم جک و جونور ؟! مامان مقنعه اش را در آورد . روي مبل گذاشت و گفت: خدا را شکر الان 4 ماهه که پول مفت بهمون ندادي. يعني راستش الان چهار ماهه که کسي ريختت را نديده . کجا بودي ، خدا مي دونه ! بابا دکمه هاي پيراهنش را باز کرد و روي مبل ولو شد و گفت: به تو چه که من کجا بودم . رفته بودم که از دست تو و غر غر هات دور باشم . خفه نمي شي تو اين قدر غر مي زني ؟ مامان رفت زير کتري را روشن کرد . دکمه هاي مانتو اش را باز کرد . در يخچال را باز کرد . يک قابلمه گردن مرغ پخته از يخچال در آورد . کوچولو فقط گردن مرغ مي خورد . غذي او را در ظرفش گذاشت . کوچولو سرش را از زير ميز بيرون آورد . با چشمان گردش به بابا زل زد . بابا به جلو خم شد و گفت: اينو نگاه . تو چه خوشگلي دختر . اسمش چيه ؟ مامان ظرف غذا را روي زمين جلوي سطل آشغال گذاشت و گفت: اين يکي ديگه خدا رو شکر پسره . چيه ، همه رو دختر مي بيني ؟! مثل اين که اين چند مدت خيلي بهت خوش گذشته . کوچولو بيا غذا . بدو پسر . بيا ناهار .
کوچولو از زير ميز دويد به سمت آشپزخانه . بابا گفت: همين زبونته ديگه . مگه من اونجاشو ديدم که بدونم پسره يا دختر ؟!؟ بابا جورابهيش را در آورد و پيش را روي ميز گذاشت . مامان بيني اش را گرفت و مقنعه اش را از روي مبل برداشت و به اتاق رفت . بابا پشت سر مامان رفت . صدي مامان از توي اتاق بلند شد . فحش نمي داد ولي پشت سر هم بابا را نفرين مي کرد . کوچولو گردنها را زير دندان مي جويد . صدي دادهاي مامان کمتر شد . کوچولو داشت با زبانش دندانهيش را تميز مي کرد . صدي مامان و بابا قطع شد . کوچولو روي زمين کنار غذيش نشست . مامان 10 دقيقه بعد از اتاق بيرون آمد . موهيش را دم اسبي بسته بود . پيراهنش را مرتب کرد و به سمت آشپزخانه رفت و گفت: چيي که مي خوري ؟ بابا جواب نداد . از اتاق بيرون آمد . جورابهيش را برداشت . پيراهنش را در شلوارش کرد و گفت: نيم ساعت جيي کار دارم ، برم ، واسه ناهار برمي گردم . کوچولو از کنار سطل آشغال تکان نخورد . مامان حرفي نزد . بابا در را بست و رفت . مامان به اتاقش رفت . کوچولو پشت سر مامان به اتاق دويد . کيف پول مامان، خالي روي زمين افتاده بود .

 

 

alirezamajidi

ابري با احتمال بارش کوفته‌قلقلي

فرانک مجيدي: بين معرفي آخرين انيميشني که از آن نوشته‌بودم، «عصر يخ ۳» تا انيميشني که واقعاً براي معرفي کردن دوست داشته‌باشم کمي فاصله افتاد. براي همين از طرفداران انيميشن معذرت می‌خواهم.اخيراً، انيميشن «ابري با احتمال بارش کوفته‌قلقلي» به دستم رسيد، با کارگرداني فيل لرد و کريس ميلر و بر اساس کتابي که در سال ۱۹۷۸ جودي و ران بارت نوشته‌بودند.
فلينت لاک‌وود (با صدا پيشگي بيل هيدر) از کودکي عاشق اختراع کردن است، وقتي هم‌کلاسی‌هيش او را دست انداختند و او نااميد شد، مادرش (لورن گراهام) او را تشويق می‌کند که پي خواسته‌هيش برود. سال‌ها می‌گذرد و فلينت جواني می‌شود که تمام اختراعاتش به مشکل بر می‌خورد. مادر ده سال است که مرده و او با پدر قوی‌هيکل و سيبيل‌کلفتش، تيم (جيمز کان)، که عليرغم هيکلش مردي بسيار آرام است زندگي می‌کند و يک ميمون دوست نزديک اوست. فلينت در شهري زندگي می‌کند که اقتصاد، غذا، و همه چيزش بر اساس ساردين می‌گردد. درست روزي که قرار بود شهر، صنعت توريست خود را بر مبني ساردين اعلام کند و گزارشگر تازه‌کاري به نام سم اسپارکس (آنا فريس) از اين واقعه يک گزارش خبري تلويزيوني بگيرد، فلينت به خود جرات می‌دهد که آخرين آزميش خود، که توانيي ساخت غذهاي متنوع با برق را دارد، با منبع برق شهر امتحان کند، اما خرابکاري بزرگي می‌شود و وقتي تمام شهر اين افتضاح را از چشم فلينت می‌بينند، ناگهان ابر عجيبي آسمان شهر را فرا می‌گيرد و…
کدام‌يک از ما هست که اتوپيي دوره‌ي کودکی‌اش، «هانسل و گرتل» (البته منهاي جادوگر بدجنس) نباشد و نخواهد آن خانه‌ي بنا شده با کيک و بستني و شکلات را بيابد؟! يا کداممان هست که دلش نخواسته‌باشد يک معدن پر از آب‌نبات و شيريني پيدا کند و به هيچ‌کدام از دوستانش هم رازش را نگويد؟! فرقي نمی‌کند از کجي دنيا باشي، اين فيلم نشان می‌دهد که آرزوهاي کودکانه‌ي همه‌ي دنيا يکسان است. اين فيلم در ستيش آرزويي است که در فرض محال، امکان برآورده شدن يافته‌است. ين‌که از آسمان کلي خوراکي خوشمزه ببارد، يک انيميشن کاملاً تخيلي ديگر در پيش چشم بيننده قرار می‌دهد. مسلماً اين انيميشن براي بچه‌ها خيلي دل‌پذير خواهد بود، و به آن‌ها ياد خواهد داد بايد روياها را دنبال کرد و در مشکلات کنار هم ماند و جنگيد و مسئوليت تمام کارهيي را که از جانب ما رخ می‌دهد را بر عهده بگيريم.

يکي از کارگردان‌هاي اين انيميشن، کريس ميلر، پيشتر بعنوان کارگردان، صداپيشه و نويسنده در پروژه‌‌هاي «شرِک» کسب تجربه کرده‌است. با اين حال، اين انيميشن جالب‌تر از «عصر يخ‌بندان۳» و «بالا» نشده است. طراحی‌هاي گرافيکي فيلم، با آن‌که کمپاني سوني آن را به‌صورت سه بعدي عرضه کرده‌، از دو انيميشن نام‌برده پيين‌تر از آب در آمده. مخصوصاً طراحی‌هاي چهره که مي توانست با سليقه‌ي خيلي بهتري صورت گيرد. با ين‌حال، در مقام انيميشن، روند جذاب‌تري نسبت به دو انيميشني که اخيراً ديده‌ام، يعني «کُرلين» . «۹» دارد. حداقلش آن است که محدوديت سني مانند دو انيميشن قبلي ندارد. کرلين براي بچه‌هاي ۷،۸ ساله زيادي ترسناک بود، کافي است بچه ي در اين سن و سال ببيند که يک پدر و مادر ديگر دارد که در حقيقت مادر، جادوگر بدجنسي است که در نهيت به جي چشم، دکمه برايش مي دوزد و در نهيت هم او را می‌کشد و تا دو هفته کابوس‌هاي شبانه و با گريه بيدار شدن رهيش نکند، تازه صحنه‌ي استريپ‌تيز آن دو پيرزن که خيلي چندش‌آور بود، براي بزرگترها هم داستان نمی‌توانست خيلي جذاب باشد. «۹» هم درباره‌ي دنيي تاريکي بود که انسان‌ها مرده اند، جنگ دنيا را در بر گرفته و روبات‌هاي جنگي از کنترل خارج شده‌اند و ۹ عروسک کوچک بايد اين اوضاع را تغيير دهتد، اين انيميشن هم حاوي صحنه هاي است که به آن درجه‌ي PG_13 داده‌اند. دقيقاً نمی‌دانم اگر «تيم برتون» بزرگ، به جي تهيه‌کنندگي، خودش اين فيلم را می‌ساخت چيز بهتري می‌شد يا نه، اما به هر حال، بيان ناب و انساني از اين موضوعات را در انيميشن بی‌نظير «وال-ي» هم مي شد ديد. اما «ابري با…» مال تمام خانواده است، می‌شود در کنار تمام خانواده از آن لذت برد. اين انيميشن هم در کنار تمام انيميشن‌هيي که در ين‌جا نام برده‌شد و بعلاوه، برخي انيميشن‌هيي که هنوز اکران نشده‌اند، قصد شرکت در رقابت اسکار را دارد. هر چند، به نظر نمی‌رسد در برابر عصر يخبندان و بالا، شانس زيادي داشته‌باشد.
به هر حال، فکر می‌کنم بين خوانندگان اين سايت، پدر و مادرهاي جواني پيدا شود که بخواهند کنار فرزندانشان از يک انيميشن لذت ببرد. اگر هم لذت پدر و مادر شدن را نچشيده‌يد، حداقل بخاطر اينکه ياد آرزوهاي کودکيمان بيفتيم و به چند شوخي بامزه بخنديم، به ديدنش می‌ارزد.

 

 

salamaddress

ين عمّار

ديگر از اين همه نيرنگ به تنگ آمــده است
با علي لشکر شبرنگ به جنگ آمـده است

هان ببينيد چه دندان به غضب مي سيند
کـه به پيکـار "علي" شيـر عـرب مي اينـد

فـاش پيـداست کـه از غيـظ برافـروختـه اند
و چه کيـن ها که در انبان دل اندوخته اند *

ظـــاهـــرا غصــهء ميراث پيـمـبـــر دارنـــد
تــا علي را مـگـر از مسنـد ديـن بـر دارنـد

پس چه در خانه نشستيم؟ علي تنها ماند
منتظــر بهـر چـه هستيم؟ علي تنهـا مـاند

پي در معـرض حفـره اسـت، مراقب باشيم
کـوفــه آبستـن کفــر اسـت، مراقـب باشيـم

با ولي باش مگـو راه وليـت سخــت اسـت
آنکــه هـم پي وليـت نـرود بـدبخــت اسـت

ين چه فتنه است که آفت زده يمــان ها را
"يـن عمــار" کـه روشـن بکنــد جــان هـا را

"يـن عمــار" کــه تـبييــن حقيق بکند**
"يـن عمــار" کــه از دسـت شمــا دق بکند؟

خصم در گوشه نشسته است که تزوير کند
نکـنــد بــاز تــو را فـتـنــه زميــن گيــر کـنــد

نکـنــد بــا شـتـــر مـعــرکــه هـمـــراه شـوي
نکـنـــد مـثـل "بني ساعده" گـمــراه شـوي

خـصــم خـصــم است ولو يار نميد خود را
در پــس ديــن تــو انـکــار نـميـد خـــود را

دشمن اين مرتبه قرآن سر ني خواهـد بـرد
آنکه اهلست به اين شعبده پي خواهدبرد

نيــزه نيــزه اسـت ولـو بـر ســر او قـرآن هـا
کفر کفري است که بر خواستـه از يمان ها

نيزه نيزه است ودرين غائله خون خواهد ريخت
کفر از اين سجده بي مغز برون خواهد ريخت

شک نکن بعـد ولي روح ولا خواهد سوخت
کودکي در کبد کرب و بلا خواهد سوخـت...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر (کينه از چهره آنها پيداست ليک آنچه در دل نهفته اند بيشتر است)
**اشاره به فرميشات مقام معظم رهبري آنجا که مي فرميند:يكي از كارهاي مهم جناب عمار تبيين حقيقت بود چون جناح مقابل كه جناح معاويه بود تبليغات گوناگوني داشتند. اين كسي كه خودش را موظف كرده بود جلوي اين جنگ رواني بايستد عمار ياسربود. وقتي مي‌ديد جايي اختلا‌ف بينشان افتاد. و بگومگو مي‌كنند، خود را سريع به آن‌ها مي‌رساند و برايشان صحبت مي‌كرد و حقايق را تبيين مي نمود و گره‌ها را باز مي‌كرد. نقش نخبگان هم اين است كه اين بصيرت را نه فقط در خودشان، بلكه در ديگران نيز به‌وجود بياورند. فيل صوتي مربوط به بيانات رهبر معظم انقلاب را از طريق اين لينک دريافت نمييد:
http://www.aviny.com/Voice/kutah_va_shenidani/ayna-ammar.mp3

 

 

soruosh_ghili

4 روش آسان ولى سخت براى کنترل اشتها

ما تاکنون توصيه‌هاى تغذيه‌اى ضد و نقيضى شنيده‌ايم. اما بهتر است که اين حقيقيت را نيز فراموش نکنيم که ما بيش از اندازه مى‌خوريم. تقريبا 2/3 از آمريکاييان دچار اضافه وزن و چاقى هستند و متوسط وزن مردان و زنان در حال حاضر حدود 8 کيلو بيشتر از دهه 1970 مى‌باشد. در حالى که در اين مدت هيچ تغييرى در بخش گرسنگى مغز (هيپوتالاموس) رخ نداده است! مسلما راه‌هاى موثرى براى کنترل اشتها وجود دارد که در ادامه به چهار روش موثر اشاره مى‌کنيم.

1- ميزان گرسنگى خود را ارزيابى و درجه‌بندى کنيد. قبل از اينکه بدون فکر چيزى درون دهان خود بگذاريد بهتر است که گرسنگى خود را با مقياسى بين 1 تا 5 طبقه‌بندى کنيد. عدد 5 متعلق به گرسنگى کاذب و يا غير آزاردهنده است و عدد يک مربوط به گرسنگى واقعى است. اگر درجه گرسنگى شما عددى بين 4 تا 5 باشد، بدانيد که اين گرسنگى کاذب اصلا مطابق با نياز بدن شما نيست و بهتر است که عامل تحريک اشتها و گرسنگى را کشف کنيد. در اغلب مواقع استرس و بى‌حوصلگى عامل اصلى تحريک اشتهاست. بهترين عمل در اين مواقع انجام فعاليتى لذت‌بخش است که گرسنگى کاذب شما را دفع کند.

2- از خوردن بدون تأمل و فکر بپرهيزيد. اغلب مواقع ما بدون در نظر گرفتن حجم غذاى مصرفى و ميزان نياز بدن شروع به خوردن مى‌کنيم و تنها زمانى دست از غذا مى‌کشيم که واقعا معده ما پر شده باشد. در حالى که بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که گاهى حجم کمى از غذا مقدار کالرى مورد نياز بدن ما را تامين مى‌کند و اين اصلا ربطى به حجم معده و دستگاه گوارش ما ندارد. بهتر است که حجم دستگاه گوارش را با ميزان کالرى مورد نياز بدن تطابق دهيد و نه برعکس!

3- در مورد محرک‌ها هوشيار باشيد. در بسيارى از مواقع بدون اينکه بدن نياز واقعى به غذا داشته باشد ما مى‌خوريم و اين امرى اجتناب‌ناپذير است که با مشاهده انواع بسته‌هاى رنگارنگ خوراکى مقاومت کنيم. هرچقدر ما غذا بخوريم مغز شروع به توليد دوپامين (هورمون رضايت‌بخش بعد از خوردن غذا)مى کند و بدن به مرور زمان بيشتر پايبند اين غريزه مى‌شود. با گذر زمان تنها مشاهده و بوى غذا سبب تحريک اشتها مى‌شود و مغز را آماده توليد دوپامين مى‌کند. بهتر است که غذاهاى کمتر پردازش شده که حاوى چربي، شکر و نمک کمتر است مصرف کنيد. از قرار گرفتن در شرايط تحريک‌زا اجتناب کنيد.

4- غذاهاى حجيم و کم‌کالرى مصرف کنيد. متاسفانه بيشتر افراد به مقدار کالرى موجود در غذا اطمينان ندارند و تا آنجا مى‌خورند که لبريز و به اصطلاح سير شوند. تغيير در چنين عادتى کمى سخت به نظر مى‌رسد مگر اينکه غذاهايى را انتخاب کنيد که حاوى آب زياد باشد مثل ميوه‌جات، سبزيجات و سوپ. اين غذاها معده را پر کرده در حاليکه کالرى چندان زيادى ندارند و به علاوه حاوى مواد مورد نياز و مفيد بدن هستند.

 

 

abam1989

نقشه حوزه در دسترس موشكهاي ايراني

نيروهاي مسلح يران موشک هيي را با برد کوتاه، متوسط و دور در اختيار دارند که مي توانند هدف هيي را در اسرائيل و مراکز نظامي آمريکا در کشورهاي حاشيه خليج فارس مورد هدف قرار دهند.
به گزارش عصر يران به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع غربي اعلام کردند اطلاعي از شمار دقيق موشک هاي يران ندارد ولي تا حدي از توان آنها خبر دارند.
خبرگزاري فرانسه در اين گزارش به بررسي موشک هاي در اختيار يران پرداخته شده است.

* موشک شهاب -3
برد اين موشک دو هزار کيلومتر است. يران بارها اين موشک را در مانورهاي مختلف استفاده کرده است. موشک شهاب - 3 داري دو کلاس تقسيم بندي مي شود.
موشک شهاب 3 در کلاس "قدر -1 " که برد آن يک هزار و 800 کيلومتر است؛ از سوخت ميع استفاده مي کند. کلاس دوم نيز "عاشورا" نام دارد که برد آن دو هزار کيلومتر است.
منابع رسمي يران اعلام کرده اند آزميش اين موشک در ماه نوامبر 2007 با موفقيت همراه بوده است.

* سجيل
موشک دور برد زمين به زمين است که برد آن به دو هزار کيلومتر مي رسد. براي نخستين بار درنوامبر 2008 آزميش شد. از دو قسمت تشکيل شده و از سوخت جامد استفاده مي کند.

* شهاب -1
برد اين موشک 300 کيلومتر است.

* شهاب -2
برد اين موشک 500 کيلومتر است. موشک هاي شهاب 1 و 2 از موشک هاي اسکاد اقتباس شده اند.

* موشک زلزال
برد اين موشک حداقل 400 کيلومتر است.

* فاتح 110
برد اين موشک 200 کيلومتر است.

* تندر
برد اين موشک به مسافت 150 کيلومتر مي رسد.

* نازعات
برد اين موشک به 100 کيلومتر مي رسد.

* فجر 3
برد اين موشک 45 کيلومتر است. منابع غربي معتقدند که جنبش حزب الله لبنان از اين نوع موشک ها استفاده کرده است.

* فجر 5
برد اين موشک به 75 کيلومتر مي رسد.

* عقاب
برد اين موشک به 45 کيلومتر مي رسد.

 

 

محفوظ

داف چيست؟

داف يك حرفه زنانه است كه چند سالي است در ايران باب شده. براي داف شدن شما نيازي به تحصيلات عالي دانشگهاي نداريد. يك فوق ديپلم يا يك ليسانس كفايت مي كند. احتمال اينكه شما با تحصيلات بالاتر از ليسانس داف شويد بشدت سقوط كرده و شيوعش در ميان دانشجويان دكترا و پست داك نزديك به صفر است. براي داف شدن شما بايد زياد فكر نكنيد، اگر از شما پرسيدند مثلا اكبر گنجي كيست يا فرق سازمان ملل با يا شوراي امنيت چيست مثل گوسفند نگاه كنيد. آخرين كتابي كه خوانده ايد ماكزيمم ترجمه گيتي خوشدل باشد. هفته اي دوبار كافي شاپ برويد، دوبار دانشگاه، دوبار رستوران، دو پارتي، دوبار كارواش ماشين و دوبار آرايشگاه.سالي دوبار موبايلتان را عوض كنيد، دوبار دوست پسرتان را عوض كنيد، دوبار با پدر و مادرتان قهر كنيد. و هرگز به آينده خودتان و كشور خودتان فكر نكنيد،و هر كس هم كه از اين لوس بازي ها در آورد به او نگاه عاقل اندرسفيه بياندازيد. و از همه مهمتر هرگز كار نكنيد. پدر ومادرتان چشمشان چهارتا شما را پس انداخته اند حالا هم بايد خرجتان را بدهند.
سعي کنيد زياد خواستگار داشته باشيد مخصوصا از کشورهاي ترجيحا اروپيي.
ظاهر مهمترين چيز در داف شدن هست
از دست بند ها گردند بند ها انگشتر هيي که جديدا در بازار زياد شده زياد استفاده کنيد.مهم نيست طلا و ... نيستند. اما بقيه اين تصور را خواهند کرد
از پوشيدن لباس هاي ساده جدا خوداري کنيد واگر از پارچه هاي با طرح گل من گلي استفاده کنيد بهتر است
خنديدن زياد با صدي بلند تاثير زيادي در اين امر داره
حتما دوستان خودتون رو افزيش بديد حتي اگر اينکه با هم هيچ رابطه ي نداريد ادعي صميمي بودن کنيد
از ديگر مشخصات داف شدن يكي هم اينست كه آمار تفريحگاه هاي آنتاليا و دوبي را بهتر از نام چهارتا از اماكن تاريخي و فرهنگي ايران بدانيد. همچنين اگر به يك داف بگوييد من از شجريان خوشم مياد مسلمن ابروهايش درهم ميرود ولي اگر بگوييد از اين رپرها گوش ميدهم فوري گل از گلش ميشكفد انگار كه با استيو مك كويين روبرو شده.
از موسيقي حتي اگر چيزي هم نمي دانيد يک ساز داشته باشيد
ديگراينكه داف ها معمولا به چند كلاس زبان مي روند، فرانسه، آلماني، انگليسي ولي بيش از يكي دوجمله از هيچ كدام بلد نيستند. داف ها به سفر داخلي غير از شمال و كيش علاقه ندارند و معمولا دوبي را ترجيح مي دهند
بخواهيد که به سفرهاي خارج برويد. حتي اگرهيچ وقت نشد
نسخه مردانه اش يك چيزي در همين مايه هاست. به اضافه موي سيخ سيخي و باربند اسكي روي سقف ماشين و رينگ اسپرت و سيستم , شايد هم بشه كاف يا پاف

خلاصه


داف
يه اسلنگ
جا افتاده بين جوونا
با معني هم هست شايد
شنيدم ريشه اش عبريه يعني دختر ولي خوب اسلنگش اينجا معاني ديگه داره
وقتي ميخوي شوخي کني ممکنه يه پسر از دوستش بپرسه: داف ماف چه خبر
اون موقع احتمالا منظور بدي نداره شايد يعني کلا از زندگي عشقيت چه خبر
يه وقتيم به رفيقش اشاره ميکني دافا رو
احتملا داري چند تا دخترو نشونش ميده که شايد خوشگل باشن ولي خوب چيزي هم از اونا نميدونه
شايد واقعا داف نباشن
يعني چي داف نباشن؟
يعني يه چيزي بيش از داف باشن
يعني يه مغزي هم تو کله اشون باشه
يعني قابل معاشرت هم باشن
يعني يه آدمي باشن نه فقط يه داف
چون وقتي فلاني رو که ميشناسه ميگن دافه يعني دارن به ريخت و قيافش اشاره ميکنن و به جنسيتش
و همين و بس
شايد منظورش اينه که خبر بيشتري نيست
والا مثلا ممکن بود بگه نقاش خوبيه
باهوشه
خوش فکره
يا هزار تا چيز ديگه
ولي دافه
با يه سري اصطلاحات ديگه همراهش
يا افتخارات همراهش
پيچوندن
ترکوندن
واينا
خوب تا اينجا هم اومديم
ولي من يه جي کار کم ميارم
اوني که حال ميکنه داف باشه
اوني که ميخواد از دوستش تعريف کنه بهش ميگه جون خيلي دافي
خوب اونوقت خودت چکار کردي در به دست آوردن اين افتخار؟
بعد اين دافه چون اعتقاد داره پسرا
يا همون زوخيا خيلي دودرن پس بايد پيچوندشون
خلاصه زندگي تو همين آشغالا ميگذره
ولي من فکر ميکنم همه پسرا دودره نباشن لزوما
همه دخترا هم داف نيستن
آره
اينجوريه که اينجوري ميشه

 

 
hamed.1360

-- قسمت هشتم --

انواع شيطان پرستي

شيطان پرستي به چهار دسته شيطان پرستي فلسفي، شيطان پرستي لاوي، شيطان پرستي ديني و شيطان پرستي گوتيک(شرپرستي) تقسيم مي شود.

Òشيطان پرستي فلسفي
ين نوع گريش عبارت است از اينكه" محور و مركز عالم، انسان است‌" اين شاخه از شيطان‌پرستي به پيه‌گذاري اين فرقه به نام « آنتوان لاوي» نسبت داده می‌شود .
ين نوع شيطان‌گريي نيز مانند سه نوع ديگر آن، با نام هاي ديني و گوتيك، از مبني اعتقادي يهوديت نشات گرفته است .
نام كامل وي" آنتوان شزاندر لاوي " (Anton Szandor Lavey) می‌باشد . وي در يازدهم آوريل سال 1930 ميلادي در شيكاگو آمريكا متولد و به همراه خانواده‌اش به سانفرانسيكو عزيمت نموده و تا زمان مرگش در آنجا ساكن می‌شود .
وي شخصيتي ناهنجار و ناسازگاري داشته است و در سن 17 سالگي ضمن فرار از تحصيل و حضور در خانه به عنوان خدمه و دلقك به يك سيرك می‌پيوندد .
لاوي در سال 1950 ميلادي در ديره جنيي پليس آمريكا به عنوان عكاس جنيي مشغول به كار می‌شود، كه تاثيرات عمده‌ي را نيز می‌پذيرد .
آنتوان در سال 1952 با « كارول لنسيگ » ازدواج می‌كند اما بنابر دليلي اعم از عدم التزام به اصول اوليه اخلاقي و پيبندي به روابط خانوادگي و شيفتگي به زن ديگري به نام « دين هگارتي » از همسر اولش جدا شده و از سال 1960 به بعد روابط نامشروعي را با وي آغاز می‌كند . لاوي يك فرزند نامشروع از هگارتي كه هرگز با وي ازدواج نكرد، را به دست می‌آورد .
وي همچنين علاقه وافري به نوازندگي پايانو داشته و طبق اطلاعات موجود در همين سال‌ها روابط جدي و پردامنه را با برخي عناصر سازمان (CIA) همچون " ميكل آكينو" برقرار می‌كند .ين فرد مرتبط با سازمان جاسوسي آمريكا در تاريخ 30 آوريل 1966 در حالي كه براي جمعي از اعضي حلقه‌هاي سري « ديره اسرار‌آميز » با سري تراشيده سخن می‌گفت ، مدعي بنيان‌گذاري « ‌كليسي شيطان » شد .
نامبرده كتابي را تحت عنوان « انجيل شيطان » و كتاب ديگري نيز با نام « آئين ‌پرستش شيطاني » به چاپ رساند . روز مرگ لاوي با نام " هالووين " در آمريكا شناخته می‌شود .

Òشيطان‌پرستي لاويي
ين نوع از شيطان پرستي بر مبني فلسفهٔ آنتوآن لاوي که در کتاب "انجيل شيطان" و ديگر آثارش آمده است تشکيل شده است. لاوي موسس کليسي شيطان (۱۹۶۶) بود و تحت تأثير نوشته‌هاي فردريک نيچه، آليستر کرالي، اين رند، مارک د سيد، ويندهام لويس، چارلز داروين، آمبروس بيرس، مارک توين و بسياري ديگر بوده است. "شيطان" در نظر لاوي موجودي مثبت بوده در حالي که تعاليم خداجويانه کليساها را مورد تمسخر قرار داده و به مسائل جهان مادي نيز اعتنيي نداشت.
يک شيطان پرست لاويي، خود را خدي خود می‌داند، يين مذهبي اين گروه از شيطان پرستان بيشتر شبيه به فلسفه ميجيک کراولي با ديدي جلو برنده به سمت شيطان پرستي است. يک شيطان پرست لاويي مدعي آن است که کساني که خودشان را با شيطان پرستي هم رديف می‌دانند بايد به طرز فکر گروهاي خواص وفادار نباشند و آنها را از لحاظ اخلاقي قبول نداشته باشند. و در ازي آن گريشات انفرادي داشته باشند و من تبع بايد به طور دائمي يک سر و گردن بالاتر از کساني باشند که خود را از لحاظ اخلاقي، قوي می‌دانند و در بشر دوستي خود، بدون تامل عمل کنند.

Òشيطان پرستي ديني
گريشات شيطان پرستي ديني اغلب مشابه گريشات شيطان پرستي فلسفي است، گرچه معمولاً پيش نيازي براي خود قائل می‌شوند و آن پيشنياز اينست که شيطان پرست بايد يک قانون ماوراء الطبيعي را که در آن يک يا چند خدا تعريف شده است که همه شيطاني هستند يا به ‌وسيله شيطان شناخته می‌شوند قبول داشته باشد. شيطاني که در گروه اخير تعريف شده است می‌تواند تنها در ذهن يک شيطان پرست تعريف شود يا از يک دين (معمولاً قبل از مسيح) اقتباس شوند.
بسته به اينکه کدام نوع شيطان پرستي مد نظر باشد، خدا يا خديان می‌توانند از انواع مختلفي از معبودها باشند، بعضي از آنها از اديان بسيار قديمي نشئت گرفته شده اند، انواع معمول شيطان پرستي خديانشان را از اديان قديمي مصر باستان و بسياري از الهه‌هاي باستاني بين‌النهريني و بعضا از الهه‌هاي رومي و يوناني (به عنوان مثال مارس-خدي جنگ) اقتباس کرده اند. بقيه شيطان پرستان ادعي پرستش خدي اصلي را دارند ولي بيشتر شيطان پرستان می‌گويند خدي معبود آنها در واقع قدمت بسيار قديمي دارد، شيد از دوران ماقبل تاريخ و شيد اولين خدياني باشد که توسط انسان مورد پرستش قرار گرفته است.
مابقي گروه‌ها تعبيري سخت گيرانه تر از اينها را می‌پرستند. آنهيي که سيمي فرشتهٔ سقوط کرده از انجيل مسيحي را می‌پرستند، در حالي که بسياري آن را به عنوان شر، طبق تعريف کليسي مسيحي، می‌پندارند. اين گروه در مقابل آن را به عنوان محق و کسي که در مقابل خدا شورش کرده است قبول دارند. تمام اين اديان با هم و با شيطان پرستان فلسفي مشترک هستند چرا که خود شخص را در اولويت اول قرار داده اند. اين نظريه نيز معمولاً توسط کساني که خدا را به ديد شيطاني می‌نگرند (کساني که ديده شده است اشخاص را به آزادي انديشه تشويق می‌کنند و تلاش می‌کنند خود را به‌وسيله فلسفه‌هيي چون ميجيک و فلسفه‌هاي مشابه "تميل به قدرت" نيچه بالا بکشند) حميت شده است. يک پند ريج شيطاني به اين معلول اينست که: "هر خدي ارزشمندي بهتر است به جي يک برده پست و بخاک افتاده، يک شريک در قدرت خود داشته باشد."
يک مثال از اين مطلب، شيطان ابراهيمي است، مانند ابليسي که در کتاب تورات آمده است و بشريت را به چيدن ميوه درخت شناخت خوب از بد تشويق می‌کند:" تو مطمئنا نمی‌ميري، چرا که خدا در همان روزي که اين کار را کني از آن خبر خواهد داشت، سپس چشمانت باز خواهد شد و شما مانند خدا خواهيد شد و خوب را از شر تشخيص خواهيد داد". استفاده از اين مفهوم، شيطان پرستان خود را بهتر از هر خدي ديگري، داري قدرت تشخيص خوب از بد می‌پندارند. از آنجا که اين گروه از شيطان پرستان خود را بسيار قديمي و قديمي تر از بقيه می‌دانند، نام "شيطان پرستان سنتي" را بر خود گذاشته‌اند و به شيطان پرستان فلسفي، "شيطان پرستان معاصر" می‌‌گويند.

Òشيطان پرستي گوتيک
ين فرقه از شيطان پرستان، به دوران تفتيش عقيد مذهبي از طرف کليسا مربوط می‌شوند. اين نوع شيطان پرستان معمولاً متهم هستند به اعمالي از قبيل "خوردن نوزادان"، " بزکشي "، "قرباني کردن دختران باکره" و "نفرت از مسيحيان" هستند. اين طرز فکر در کتاب "ماليوس ماليفيکاروم" دسته بندي شده است. (کتابي که در دوران تفتيش عقيد توسط کليسا (۱۴۹۰م) تاليف شد و در واقع هرگز به طور رسمي مورد استفاده قرار نگرفت) کتاب حاوي مطالب خرافي از جن گيري و جادوگري و مطالبي از اين دست است. ترجمه لغوي نام کتاب پتک جادوگران است..
شيطان پرستي نزديکي زيادي به جادوگري دارد و دنيي آن پر از افسانه هاي گوناگون، شياطين متعدد و افراد مختلف خصوصا جادوگران در ارتباط با آنهاست. در دنيي امروز هم کشورهاي مختلفي داري کليسي شيطان هستند مانند کشورهاي امريکا، انگليس و آلمان و همچنين چين و بر خلاف ادعي شيطان پرستان جديد که بر اساس متون انجيل شيطاني بر عدم کودک آزاري و آزار حيوانات پافشاري مي کنند اما وحشتناک ترين اعمال توسط آنها تنها براي مقابله با دستورات الهاي انجام مي شود.

Òشر پرستان
ين نوع شيطان‌گريي نيز مانند نوعي كه در گذشته اشاره شده، نوعي از شر‌پرستي با اشاره به تاريكي و از كثيف‌ترين فرق انحرافي به حساب می‌يد . در موسيقي متاليكا نيز سبكي به نام گوتيك وجود دارد .كثيف‌ترين اعمال مانند خوردن نوزادان ، ‌تجاوزات جنسي و ... به اين گروه نسبت داده می‌شود. (گرچه گفتني است براي تمام گروه‌هاي شيطاني اين اعمال از واجبات به حساب می‌يد.) ميل و درخواست به‌ « برگشت تاريكي » در اين شاخه بارز است . همانند اعضي گروه « آكنكار » كه با لباس‌هاي تيره به غارها و تاريكی‌ها براي فرياد كشيدن پناه می‌برد.

جريان ديگر شيطان‌ پرستي مدرن
امروزه علاوه بر شيطان‌گرايي لاوايي يا سِيتنيسم( Satenism)، جريان ديگري به نام سِتيانس (Setians)وجود دارد.
مايكل آكينو در آغاز كار دوست و همكار آنتوان لاوي بود كه در پي اختلاف عقيده با لاوي از او جدا شد و معبد ست را در سال 1975 در سانفرانسيسكو تاسيس كرد. و جريان ستيانيست‌(Setians) را به راه انداخت.
معبد سِت يكي از مشهورترين و مخفي ترين سازمان‌هاي شيطان پرستي است و تعاليم آن شامل فلسفه شيطان و تمرينات سحر است.
اين جنبش امروزه در ابعاد وسيعي به ويژه در عرصه‌هاي فرهنگي مثل نشر كتاب و نشريات و سينما فعاليت مي‌‌‌كند.
البته جريان ستيانيست‌ علاوه بر ايجاد معبد در مقابل كليساي شيطاني،كتاب اختصاصي ديگري با همان عنوان انجيل شيطاني درتقابل با گروه رقيب تدوين نموده اند.
سِيتِ نامي است مأخوذ از انجيل به عنوان پادشاه تاريكي؛ ولي سِت (Set) نام يكي از خدايان مصر و نام خداوند مرگ و عالم اموات در باستان است.6

Òمعبد ست
معبد سِت (Temple of Set) يکي از مخوف ترين، مشهورترين و مخفي ترين سازمان‌هاي شيطان پرستي است. معبد سِت اولين جامعه مخفي است که ادعي رهبري جهاني «طريقت دست چپ» در جهان را دارد. تعاليم آن شامل فلسفه شيطان و تمرينات سحر است.
سِت (Set) نام يکي از خديان مصر باستان است.
معبد ست در سال ۱۹۷۵ توسط ميکل آکينو (Michael Aquino) در سانفرانسيسکو بنيان گذاري شد. او و گروهاي ديگر ار کشيشان کليسي شيطان به خاطر اختلافات فلسفي و مديريتي، همچنين به خاطر فساد موجود در کليسي شيطان، از آن جدا شده و سازمان معبد ست را تشکيل دادند. در همان سال، معبد سِت به عنوان يک کليسي بي فيده در کاليفرنيا به ثبت رسيد.
تفاوت ميان کليسي شيطان و معبد ست
بارز ترين تفاوت ميان کليسي شيطان (Church of Satan) و معبد ست مربوط به مفهوم شيطان است.
معتقدين به کليسي شيطان (C.o.S)، که سِيتنيست (سيطنيست Saitanist) ناميده می‌شوند بر اين باورند که شيطان موجودي نمادين است، و وجود خارجي ندارد. آنها از شيطان براي نشان دادن توجهات خود و به استهزاء گرفتن مسيحيت بهره می‌گيرند.
در حالي که پيروان معبد سِت که سِتيانس (Setians) ناميده می‌شوند معتقدند که شيطان واقعي وجود دارد که به آن «پادشاه تاريکي (The Prince of Darkness)» می‌گويند.
آنها او را «سِت، پادشاه حقيقي تاريکي» ("Set" the TRUE Prince of Darkness) می‌نامند. سِيتِن (Satan) نامي است مأخوز از انجيل به عنوان پادشاه تاريکي؛ ولي سِت (Set) نام خداوند مرگ و عالم اموات در مصر باستان است.

ادامه دارد...

 

 

 

 

 

Mobin_s2004@yahoo.com

 •  براي دريافت مداوم مجله الکترونيکي «روزانه» بصورت ايميل، مي توانيد عضو گروه اختصاصي «مبين» شود. براي عضويت در گروه روي اين لينک کليک کنيد.

 • دوست عزيزم اگر شما هر مطلب، دل نوشته، شعر، خبر، داستان، جوک و... داري و فکر مي کني براي اعضا گروه جالب باشه را مي توني به آدرس من (mobin_s2004@yahoo.com) بفرستي تا با نام خودت در  بخش از «مطالب ارسالي اعضا» نوشته بشه.

 •    از همه دوستان عزيزي که لطف مي کنند و براي «روزانه» مطلب مي فرستند بينهايت متشکرم. همه ايميلهايي که براي من مي فرستيد به دستم مي رسند و حتما با نام خود شما در «روزانه» نوشته خواهند شد. فقط بخاطر اينکه حجم مطالب ارسالي از طرف اعضا بسيار زياد هست، و از طرفي در نوشتن مطالب (از نظر تعداد) محدوديت دارم، لذا مطالب دريافتي در نوبت قرار گرفته و به مرور نوشته خواهند شد. اين را گفتم تا اگر مطلب شما دوست خوبم با چند روز تاخير نوشته شد، علتش را بدانيد.

 •    منتظر پيشنهادات، نظرات و خدايي نکرده انتقادادتان در مورد مجله الکترونيکي «روزانه» هستم!

 •    دوباره تاکيد مي کنم که هر مطلب و حرفي داشتيد، لطفا (!) فقط به آدرس شخصي من ارسال کنيد، ممنونم! 

باقي بقايتان!

 

Copyright © 2005-2009  mobin_s2004@yahoo.com
All Right Reserved © www.mobin-group.com

Mobin_s2004@yahoo.com

Mobin_s2004@yahoo.com

 

10 آذر / 1 دسامبر / 13 ذي الحجه

Mobin_s2004@yahoo.com
 10 آذر هجري خورشيدي
Mobin_s2004@yahoo.com
رضا شاه فروغي را برکنار کرد، و شش سال بعد وي با دست فروغي برکنار شد!

فروغي

رضا شاه دهم آذر ماه 1314 به گونه اي غير منتظره ، محمدعلي فروغي را متهم به مساعدت و حمايت از بستگان كرد كه شهرت سوء استفاده از مقام و منزلت او را داشتند و از نخست وزيري بركنار ساخت و يكي از آن افراد هم كه متهم به چنين سوء استفاده اي شده بود چند روز بعد اعدام شد. پس از بركناري فروغي، رضا شاه تلاش براي دور ساختن تدريجي ايران از نفوذ انگلستان را آغاز كرد.
     تاريخ وطن از آغاز دوران قاجارها سوژه هاي بسيار براي تحقيق دارد كه روي آنها آن طور كه بايد كار نشده است. باز شدن هركدام از اين پرونده ها پر است از حقايق تلخ و آگهاي از آنها چشم و گوش را باز و مانع از تكرار خواهد شد و يكي از اين سوژه ها دنبال كردن كارهاي فروغي است كه مردي سياسي ـ فرهنگي بود.
    فروغي كه در كابينه مهدي قلي هدايت (مخبرالسلطنه) وزير امور خارجه بود در سال 1312 پس از كناره گيري هدايت، نخست وزير ايران شده بود. در زمان نخست وزيري هدايت بود كه قانون تمديد قرارداد نفت با انگلستان تصويب شده بود . کناره گيري هدايت به خواست رضا شاه و سه ماه پس از تصويب تمديد قرارداد نفت صورت گرفته بود . تمديد قرارداد نفت موسوم به قانون سال 1933 از قوانين ننگين و خيانت آلود ايران بشمار مي رود زيرا که به موجب آن ، مدت و منطقه مشمول قرارداد افزايش يافته بود.
    فروغي پيش از نخست وزير شدن، مشاغل متعدد را پشت سر گذاشته بود و ازجمله در 1309 وزير اقتصاد شده بود.
    وي پس از بركناري از نخست وزيري در 1314 به مدت شش سال مورد بي مهري رضا شاه قرار داشت و به او نزديك نمي شد.
    دو روز پس از آغاز تجاوز نظامي انگلستان و روسيه به ايران در شهريور 1320 همين فروغي را که طرف بي مهري و خشم رضا شاه بود آوردند و نخست وزير کردند که ترتيب تسليم ايران و کنار رفتن رضا شاه و به شهاي رسيدن محمدرضا را داد!. بازي هايي كه به نخست وزير شدن مجدد فروغي انجاميد از اين قرار بود: چهارم شهريور 1320 و پس از شكست مذاكرات ايران با نمايندگان انگلستان و شوروي بر سر توقف تعرض نظامي، علي منصور از سمت نخست وزيري كناره گيري و رضا شاه مجيد هاي را مامور تشكيل كابينه كرد كه او هم نپذيرفت و در عوض محمد علي فروغي را( !) برغم بي توجهاي رضا شاه نسبت به او، براي احراز اين پست پيشنهاد كرد كه شاه وقت از ناچاري پذيرفت!.
    5 شهريور 1320 فروغي كابينه خود را تشكيل داد كه در آن سرلشكر احمد نخجوان كفيل وزارت جنگ و علي سهيلي وزير امور خارجه بودند. فروغي در همان نخستين جلسه کابينه اشاره کرده بود که نظر بر ترک مخاصمه دارد. با اين بيان، در سومين روز تهاجم و ادامه بمباران شهرهاي كشور هنوز معلوم نبود که بايد جنگ کرد و يا تسليم شد و اين ابهام در تضعيف روحيه نظاميان موثر بود.
    در اين ميان، در حالي فروغي و وزير امور خارجه اش با نمايندگان انگلستان و شوروي مذاكره مي كردند نخجوان و يكي ـ دو مقام نظامي ديگر بخشنامه مرخص كردن سربازان را از پادگانها صادر كردند و وطن بدون دفاع رها شد!.
     فروغي پس از چند تماس با نمايندگان انگلستان و شوروي كه نيروهايشان بدون برخورد با مقاومت جدي ( به سبب مرخص شدن سربازان ايران) به تهران نزديك مي شدند در 18 شهريور مجلس شوراي ملي را به تشكيل يك جلسه فوق العاده دعوت كرد و در اين جلسه روشن شد كه دولت انگلستان خواهان بركناري رضا شاه و تبعيد او از كشور است. چون فروغي به اين دو دولت وعده هايي داده بود؛ در پايان جلسه تقاضاي راي اعتماد كرد كه مورد تاييد قرار گرفت. هفت روز بعد فروغي به اتفاق علي سهيلي وزير امورخارجه اش به ديدار سفيران انگلستان و شوروي شتافت و به آنان اطلاع داد كه رضا شاه همچنان كه آن دو دولت خواسته بودند كناره گيري كرده و رهسپار اصفهان شده است و در همين ملاقات موافقت دو دولت مهاجم با شاه شدن محمدرضا به فروغي اعلام شده بود . فروغي سي ام شهريور سرلشكر احمد نخجوان را كه قبلا قرار بود به اتهام خيانت به وطن اعدام شود به عنوان وزير جنگ كابينه ترميم شده خود انتخاب كرد كه پاداشي به خيانت عنوان شده است. فروغي به رغم بدگويي مردم، درنيمه آذر ماه 1320 سرلشكر احمدنخجوان را به عنوان وزير جنگ كابينه خود ابقاء كرد كه تعجب همگان را برانگيخت.
     فروغي اواخر سال 1320 هنگام دفاع از لايحه خود مبني بر امضاي پيمان اتحاد با انگلستان و شوروي ( دو دولتي كه ايران را اشغال نظامي كرده بودند) در مجلس شوراي ملي ، توسط يك تماشاگر كتك خورد . با وجود اين ، لايحه وي در جلسه بعدي مجلس به تصويب رسيد و ايران رسما به صف كشورهاي در حال جنگ با آلمان پيوست.
    فروغي 15 ماه پس از تسليم ايران به متفقين، در 67 سالگي در پنجم آذر 1321 درگذشت.
    

 

پايان كنفرانس سران در تهران و اشاره اي به نتايج آن

چرچيل ، روزولت و استالين در كنفرانس تهران

سران آمريكا ، شوروي و انگلستان اول دسامبر سال 1943 به مذاكرات مهم چهار روزه خود در تهران پايان دادند . آنان ژنرال دوگل رهبر فرانسه آزاد را به اين كنفرانس دعوت نكرده بودند زيراكه ميان دوگل و چرچيل صميميت قلبي وجود نداشت. دوگل سال
     بعد ، در آذرماه ، به تنهايي از تهران و مسكو ديدن كرد .
    در كنفرانس تهران ، رهبران آمريكا و انگلستان تسليم نظر استالين شدند كه در ماه مه آينده در غرب، يك جبهه زميني مشترك بر ضد آلمان به وجود آورند تا از فشار آلمان در جبهه شرق ( شوروي)كاسته شود . اصرارچرچيل به تقسيم آلمان پس از جنگ و دادن قسمتي از آن به لهستان پذيرفته شد و با خواست استالين كه اسلاوهاي اروپا ( ازلهستان تا يوگوسلاوي) در حيطه نفوذ شوروي قرار گيرند موافقت شد و استالين به روزولت قول داد كه پس از پايان كار آلمان، در خاور دور برضد ژاپن وارد جنگ شود تا بارجنگي آمريكا در آن منطقه كاهش يابد.
    « تاريخ » نشان داد كه اجراي آن قسمت از تصميمات كنفرانس تهران كه مربوط به منطقه اسلاو نشين بود ، پس از جنگ با كارشكني آمريكا و انگلستان رو به رو شد و چرچيل شوروي را كشور« پشت پرده آهنين» لقب داد و ترومن تصميم به محاصره و در قفس انداختن آن گرفت ، يوگوسلاوي را تحريك به خروج از دائره نفود استالين كردند و به اين سان جنگ سرد دوبلوك آغاز شد و بر ضد هم دست به تشكيل اتحاديه هاي نظامي زدند و جنگهاي منطقه اي راه انداختند و اين ماجرا 45 سال طول كشيد كه سرانجام با كمك شواردنادزه وزير امورخارجه دولت گورباچف به سود غرب پايان يافت و نه تنها بلوك شرق بلكه شوروي هم از ميان رفت و اينك دولتهاي «كشورهاي سابق بلوك شرق و برخي ازاعضاي شوروي منحله » در آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا و ناتو هستند!.
 

 

وقايع ابتدي انقلاب و دفاع مقدس
در چنين روزي

10/09/58
استعفاي بني‌صدر از وزارت خارجه بعلت اقدامات راديو تلويزيون در محكم نمودن شوراي امنيت و انتصاب قطب‌زاده بجاي وي.

اعلام آتش‌بس توسط شيخ عزالدين حسيني در كردستان.
10/09/59
جبهه هاي جنوب: تقويت نيرو در سوسنگرد ـ درگيري محدود خودي و دشمن در دارخوين ـ رها ساختن آب و اجراي آتش خودي عليه مواضع عراقيها در دب حردان .

جبهه هاي شمال: گزارشي از اوضاع گروههاي ضد انقلاب در نودشه و اورامان .

گزارش " لوماتن " از نبردهاي دريايي اخير ايران و عراق . تظاهرات و درگيريهاي خياباني مربوط به اختلافات سياسي داخلي حكومت و انعكاس آن در رسانههاي بيگانه .

سخنان عبدالعزيز ، وزير مشاور در امور كابينه كويت درباره اتحاديه جديد منطقهاي در دست تأسيس و اينكه اين اتحاديه برخلاف نظرات آيت ا … خامنه اي نماينده امام خميني در شوراي عالي دفاع ايران ، عليه ايران نيست .

10/09/65
گسترش حملات نيروي هوايي عراق به تاسيسات نفتي ايران.

Mobin_s2004@yahoo.com
 1 دسامبر ميلادي
Mobin_s2004@yahoo.com
نخستين بانويي که عضو پارلمان انگلستان شد

ليدي آستور

ليدي نانسي آستور Lady Nansy Astor يکم دسامبر 1919 به عنوان نخستين عضو زن مجلس نمايندگان انگلستان سوگند ياد کرد. وي که در آمريکا به دنيا آمده و بعدا به دليل ازدواج تابعيت انگلستان را پذيرفته بود تا سال 1945 کرسي خود را در مجلس انگلستان حفظ کرد. بانو آستور که زني ثروتمندبود در سال 1964 در 85 سالگي درگذشت.

 

اعلان جنگ ژاپن به آمريكا هفت روزعلني نشد!

هيرو هيتو

هيرو هيتو امپراتور ژاپن اول دسامبر سال 1941 دستور صدور اعلان جنگ به آمريكا را امضاء كرد ، اما تا هفتم دسامبر كه ناوگان ژاپن به پايگاه نظامي آمريكا در پرل هابور (هاوايي) شبيخون زد محرمانه مانده بود و يك روز پس از اين شبيخون به دولت آمريكا ابلاغ شد. در اين شبيخون به پايگاه پرل هاربور شديدا آسيب وارد آمد و آمريكا تلفات سنگين متحمل شد.
    دولت آمريكا هشتم دسامبر متقابلا به امپراتوري ژاپن اعلان جنگ داد و روز ولت در يك پيام راديويي از مردم آمريكا خواست كه خود را براي تحمل يك جنگ طولاني وپرتلفات آماده كنند كه همراه با دشواري هاي فراوان و جيره بندي ها و بسيج عمومي خواهد بود .دولت آمريكا 29 نوامبر ــ دو روز پيش از صدور دستور امپراتور ژاپن ــ همه موافقتنامه هاي بازرگاني خودرا با ژاپن لغو كرده بود.
     سي ام نوامبر « توجو » نخست وزير ژاپن در نطقي آمريكا و انگلستان را شديدا مورد انتقاد قرار داده و گفته بود كه اين دو دولت مردم آسيا را از دير زمان به بردگي كشيده و استثمار مي كنند و رهاي نيست مگر اخراج آنها از آسيا با قوه قهريه . آسيا نياز به پاكسازي خونين خود از سلطه و نفود اروپاييان و آمريكا دارد.
    چند ساعت پس از اعلان جنگ متقابل آمريكا به ژاپن ، انگلستان در كنار آمريكا قرار گرفت و چرچيل اعلام داشت كه در جنگ با ژاپن، انگلستان با آمريكا خواهد بود.
    دولت آمريكا سه روز بعد ( 11 دسامبر) به آلمان و ايتاليا هم اعلان جنگ داد.

 

زن سياهپوستي که با مقاومت خود به حل مسئله سياه و سفيد در جامعه آمريکا کمک کرد

"زرا پارکز " بانوي جوان سياهپوست اول دسامبر سال 1955 در شهر مونتگمري ايالت آلاباماي آمريکا رسم تبعيض آميز نشستن سياهپوستان روي صندلي هاي عقب اتوبوسها را که يک تحقير طولاني بود شکست و پس از ورود به اتوبوس که مسافر چنداني نداشت در صندلي قسمت جلو ي آن نشست و بعدا هم حاضر نشد جاي خود به يک مرد سفيد بدهد و با وجود تذکر پي در پي راننده به قسمت عقب برود . راننده که چنين ديد اتوبوس را متوقف کرد و جريان را تلفني به پليس اطلاع داد. اين عکس تاريخي که جامعه آمريکا را عميقا تحت تاثير قرار داد، هنگامي برداشته شد که «زرا» در انتظار رسيدن پليس و انتقال او به زندان بود و به نتيجه کار خود مي انديشيد. در پي انتشار اين گزارش در روزنامه ها ،سياهپوستان آمريکا به مدت يک سال سوار شدن براتوبوسهاي عمومي (شهري) را تحريم کردند.

 

نخستين نخست وزير زن در يک کشور اسلامي

بي نظير بوتو

بانو «بي نظير بوتو» يکم دسامبر سال 1988 نخست وزير پاکستان شد. وي نخستين زني بوده است که در يک کشور اسلامي چنين مقامي را به دست آورده است. ذوالفقار علي بوتو پدر بي نظير رهبر حزب مردم پاکستان قبلا همين مقام را داشت که دولت او در يک کودتاي نظامي سرنگون و خودش هم بعدا اعدام شده بود.
    بي نظير که دوبار نخست وزير پاکستان بود بعدا در مظان اتهام قرارگرفت و از وطن خارج شد و سالها در خارج از پاکستان بسربرد. شوهر او "زرداري" نيز به اتهام سوء استفاده از مقام زنش در خريدهاي دولتي مدتي زنداني بود. بي نظير در سال 2007 پس از دريافت وعده هايي به پاکستان بازگشت و کار مبارزه سياسي را از سرگرفت که در جريان يک سخنراني و پس از ايراد نطق ترور شد. قتل او باعث ناآرامي بيشتري درپاکستان و مآلا به کناره گيري پرويز مشرف (ژنرال بازنشسته) از رياست کشور منجر شد و در انتخابات بعدي، "زرداري" شوهر بي نظير و پدر فرزندان به رياست جمهوري پاکستان برگزيده شد.

 

ملاقات گورباچف با پاپ

ميخائيل گورباچف رئيس وقت شوروي (و بعدا عامل فروپاشي اين اتحاديه که جاي امپراتوري روسيه را گرفته بود) يکم دسامبر سال 1989 در واتيکان با پاپ وقت (پاپ لهستاني که شهرت ضديت با کمونيسم را داشت) ملاقات کرد. اين نخستين ديدار يک رهبر شوروي با پاپ بود. سياست هاي گورباچف باعث انحلال بلوک شرق و شوروي شده است.

 

برخي ديگر از رويدادهاي 1 دسامبر

 • 1135:   هنري اول ، نخستين پادشاه انگلستان که قادر به خواندن و نوشتن بود درگذشت.

 • 1580:   ادموند کمپيون 42 ساله به دليل ژزويت مذهب بودن به دار آويخته شد.

 • 1640:   پرتغال پس از شصت سال از اسپانيا جدا شد و اعلام استقلال كرد . اسپانيا پس از شكست در جنگ دريايي سال 1588 خود از انگلستان رو به ضعف گذارده بود .

 • 1742:   اليزابت پادشاه وقت روسيه دستور اخراج همه يهوديان از قلمرو آن کشور را صادر کرد.

 • 1821:   اسپانيا به مهاجر نشين قديمي خود سانتو دو مينگو استقلال داد كه جمهوري دومينيكن خوانده شد.

 • 1878:   كاخ رياست جمهوري آمريكا داراي تلفن شد.

 • 1887:   دولت چين چنان گرفتار سلطه زورمداران غرب شده بود كه از عهده دولت كوچك پرتغال هم بر نيامد و پذيرفت كه ماكائو ــ قسمتي از خاك اصلي چين ــ در اختيار پرتغال باقي بماند !!! .

 • 1906:   نخستين سينماي جهان به نام « سينما پاته » در پاريس آغاز بكار كرد.
      

 • 1918:   نخستين دولت کشور پادشهاي يوگوسلاوي در بلگراد اغاز بکار کرد.

 • 1933:   استفاده از راه چالوس به تهران آغاز شد.

 • 1937:   سيد حسن مدرس نماينده مجلس در چند دوره در جريان حبس و تبعيد به قتل رسيد.

 • 1918:   پارلمان دانمارك به ايسلند استقلال داد.
      

 • 1948:   کنگره اعراب ملک عبدالله پادشاه اردن را پادشاه فلسطين هم اعلام داشت.

 • 1989:   انحصار حكومت در دست حزب كمونيست آلمان شرقي از قانون اساسي اين كشور حذف شد.

 • 1960:   نخستين عکسبرداري رنگي فضايي از کره زمين توسط يک ماهواره شوروي انجام گرفت.

 • 1960:   پاتريس لومومبا دستگير شد.

 • ظواهري
 • 2008:   ايمن ظواهري كه از او به عنوان معاون القاعده نام برده مي شود در پيامي كه در اين روز، به نقل از سايت مربوط در رسانه ها انتشاريافته بود ضمن اشاره به تصويب توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق اعلام داشته بود كه دستاورد آمريكا از اين توافقنامه موقتي خواهد بود. شيعيان عراق سني هاي اين كشور را به خود راه نخواهند داد. وي در مورد افغانستان گفته بود كه گزارشهاي رسانه اي «ناتو» در زمينه پيشرفتهاي نظامي؛ جعلي و ساختگي است، تلفات ناشي از عمليات «ناتو» در افغانستان به غير نظاميان بي گناه وارد مي شود. ظواهري در اين پيام، باراك اوباما را متهم كرده بود كه به آرمان سياهان پشت كرده است.

 • 2008:   در يک انفجار انتحاري که هدف از آن تخريب سفارت آلمان در کابل بود و سي ام نوامبر 2008 روي داد سه نفر کشته و 6 تن ديگر مجروح شدند و به چند خودرو آسيب وارد آمد. فردي که مواد منفجره را به بدن خود بسته بود موفق به ورود به داخل سفارت نشده بود و مقابل ساختمان خودرا منفجر کرده بود. دولت آلمان شماري از نيروهاي خودرا به افغانستان فرستاده که درکنار ساير نظاميان «ناتو» در عمليات شرکت مي کنند و متهم به قتل غير نظاميان افغاني هم شده اند.

 • Mobin_s2004@yahoo.com
   13 ذي القعده هجري قمري
  Mobin_s2004@yahoo.com

   تولد «حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي»

  12 ذي الحجه 473 - «حكيم ابوالمجد مجدود بن آدم سنايي غزنوي» شاعر پرآوازه ايراني در غزنين متولد شد. اين استاد مسلم شعر فارسي در جواني به سرودن شعر پرداخت و ابتدا رجال و بزرگان را مدح مي گفت اما يكباره تحولي شگرف در او پديد آمد كه راه خانه كعبه را در پيش گرفت و به حجّ رفت. سنايي در مكه قصيده اي در اشتياق ديدار كعبه و مكه معظمه سرود و پس از بازگشت از مكه مدتي در بلخ و شهر هاي ديگر به سر برد. آنچه از سفرهاي سنايي باقيست اشعار و قصايدي است كه او در خراسان و بلخ سروده؛ و به كارنامه بلخ مشهور است. سنايي بعد از اسكان مجدد در غزنين به اتمام مثنوي مشهورش« حَديقَة الحَقيقة» پرداخت. مجموعه« سِرُ العِباد اِلَي المَعاد» كه بيانگر مهارت وي در سبك خراساني است، مثنوي طَريقُ التَحقيق كه بر وزن حديقه است و سنايي آن را در سال 528 هجري قمري به پايان رسانده؛ «عقل نامه؛ عشق نامه و تَجرِبَةُ العِلم» از ديگر آثار ارزشمند اين شاعر خوش قريحه ايراني است.

   

  درگذشت «اِبنِ مَندِه» محدث، فقيه ومورخ ايراني تبار

  12 ذي الحجه 511 - «اِبنِ مَندِه» محدث، فقيه ومورخ ايراني تبار درگذشت. او آموختن حديث را از جواني آغاز كرد و در طلب علم به شهر هاي بصره و بغداد سفر كرد. از وي تأليفاتي چون «زندگي نامه طَبَراني؛ اَلاَمالي و تاريخ اصفهان» باقيست.

   

   

   

   

   
    u اطلاعات روزانه
   

  آب و هوا

  تهران

  4
  13

  اهواز

  11
  21

  تبريز

  3
  17

  شيراز

  3
  17

  مشهد

  1
  9

  بندرعباس

  16
  26

  کرمان

  0
  16

  اصفهان

  -1
  12

  يزد

  4
  14

  کرمانشاه

  0
  13

  اراک

  -1
  10

  رشت

  9
  16

  دبي

  22
  25

   

  نرخ  ارز، سکه و طلا در بازار آزاد

  1495 تومان
  997 تومان
  1655 تومان
  1143 تومان
  266 تومان
  273 تومان

  يورو اروپا:
  دلار آمريکا:
  پوند انگليس:
  يکصد اين ژاپن:
  ريال عربستان:
  درهم امارات:

  284000 تومان
  141000 تومان
  71000 تومان
  282000 تومان

  يک بهار آزادي:
  نيم بهار آزادي:
  ربع بهار آزادي:
  طرح جديد:

   

  اوقات شرعي (به افق تهران)

  اذان صبح: 05:24
  طلوع خورشيد: 06:54
  اذان ظهر: 11:53
  غروب خورشيد: 16:51
  اذان مغرب: 17:12
  نيمه شب شرعي: 23:07
   

   

   

   

   

   

   
    u دانلود مجلات و کتب خارجي


  Taste of Home Magazine
  نوامبر 2009

  جديدترين شماره از ماهنامه Taste of Home
  يکي از مشهورترين مجلات دنيا در زمينه پخت و پز!

  تاريخ انتشار: نوامبر 2009
  تعداد صفحات مجله: 108
  حجم فيل: 44 مگابايت


  لينک دانلود

  رمز فايل: ندارد

  لينک دانلود غيرمستقيم و از سايت رپيدشر مي باشند. براي آشنايي با نحوه دانلود از سايت رپيدشر (Rapidshare) روي اين لينک کليک کنيد   

   

   

   

   

   

   
    u طنز روزانه


  اعتراض!

  محمد رازقي

  اصولا نشان دادن اعتراض و مخالفت با تصميمات قدرت حاكم در هر كشور، روشي دارد كه خاص آن كشور است. در ادامه به عنوان نمونه به روش‌هاي اعتراض در چند كشور می‌پردازيم:

  1- يالات متحده امريكا:
  بري نشان دادن اعتراض خود به كشته شدن دانش آموزان يك كلاس در ويرجينيا، يا حضور نظاميان در چهل و سه كشور آسييي و افريقيي، يا مثلا گير كردن انگشت مادربزرگتان در دستگاه قمار كازينويي در لاس وگاس و يا حتي افزيش چهل و نه درصدي قيمت غذي رژيمي سگتان كافي است به صورت اينترنتي يك مجوز تجمع يك ساعته مقابل كاخ سفيد از
  FBI تقاضا كنيد و 24 ساعت بعد در حالي كه روي مقويي كه در دست داريد عبارت NO WAR را نوشته‌يد يك ساعت پشت به كاخ سفيد بست بنشينيد و با غيض به دوربين خبرنگاران زل بزنيد!

  ويژگی‌ها:
  اعتراض بدون درد و خونريزي
  همرهاي و اسكورت عروسك‌هاي پليس‌نما
  انعكاس خبري در 694 شبكه تلويزيوني و 98 هزار سيت اينترنتي

  درصد تاثيرگذاري:
  نزديك به صفر
   

  2- چين:
  ابتدا بايد بدانيد كه هيچ خري در چين پيدا نمی‌شود كه بخواهد به حاكمان اين مدينه‌ي فاضله بگويد «تو»! چه رسد به اعتراض و مخالفت و اين جينگولك بازی‌ها! چرا كه ميزان رشد اقتصادي چين چيزي حدود دويست و چهل درصد و ميزان تورم بين منفي سي تا منفي چهل درصد است و ملت عموما از رفهاي در حد آنجلينا جولي رنج می‌برند! ولي با همه‌ي اين اوصاف ممكن است به دليل كوچكي نظير توهين به مقدسات دينتان، رگ غيرتتان قلمبه شود و مجبور شويد اعتراض خود را به سياست‌هاي حاكمان نشان دهيد. در اين صورت كافي است صديتان از 20 دسی‌بل بالاتر برود تا شلوارتان... ببخشيد... تا كيمونوتان توسط سه ميليون سرباز پياده و 280 هزار نيروي امنيتي ويژه رسما روي سرتان كشيده شود!

  ويژگی‌ها:
  درد و خونريزي بدون اعتراض!
  مانور نظامي ارتش چين
  انعكاس خبري در بخش تامين برنامه‌ي شبكه خبر

  درصد تاثيرگذاري:
  نزديك به صفر (ولي از اون طرف!)
   

  3- عربستان سعودي
  ممكن است به خاطر فتوي جديد مفتي اعظم در مورد يك طرفه شدن كوچه بن‌بست محل زندگی‌تان نيازمند نوعي اعتراض به حكومت باشيد. پيشنهاد ما اين است كه اگر به دست، پا يا ديگر اعضي زوج بدنتان علاقمند هستيد روش‌هاي مسالمت‌آميز را انتخاب كنيد. در اين مورد بهترين كار اين است كه به نشانه‌ي اعتراض منزل خود را فروخته و يك خانه‌ي نقلي سه هكتاري نبش كوچه خريداري كنيد. اين را بدانيد كه مخالفت‌هاي خشونت‌آميز با مفتي اعظم موجب می‌شود كه شلوار شما... ببخشيد... دشداشه‌ي شما...

  ويژگی‌ها:
  اعتراض بدون درد و خون‌ريزي همراه با گرد و غبار محلي
  آشكار شدن نفوذ مفتيان در جهان اسلام

  درصد تاثير گذاري:
  صفر تمام!
   

   

   

   

   

   

   
    u تکنيکهاي موفقيت


  به همه چيز با نگاه خير بنگر

  از اين لحظه به همه چيز با نگاه خير و برکت بنگر. وقتي می‌گويم همه چيز، منظورم همه چيز است. حتي وقتي احساس درد می‌کني، خير و برکت است. شيد تو نداني اما در آن خير و برکت است و روزي خوهاي دانست وخوهاي ديد که درد تو نيز خير و برکت بود. چراکه براي رشد تو لازم بود.
  درد کشيدن به تو کمک می‌کند تا يکپارچه شوي. بچگی‌ات را از سرت بيرون می‌کند و کمک می‌کند تا بالغ شوي. از درد کشيدن پخته می‌شوي.
  بنگر! مشاهده و تلاش کن تا در همه جا خير و برکت بيابي. خير وبرکت گهاي در لباس مبدل است و ‌گهاي هم چندان مبدل نيست و آشکار است. اما اگر خوب نگاه کني هميشه آن را خوهاي يافت. در موفقيت، ‌در شکست، در درد، در لذت، در زندگي و همچنين در مرگ. پس پيوسته در تابستان و زمستان، در جواني و کهنسالي، در سلامتي و بيماري هست.
  کسي ديندار است که بتواند در همه جا خير و برکت را ببيند و نمی‌تواند هيچ جا، هيچ نقطه‌ي را بيابد که در آن خير و برکت نباشد.
   

   

   

   

   

   
    u خانه و خانه داري


  چند راه براي داشتن آپارتمان دلباز

  امروزه با افزيش روز افزون جمعيت شهري و قيمت زمين ، ساخت و ساز آپارتمان و زندگي آپارتماني مقرون به صرفه تر شده است . بيشتر ما حداقل يک بار زندگي در محيط بسته آپارتماني را تجربه کرده يم و از معيب و مشکلات آپارتمان نشيني آگاهيم. يکي از عمده معيبي که بيشتر مردم از آن گله مند هستند خفه و بسته بودن فضي آپارتمان است . ما با استفاده از چندين نکته کوچک که بيشتر جنبه بصري دارد ميتوانيم اين فضي مرده را زنده تر و آپارتمان خود را دلباز تر نمييم .


  ▪ انتخاب رنگ ديوارها
  انتخاب رنگ مناسب براي فضي آپارتماني بخصوص آپارتمانهاي با متراژ کم بسيار مهم است. رنگها از نظر درخشندگي و شفافيت انواع مختلف دارند که بهترين انتخاب ، انتخاب رنگهاي روشن با درخشندگي و شفافيت زياد است . اصولا" رنگهاي روشن باعث مي شوند که فضا بزرگتر بنظر يد و هر چه شفافيت و درخشندگي آن بيشتر باشد به دليل انعکاس نور فضا زنده تر بنظر مي يد. يکي از رنگهاي مناسب آپارتمان رنگ استخواني روشن است ، که علاوه بر داشتن شفافيت و روشني با بيشتر رنگهاي وسيل منزل همنشيني دارد و کمپوزيسيون مناسبي را ايجاد مي نميد.جهت ايجاد تنوع در رنگ ميتوانيد در قسمت ديوار اپن آشپزخانه از مصالح سنگي با رنگهاي متنوع استفاده نمييد.


  ▪ انتخاب کفپوش
  جهت پوشش کف آپارتمان از مصالح گوناگوني ميتوان بهره گرفت .( از جمله سراميک ها ، پارکتهاي طرح چوب ، موکت و ...) اگر قصد تعويض کفپوش ساختمان را داشته باشيد ، در صورت استفاده از سراميک مي بيست در انتخاب رنگ آن دقت زيادي شود، زيرا استفاده از رنگهاي تيره در کف ، فضا را فشرده تر نشان ميدهد . معمولا استفاده از رنگ هاي بسيار روشن مثل سفيد نيز معيبي به همراه دارند ، يکي از معيب آن يکدست شدن فضا است که جهت برطرف کردن يکدستي آن مي توان از يک قاليچه در زير ميز مبل استفاده کرد. يا اينکه در ميان سراميک ها طرح هيي با رنگهاي متفاوت را بکار گرفت.در صورت استفاده از پارکت نيز ميبيست نکات گفته شده را رعيت نمود و رنگهاي روشن طرح چوب را انتخاب کرد.


  ▪ انتخاب مبلمان و نحوه قرار گيري
  انتخاب رنگ مبل اختياري است اما استفاده از رنگهيي مثل کرم روشن و يا حتي سفيد به زنده تر کردن فضا کمک بيشتري مي نميد و فضا بزرگتر به نظر مي يد. در مورد انتخاب طرح مبل بهتر است حتي المقدور مبل هيي با اشکال هندسي صلب و يا بدون منحني انتخاب شود. در مورد نحوه چيدمان آن بهتر است مبلها را تقريبا" چسبيده به ديوار ها قرار داد علت انتخاب شکل بدون منحني نيز اين است که مبلها در کنار ديوار صاف ترکيب مناسبتري را ايجاد نميند. حتي المقدور سعي کنيد وسيل خانه را نزديک به ديوارها قرار دهيد تا از هدر رفتن کوچکترين فضاها نيز جلوگيري شود. اگر در جلوي پنجره ها از پرده هاي پارچه ي استفاده مي کنيد بهتر است رنگ آنها نيز روشن انتخاب شود


  ▪ نورپردازي
  نور نيز نقش مهمي را در زنده کردن فضا به عهده دارد . استفاده از نور مناسب و يکنواخت در آپارتمان خفگي محيط را از بين مي برد ، البته استفاده از نور طبيعي بسيار مناسبتر است . در صورت ضعيف بودن نور طبيعي کمبود آن را با بکارگيري نور مصنوعي جبران نمييد. حتي المقدور از پرده هاي عمودي يا کرکره ي استفاده نکنيد ، زيرا از ورود نور خورشيد به داخل تا ميزان زيادي جلوگيري مي نميند. پرده هاي پارچه ي يا توري بهترين انتخاب براي پنجره هاي آپارتمان محسوب ميشوند. زيرا نور را به خوبي از خود عبور مي دهند.استفاده از نور پردازي موضعي بر روي قاب ها و ... نيز باعث تحرک و ايجاد حرکت در فضا ميشود.


  ▪ استفاده از طبيعت
  در ساختمانهاي حياط دار کمبود طبيعت بوسيله ايجاد باغچه در کناره هاي حياط جبران ميشود . اما براي جبران آن در آپارتمان ميتوان از گلدانهاي کوچک که در گوشه هاي فضا قرار مي گيرند استفاده کرد . سعي کنيد گلدانها را در کنار پنجره ها و يا تا جيي که امکان دارد در کنج ديو ارها قرار دهيد ، زيرا معمولا" گوشه ديوار ها بدون استفاده مي مانند.
  در نتيجه سعي کنيد تا جيي که امکان دارد از رنگهاي روشن در طراحي داخلي آپارتمان استفاده کنيد . شيد اين سئوال برايتان پيش يد که بکارگيري اين همه رنگ روشن فضا را يکنواخت و سرد نمي کند؟ در جواب بايد بگويم اين هنر شماست که با استفاده از قابها و وسيل تزييني کوچک با رنگ بندي متنوع فضا را جذاب تر نمييد.

   

   

   

   

   
    u آرايشي و زيبايي


  انواع رنگساژ مخصوص موهاي بلوند

  اگر قصد داريد موهيتان را بليچ کرده و به رنگ بسيار روشن و بلوند درآوريد اما درانتخاب نوع رنگ مورد علاقه تان دچار شک و ترديد شده يد و يا حتي موها را بلوند کرده يد اما پس ازمدت زماني کوتاه، به هر دليلي مثل رفتن به استخر يا شستشوي مداوم موها رنگ اوليه و شادابي خود را ازدست داده اند مي توانيد با ديدن انواع رنگهاي بلوند با بيسهاي متفاوت نوع رنگ مورد علاقه تان را انتخاب کرده و آنها را رنگساژ کنيد.
   

  1- بلوند طليي رنگ: اين رنگ مو را مي توانيد بر روي موهاي بليچ و کاملا سفيد شده با دکلره با روشن ترين رنگ موي در پيه ي G که طليي است رنگساژ کنيد.


  2- بلوند دودي رنگ: اين رنگ مو را مي توانيد با بر روي موهاي کاملا سفيد شده بوسيله ي دکلره با روشن ترين رنگ مو در پيه ي C که جزو رنگهاي دودي است رنگساژ کنيد.


  3- بلوند کهاي رنگ: رنگ موي کهاي را بهتر است بر روي موهاي کاملا سفيد شده با دکلره تا آخرين پيه با انتخاب روشن ترين رنگ از گروه رنگهاي N رنگساژ کرد.


  4- بلوند صدفي: اين رنگ موي خاص وزيبا را با رساندن مو به پيه ي 10 بوسيله ي دکلره و رنگساژ آن توسط روشن ترين رنگ از گروه A مي توان در آورد.


  5- بلوند زيتوني: اين رنگ مو از گروه رنگهاي بلوند در بين خانمهاي ايراني طرفدارزيادي داشته وبري خانمهيي که دوست ندارند هيچ درصد قرمزي درموهيشان ديده شود بسيارمناسب است و مثل همه ي رنگهاي بلوند پس از آن که موها کاملا با دکلره سفيد شد، ازروشنترين رنگ گروه M بر روي موها و با مدت زماني بين 15 تا 20 دقيقه استفاده شود
   

   

   

   

   

   
    u مد و لباس


  چگونه از لباس‌هاي بافتني
  بهتر نگهداري کنيم

  مراقبت و نگهداري از لباس‌هاي زمستاني خصوصا لباس‌هاي بافتني بسيار مهم است. اگر از لباس‌هاي زمستانه مانند پلوور و ژاکت به‌خوبي نگهداري نشود، ممکن است به‌سرعت از هم باز بشود و گشاد و خراب ‌شود. خيلي راحت می‌توانيد از بدشکل شدن و کهنگي بلوزهاي بافتني خود جلوگيري کنيد.

  1-پلوورها و ژاکت‌هاي سنگين خود را به جي آويزان کردن از چوبرختي، بپيچيد و تا کنيد تا مرتب و تميز بماند. درمورد پلوورها و بلوزهاي سبک حتما از چوبرختي و جالباسی‌هاي براي و ليه‌ دار استفاده کنيد. از نگهداري بلوز و ژاکت در دراورهاي چوب سدر خودداري کنيد چون اين چوب به پشم و سير پارچه‌هاي کشباف صدمه می‌زند.

  2-هميشه قبل از شستن لباس به برچسب آن دقت کنيد. لباس هيي که روي آن نوشته شده است که فقط با مواد شيمييي و خشک‌شويي شسته بشوند، بايد تنها با همين روش شسته ‌شود. اما اگر چنين چيزي ذکر نشده است، می‌توانيد لباس را با دست و به آرامي بشوييد. يادتان باشد که هميشه قبل از شستن لباس بافتني، آن را کاملا برگردانيد و از روي چپه بشوييد.

  3-از خشک‌کن و اتو براي خشک‌کردن لباس‌هاي بافتني مانند پلوور خودداري کنيد. در عوض بلوز را به مدت 5 دقيقه در يک حوله سنگين بپيچيد تا آب اضافی‌اش گرفته بشود. سپس پلوور را روي صفحه توري يا سوراخدار پهن کنيد تا خشک بشود.

  4-بري خوش‌بو نگاه داشتن لباس و جلوگيري از صدمه رسيدن به آن می‌توانيد بسته‌هاي کوچک اسطوخودوس و سنبل را در قفسه لباس و دراور بگذاريد يا در چوبرختي آويزان کنيد.
   

   

   

   

   

   
    u تغذيه، سلامتي و تناسب اندام


  خورش‌هايتان را صحيح و سالم بپزيد

  اساسا خورش‌ها بخشي از وعده اصلي ما ايرانيان را تشکيل می‌دهند و به واقع تامين انرژي و چربی‌ها را در رژيم‌غذيي به عهده دارند. معمولا در خورش‌ها از سبزيجات، حبوبات، گوشت در کنار چربی‌ها استفاده می‌شود. بنابراين آنها می‌توانند تا حدودي تامين‌کننده پروتئين‌ها، املاح و برخي ويتامين‌هاي مورد نياز روزانه نيز محسوب ‌شوند...
  اما روش تهيه خورش‌ها معمولا با مشکلاتي روبه‌روست که بايد در جهت اصلاح آنها تلاش کرد؛ به طور مثال، خورش بادمجان يا کدو که سرخ کردن سبزيجات ياد شده آن باعث می‌شود مقدار زيادي چربي (گهاي از نوع اشباع‌شده) در هر لقمه غذايي فرد وارد شود و علاوه بر آن ويتامين‌ها در حين سرخ شدن از بين بروند و حتي گاهي مواقع ترکيبات سرطاني نيز توليد ‌شوند، خورش چندان سالمي به حساب نمی‌ آيد. نکته ديگر اينکه بعضي خورش‌هاي ما به کمک کباب‌ها تکميل می‌شوند؛ مثلا در مهمانی‌ها در کنار سير غذاها معمولا چند سيخ کباب هم قرار می‌دهند. در حقيقت، جوجه‌کباب يا کباب کوبيده و برگ به صورت خورش معروف نيستند اما در واقع نقش خورش را در سفره ايراني بازي می‌کنند؛ به اين معنا که وقتي کسي برنج سفيد را با کباب کوبيده، استفاده می‌کند به جاي خورش از کباب استفاده کرده است و به نظر می‌رسد نام ماده غذايي از خورش به کباب تغيير يافته ولي وظيفه آنها يکي است. بنابراين اگر از اين ديدگاه نگاه کنيم کباب‌ها هم نوعي خورش هستند که در تهيه آنها دماي خشک بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد استفاده شده است (استفاده از زغال و شعله گاز) که هر دوي اين وسايل باعث ايجاد ترکيبات سرطان‌زا در ماده غذايي می‌شوند. اما می‌توان خورش‌ها و کباب‌ها را به گونه‌ي تهيه کرد که ارزش تغذيه‌ي بيشتري داشته و براي مصرف کننده مفيد واقع شود، به اين ترتيب که اگر در قابلمه خود مقداري کدو، بادمجان، گوجه‌فرنگي، فلفل دلمه‌ي و پياز قرار دهيم و با مقدار کمي آب با شعله کم در حالتي که در قابلمه‌ را بسته ا‌يم به پختن آن بپردازيم، اين غذا به کمک آب خود با شعله کم پخته خواهد شد. حال اگر چند تکه گوشت يا مرغ را به سيخ چوبي کوتاه کشيده درون قابلمه‌ قرار دهيم و در قابلمه‌ را ببنديم تا با حرارت مليم، گوشت در ميان آب سبزيجات پخته شود در حالي که شکل کباب به خود گرفته است می‌توان آن را در بشقابي قرار داد و به صورت کباب به سر سفره آورد که به اين غذا، کباب حسيني هم می‌‌گويند. اگر به کمک اين نکات خورش تهيه شود يعني ماده غذايي به کمک آب سبزيجات بپزد به دليل نفوذ املاح و ويتامين‌هاي سبزي در گوشت، ارزش غذايي آن بالاتر می‌رود و از تشکيل مواد سرطان‌زا نيز پيشگيري خواهد شد.
   

   

   

   

   

   
    u راهنماي خريد


  راهنماي خريد چکمه

  ريز نکته هائي که بايد هنگام خريد چکمه و مراقبت از آن
  مورد توجه قرار داد را به خاطر بسپاريد

  وقتي هوا سرد می‌شود، نوع پوشش افراد تغيير می‌کند. کفش‌ها نيز به عنوان پاپوش از اين امر مستثنا نيستند. در واقع با سرد شدن هوا، نقش محافظتي کفش از پا در مقابل سرما و بارندگی‌هاي فصلي پررنگ‌تر شده و همه ترجيح می‌دهند از نوع پوشيده‌تر آن ـ يعني پوتين يا چکمه ـ استفاده کنند. در نتيجه، اين روزها بازار خريد اين قبيل کفش‌ها بسيار داغ است. اگر شما هم قصد خريد داريد، پيش از آن، نيم نگاهي به نکات زير بيندازيد. علاوه بر اين، توجه به پيشنهادهاي زير براي نگهداري و مراقبت‌هاي پس از خريد نيز خالي از لطف نخواهد بود:


  ● پاپوشي بزرگ‌تر از پاهيتان بخريد؛
  ▪ هنگام خريد چکمه، رعايت ۲ نکته مهم ضروري است:
  ۱) براي خريد چکمه نيز مانند کفش‌هاي معمولي بهتر است صبح هنگام را انتخاب نکنيد؛ زيرا معمولا پاهاي اغلب افراد بعد از استراحت طولانی‌مدت شبانه، کمي کوچک‌تر از اندازه واقعي آن شده و در صورتي که شما براي خريد کفش، صبح راهي بازار شويد، احتمال اين وجود دارد که کفش خريداري شده چند ساعت بعد، براي پاهايتان تنگ شده و حتي تحمل آن نيز غيرممکن شود. اين مشکل در مورد افرادي که به دليل مختلف با مشکل ورم پا مواجه هستند، جدی‌تر است.
  ۲) اگر می‌خواهيد پوتين يا چکمه‌ي اسپرت و غيررسمي بخريد، آن را نيم يا حتي يک شماره بزرگ‌تر از پاهيتان خريداري کنيد؛ زيرا با توجه به اين اصل که هر چه پاها گرم‌تر باشند، بدن ما نيز احساس گرمي بيشتري خواهد کرد، اغلب ما در فصول سرد سال از جوراب‌هاي ضخيم و حوله‌ي استفاده می‌کنيم. در نتيجه همين ضخامت، سبب بزرگ‌تر شدن حجم پاها شده و براي راحتي بيشتر نياز به کفش کمي بزرگ‌تر از پاها خواهيم داشت.


  ●شوره‌زديي از کفش‌هاي چرم و جير:
  هرگز کفش‌هاي خيس شده در اثر باران و برف را براي خشک کردن در مقابل بخاري يا شومينه يا در مجاورت با رادياتور قرار ندهيد؛ زيرا با اين کار روي آنها سفيدک يا شوره‌ ايجاد می‌شود و ظاهر کفش را نازيبا می‌کند. بنابراين بهترين کار، انجام روش قبلي يعني استفاده از روزنامه‌هاي باطله و خشک کردن کفش در زمان طولانی‌تر است.
  حالا اگر با تمام اين اقدامات لکه شوره روي کفش‌هاي شما ظاهر شده، محلولي به نسبت مساوي از آب و سرکه آماده کنيد و آن را با برس يا پارچه‌ي آغشته به آن بر سطح سفيدک‌زده بماليد. سپس با پارچه يا پنبه‌ي مرطوب، به اصطلاح آبکشي کنيد. در پايان هم اگر کفشتان از جنس چرم باشد، آن را واکس بزنيد يا اينکه با وازلين روي آن را چرب کرده و برق بيندازيد تا چرم خشک نشود.


  ● کفش‌هيتان را با روزنامه‌ قالب بزنيد:
  اگر کفش‌هايتان در مجاورت با باران و برف خيس شده و فرم آن تغيير کرده، پس از اينکه به خانه آمديد، داخل آن را با مقداري روزنامه باطله مچاله شده پر کنيد. به اين ترتيب، روزنامه هم رطوبت داخل کفش را به خود جذب می‌کند و هم مانند قالبي قابل انعطاف عمل خواهد کرد.


  ● قالبي براي ساق چکمه‌ها آماده کنيد:
  با توجه به اينکه ساق بلند چکمه‌ها بعد از بيرون آمدن از پا، به يکي از طرفين خميده شده و احتمال ترک خوردن از آن ناحيه وجود دارد، بهترين کار، قرار دادن چند عدد لوله مقوايي يا حتي لوله پليکاي باريک داخل ساق کفش است. لوله پليکاها را بايد به صورت آماده خريداري کنيد و بعد به اندازه لازم ببريد ولي براي تهيه لوله‌هاي مقوايي، به پارچه‌فروشی‌ها مراجعه کرده و چند لوله مقوايي مخصوص پارچه را از فروشنده درخواست کنيد. لوله مقوايي را با توجه به ارتفاع ساق چکمه با کاتر برايده و به صورت ايستاده داخل چکمه قرار دهيد.


  ● چکمه‌تان را لاک بزنيد:
  به طور قطع ديده‌ ايد که در بعضي مدل کفش‌ها و چکمه‌ها براي ايجاد نماي زيباتر، دور تا دور کفش يا روي آن را با نخ سفيد يا شيري رنگ مخصوص کفاشي می‌دوزند ولي اين زيبايي بسيار کم‌دوام است چون فقط پس از چند بار پوشيدن کفش و مجاورت با گل و لي، بارندگی‌هاي پاييزي و زمستاني و آلودگي هوا، نخ دوخت آن کثيف شده و کفش، ديگر نماي اوليه خود را نخواهد داشت. بنابراين پيش از تغيير رنگ، از همان ابتدا، روي دوخت را با چند ليه لاک بی‌رنگ ناخن بپوشانيد. از اين پس، ديگر نگران کثيف شدن و تغيير رنگ نخ کفش نباشيد.


  ● چاره‌ي براي کفش‌هاي ليز بيابيد:
  به هنگام خريد چکمه يا هر کفش ديگري براي فصول سرد سال، به فکر روزهاي باراني و برفي و ليز خوردن‌هاي احتمالي نيز باشيد. بنابراين کفشي بخريد که کف آن عاج‌دار بوده يا شيارهاي عميق داشته باشد و در صورتي که کف پوتين قديمی‌تان فاقد چنين مشخصاتي است، لازم نيست در فکر خريد چکمه‌ي نو باشيد. براي اين منظور راهکارهاي ديگري نيز وجود دارد.
  ۱) پاشنه و قسمتي از ته کفش را ـ هر چند که هنوز نو بوده و سييده نشده است ـ دو تکه کفي شياردار بچسبانيد.
  ۲) بعضي کفش‌هاي نو و رسمي، داري کفي صاف و بدون شيار هستند ولي به مرور زمان در تماس با سطح آسفالت کوچه و خيابان زبر شده و از خاصيت ليز بودن آن کم می‌شود. شما می‌توانيد اين کار را از همان ابتدا انجام دهيد. به اين معنا که سمباده زبري برداريد و ته کفش را چند بار سمباده بکشيد تا کمي زبر شود. به اين ترتيب، مانند قبل ليز نخواهد بود.
   

   

   

   

   

   
    u ازدواج و خانواده


  آزادي فرزند تا کجا؟


  در اين مقاله 3 نکته ي تربيتي که در سن نوجواني مهم است را برايتان بازگو مي کنيم تا با بکار گيري آن ها ارتباط بهتري با فرزندتان بر قرار کنيد:


  vاحترام به آزادي فرزندان
  اغلب از ديد پدران و مادران، فرزنداني شايسته تلقي مي شوند که مطيع محض والدين خود باشند و پدر يا مادر در همه ي امور براي آنها تعيين تکليف کنند و آنها نيز بي آنکه کوچکترين مخالفت يا رأي و نظري داشته باشند ، تنها اطاعت کنند.
  لازم است بسياري از ما طرز تلقي و بينش خود را نسبت به مسأله ي تربيت فرزند تغيير دهيم و از آنها اطاعت محض نطلبيم.
  اطاعت محض در صورتي که عملي شود ، از فرزندان ما انسانهايي خواهد ساخت که به رشد و بلوغ فکري و روحي نرسيده اند؛ علاوه بر اين، چنين برداشتي از موضوع، موجب پيدايش توقعات و انتظاراتي در ما مي شود که چون معمولاً برآورده نمي شوند، روابط ما را با فرزندانمان تيره مي کنند.
  آزادي فرزندان بايد با تدبير والدين آگاه هدايت شود تا به انحراف کشيده نشود اما سرکوب آزادي فرزندان نيز خطاي تربيتي بزرگي است.
  پدران و مادران آگاه و روشن بين، از همان دوران کودکي فرصت هايي را براي فرزندان خود فراهم مي کنند تا انديشيدن، انتخاب کردن و تصميم گرفتن را تجربه کنند؛ در اين ميان اگر فرزندان اشتباهاتي داشته باشند ، اين اشتباهات را براي رشد طبيعي آنها لازم مي شمرند و خود به عنوان راهنما در کنارشان قرار مي گيرند.
  اين مطلب به اين معنا نيست که فرزندان در انجام آنچه مي خواهند آزاد باشند بي گمان چنين برخوردي با موضوع نادرست است. آزادي فرزندان بايد با تدبير والدين آگاه هدايت شود تا به انحراف کشيده نشود اما سرکوب آزادي فرزندان نيز خطاي تربيتي بزرگي است.
  در تربيت لازم است نصيحت و انتقاد را به حداقل رسانيد و از خطهاي جزيي و کم اهميت صرف نظر کرد و هر ايراد جزيي را بلافاصله مورد انتقاد و اعتراض قرار نداد؛ بلکه با بلند نظري و بزرگواري از کنار آنها گذشت تا بتوان موارد مهم تر را با قاطعيت جلوگيري کرد.


  vزياده روي نکردن در انتقاد
  تذکرات و يادآوري هاي زياد و پي در پي از نظر تربيتي شيوه ي درستي نيست و منتهاي به پيدايش لجاجت و مقاومت منفي در کودک و نوجوان مي شود.لجوج بار آمدن برخي کودکان و نوجوانان اغلب در نتيجه ي مراعات نکردن اين اصل است.
  در تربيت لازم است نصيحت و انتقاد را به حداقل رسانيد و از خطهاي جزيي و کم اهميت صرف نظر کرد و هر ايراد جزيي را بلافاصله مورد انتقاد و اعتراض قرار نداد؛ بلکه با بلند نظري و رگواري از کنار آنها گذشت تا بتوان موارد مهم تر را با قاطعيت جلوگيري کرد. از اين روش در تعليم و تربيت اسلامي به «تغافل» تعبير مي شود.
  «تغافل» يعني اينکه خطهاي کسي را ناديده بگيريم و دانسته چنين وانمود کنيم که اين اشتباهات را نديده ايم. اين روش سبب مي شود که احساسات فرزند با تذکرهاي پي در پي ما جريحه دار نشده و لجاجت وگستاخي در او پديد نيايد.
  روشي که طي آن کودک بويژه نوجوان پيوسته از چپ و راست با سيل انتقاد ، سرزنش و نصيحت روبرو مي شود ، روشي نادرست است.
  لازم است پدر يا مادر خطهاي جزيي را در ذهن خود جمع آوري کند و بموقع و در شرايط مساعد تذکر لازم را به نوجوان بدهد. در برابر هر خطا به تذکر و سرزنش پرداختن ارزش سخن را نيز از بين مي برد و سبب مي شود فرزند به اين گونه سرزنش ها و انتقادها خو بگيرد و ديگر از آنها متأثر نشود.
  در اين جا بايد به يک روش نادرست ديگر نيز اشاره کنيم و آن، روش پدران و مادراني است که در برابر تخلفات فرزندان خود بيش از حد بي تفاوت، بي اعتنا و خونسرد هستند. در بعضي خانواده مي بينيم که فرزندان با داشتن آزادي بي قيد شرط به خطاهايي دست مي زنند و والدين در برابر اين خطاها سکوت و خونسردي بيش از حد نشان مي دهند. چنين روشي اغلب به انحطاط فرزندان منتهاي مي شود و از آنان افرادي لاقيد ، خيره سر ، لوس ، غير منضبط و سرکش بار مي آورد.
  براي آموزش و اصلاح عيبهاي فرزندان، بهتر است در درجه اول از روش هاي غيرمستقيم استفاده کنيم و آنها را به طور مستقيم مورد خطاب قرار ندهيم و اگر لازم شد که به طور مستقيم با آنها درباره خطا و لغزش شان صحبت کنيم، بهتر است اين کار علني و آشکار نباشد تا شخصيت او در نزد ديگران خورد نشود.


  vگرامي داشتن شخصيت فرزند
  اگر با فرزندان خود رفتاري تحقير آميز و آميخته به طعن و ملامت داشته باشيم يا پيوسته آنها را سرزنش کنيم و در حضور ديگران به آنها بها ندهيم، اين روش ما سبب مي شود که آنها بتدريج خود را به عنوان موجودي بي ارزش و بيمقدار بپذيرند و احساس کرامت و شخصيت را از دست بدهند. اين احساس سرآغاز سقوط و انحطاط آنهاست.
  در برخي خانواده ها مي بينيم که پدر يا مادر با به کار بردن الفاظ طعن آلود و گهاي زشت و رکيک فرزندان خود را در حضور خويش و بيگانه تحقير مي کنند. آنها نمي داند که با به کار بردن اين گونه الفاظ و نسبت دادن آنها به فرزندان خود، عملاً اين خصوصيات پست را به آنها تلقين و تزريق مي کنند و از فرزندان خود موجودات بي مقداري مي سازند که آمادگي همه گونه پستي و انحراف را دارند. آنها به دست خود شالوده ي شخصيت فرزندان خودرا ويران مي کنند و در وادي انحراف و انحطاط رها مي سازند.
  براي آموزش و اصلاح عيبهاي فرزندان، بهتر است در درجه اول از روش هاي غيرمستقيم استفاده کنيم و آنها را به طور مستقيم مورد خطاب قرار ندهيم و اگر لازم شد که به طور مستقيم با آنها درباره خطا و لغزش شان صحبت کنيم، بهتر است اين کار علني و آشکار نباشد تا شخصيت او در نزد ديگران خورد نشود. اين روش علاوه بر اين که او را در حفظ عزت و کرامت شخصيتش ياري مي کند، بر اعتماد او نسبت به ما نيز افروده مي شود. گاه لازم مي شود ما عذر او را در دست زدن به کاري خلاف براحتي بپذيريم يا حتي خود ، آن را توجيه کنيم. در حقيقت ما با استفاده از اين روش به او تلقين مي کنيم که وي برتر از آن است که به چنين خطايي دست زند و اگر هم دست به کاري خلاف بزند تصادفي و از روي غفلت و اشتباه است. اين گونه شخصيت قايل شدن براي کودکان و نوجوانان سبب مي شود که آنها احساس شخصيت اخلاقي را از دست ندهند.
   

   

   

   

   

   
    u دانش و فناوري


  فناوري شبکه هاي تلفن همراه را
  بيشتر بشناسيم

  تلفن همراه ديگر به عنوان يک تلفن سيار محسوب نمي شود؛ با حضور نسل هاي جديد و فراهم آوردن امکان برقراري ارتباط بين گوشي تلفن هاي همراه با وسيله هاي ديگر از طريق فناوري بلوتوث، گوشي هاي تلفن همراه به مرور جيگزين بسياري از وسيل کنوني خواهد شد.کنترل وسيل مختلف خانه و حتي بهره گيري از گوشي تلفن همراه براي پرداخت پول به جي کارت بانکي امکان پذير شده است اينک با گوشي هاي تلفن همراه مي توان با چندنفر بازي کرد، تلويزيون تماشا کرد، موسيقي گوش کرد، به اينترنت متصل شد و از امکانات شبکه اينترنت پرسرعت بهره مند شد.ارسال پيام هاي متني کوتاه، پيام صوتي و عکس توسط تلفن هاي همراه خيلي زود به کارهيي پيش پا افتاده بدل شد و در حال حاضر سازندگان اين گوشي ها در پي فناوري پيشرفته تري براي نسل تازه گوشي ها هستند.ولي در آينده چه کارهاي ديگري ممکن است با گوشي تلفن همراه انجام دهيم؟ آينده ي که در آن برقراري تماس تلفني ريگان باشد دور نيست و در آن زمان درآمد شرکت هاي مخابراتي از طريق ارائه خدمات جانبي مانند بازي يا پخش برنامه تلويزيوني تامين خواهد شد. در اين گزارش، نسل ها و فناوري هاي شبکه هاي تلفن همراه را مورد بررسي قرار داده يم.


  ● شبکه هاي تلفن همراه نسل يک شبکه هاي AMPS
  نخستين سامانه مخابرات سلولي جهان در سال ۱۹۸۳ در آمريکا با نام AMPS شروع به کار کرد، اين سامانه که آنالوگ بود به تدريج در اغلب مناطق جهان مورد استفاده قرار گرفت و از آن به عنوان نسل اول مخابرات سيار ياد مي شود.


  ● شبکه هاي تلفن همراه نسل ۲ شبکه هاي GSM و EDGE
  شبکه هاي تلفن همراه که در سال ۱۹۹۰ در اروپا آغاز به کار کرد نسل دوم مخابرات سيار بود. در اين شبکه ها زمان برقراري تماس با شبکه تا چندين ثانيه طول مي کشد و سرعت آن بهKbps ۹/۶ محدود است. اما درGPRS زمان دسترسي، کمتر از يک ثانيه است و سرعت انتقال داده ها تا مرز kbps ۱۷۰ نيز مي رسد. هم چنين سرعت انتقال داده ها درEDGE يکي ديگر از شبکه هاي گسترش يافته GSM، به kbps ۳۷۰ ارتقا يافته است. شبکه هاي سلولي نسل دوم مانند GSM، که فقط براي انتقال صوت مورد استفاده قرار مي گيرد، داري فناوري سوئيچ مداري است و شبکه هاي نسل ۵/۲ مانند GPRS، مدل گسترش يافته شبکه هاي نسل دوم است که از فناوري سوئيچ مداري براي انتقال صوت و از سوئيچ بسته ي براي تبادل داده استفاده مي کند.


  ● مقايسه فني شبکه هاي تلفن همراه
  در نسل سوم سرعت انتقال اطلاعات به۲ تا Mbps ۱۰ و در نسل چهارم به ٠٢ تا Mbps٠٠١ خواهد رسيد. به همين دليل از ديدگاه کاربران شبکه هاي GSM، سرعت انتقال داده بسيار پيين، برقراري تماس بسيار دشوار و زمان آن طولاني است. از نظر فني مشکل مربوط به خدمات بي سيم است که براساس سوئيچينگ مداري کار مي کند. در بخش رابط هويي سوئيچينگ مداري، در کل طول تماس، يک کانال ترافيکي کامل به مشترک اختصاص داده مي شود. اين در حالي است که در موارد ترافيک خوشه ي نظير اينترنت، اين کار بسيار ناکارآمد است. ولي در سامانه هاي سوئيچينگ بسته ي، يک کانال تنها در زمان مورد نياز به کاربر اختصاص داده مي شود و بلافاصله بعد از هر ارسال بسته ي، آزاد مي شود بنابراين کاربران مختلف مي توانند از يک کانال فيزيکي به طور مشترک استفاده کنند. فناوري بسته ي GPRS برمبني سامانه GSM موجود براي رفع اين مشکل ابداع شده است بنابراين کاربران GPRS از سرعت دسترسي و نرخ داده بالاتري برخوردار مي شوند.


  ● نسل کنوني شبکه هاي مخابرات سيار سلولي
  نسل کنوني شبکه هاي مخابرات سيار سلولي (نسل ۲) قابليت ارسال اطلاعات «باند وسيع» را ندارد. با ظهور شبکه هاي سيار سلولي، پهني باند تا حدودي افزيش يافته است. نسل سوم شبکه هاي مخابرات سيار سلولي، با استفاده بهينه از باند فرکانسي، پهني باند مورد نياز براي بسياري از سرويس هاي «باند وسيع» امروزي را فراهم مي کند که با استفاده از اين فناوري رويي دسترسي به سرويس هاي «باند وسيع» در همه جا و در هر زماني محقق مي شود.


  ● طنين زنگ تلفن هاي همه کاره
  رواج تلفن همراه تاثير زيادي در نحوه رفتار استفاده کنندگان از اين ابزار به وجود آورده است. تلفن همراه نحوه تعامل افراد با يکديگر و نيز نحوه کسب و کار را تغيير داده و شغل هاي جديدي ايجاد کرده است. اختراعات جديد نظير تلفن همراه، از يک طرف مرهون پيشرفت فناوري و از طرف ديگر مرهون تعداد روزافزون محققان و پژوهشگران در زمينه هاي فناوري نو از جمله ارتباطات است که ارتباطات بي سيم نيز از اين قاعده مستثنا نيست. تلفن همراه ابزار ارسال و دريافت اطلاعات است که منظور از اطلاعات مي تواند صوت، تصوير، برنامه هاي ريانه ي، فيلم، ويدئو و يا حتي موقعيت جغرافييي يک فرد شود. همه اين موارد به داده هاي ريانه ي تبديل و مخابره مي شود. وسيل ارتباطي نظير تلفن همراه براي ارتباط با يکديگر به يک شبکه (network) نياز دارد. اين شبکه اعم از شبکه مخابراتي و شبکه داده است.


  ● سيستم هاي موبايل امروزي
  سيستم هاي موبايل امروزي انواع مختلف ارتباط بدون سيم را فراهم مي کند. در گذشته تنها ارتباط دستگاه موبايل از طريق امواج راديويي با يستگاه تلفني مورد نظر بود اما هم اکنون امکان ارتباط يک دستگاه موبايل به صورت بي سيم با بسياري از تجهيزات وجود دارد از جمله مي توان به ارتباط بي سيم موبايل با ريانه، گوشي همراه، تلويزيون، استريو و چاپگر اشاره کرد.بسياري از اين ارتباط ها مرهون فناوري ارتباط بي سيم بلوتوث است، از طرف ديگر سرويس هاي روي موبايل هم به شدت متنوع شده است، دريافت تلويزيون از طريق تلفن همراه، دسترسي به اينترنت، انواع سرويس هاي وب و پست الکترونيکي و دريافت اطلاعات موقعيت جغرافييي از طريق تلفن همراه از جمله اين سرويس هاست.بنابراين مي توان گفت عموم سيستم هاي مخابراتي و سيستم هاي راديو تلويزيوني در حال هم گريي است؛ به عبارت ديگر ارتباط ۳G ۲G WLAN RFID DVB GPS راديو و بلوتوث همگي با تلفن همراه امکان پذير شده است و در سال هاي آينده تمام ارتباطات اعم از شبکه هاي محلي تا شبکه هاي گسترده با استفاده از تلفن همراه امکان پذير خواهد بود. بر همين اساس، هر کاربر به عنوان يک مشتري از طرف بنگاه هاي اقتصادي مورد نظر قرار مي گيرد. فرض کنيد به يک شهر جديد به صورت هويي سفر مي کنيد، زماني که از هواپيما خارج مي شويد و تلفن همراه خود را روشن مي کنيد به عنوان يک مشترک جديد از طريق شبکه شناخته مي شويد و از طرف تمام بنگاه هاي اقتصادي منطقه به عنوان يک مشتري بالقوه مي توانيد خدمات و آگهاي دريافت کنيد که مي توان به رستوران ، فروشگاه ها و ادارات دولتي اشاره کرد. استفاده از تلفن همراه به عنوان پول الکترونيکي نيز زمينه ي است که به شدت در سال هاي آينده مورد نظر خواهد بود به عبارت ديگر با داشتن فناوري RFID پرداخت هايي نظير پرداخت بليت اتوبوس و پرداخت به فروشگاه ها براي خريد و فروش با استفاده از تلفن همراه امکان پذير خواهد بود.
   

   

   

   

   

   
   u پاسخ به پرسش هاي شما

  zahra4066@yahoo.com


  فلسفه اينکه در قرآن در مورد نافرماني
  زن از شوهر، به مرد اجازه داده است
  که زن را بزند چيست؟


  .: سوال:

  فلسفه اينکه در قرآن در مورد نافرماني زن از شوهر به مرد اجازه داده است که زن را بزند چيست؟

   

  .: پاسخ:

  آيه اشاره شده چنين است: «... والّتي تخافون نشوزهن فعظوهنّ واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فان اطعنکم فلاتبغوا عليهنّ سبيلا، ان اللّه‏ کان عليا کبيرا »(نساء، آيه 34).
  آيه ياد شده پس از آن که اعلام ميدارد قوام زندگي زن؛ يعني، مسؤوليت اداره و تأمين نيازهاي او بر عهده مرداست، دستوراتي را در رابطه با چگونگي برخورد با برخي از مشکلات در روابط زوجين بيان ميدارد. در اين رابطه نکاتي چند شايان توجه است:
  1ـ دستورات صادره در اين آيه در مورد نشوز است و نشوز آن است که زن در مقابل تکاليف اختصاصياش؛ يعني، تمکين و عفاف، بدون هيچ عذر موجهي سرپيچي نمايد. جالب اين است که اگر زني از انجام کارهاي خانه، بچه‏داري و... سر باز زند، شرع مقدس هيچ حقي براي مرد در برابر آن قرار نداده و حکم مزبور صرفا اختصاص به مورد «نشوز» دارد؛ نه هر گونه نافرماني از دستورات شوهر.
  2ـ «نشوز» مسلما امري برخلاف حقوق مرد است و براي مقابله با آن، بهترين راه اين است که قبل از مراجعه به ديگران، مشکل را در داخل خانه حل نمود؛ ولي اگر چنين چيزي ميسر نبود، نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران ميرسد که در آيه بعد سالم‏ترين راه آن عنوان شده است.
  3ـ حل مسأله نشوز در داخل خانه نيز به اشکال مختلفي انجام‏پذير است و جالب اين است که خداوند از ملايم‏ترين راه‏ها شروع نموده و درصورت تأثيرگذاري آن، مراتب بالاتر را اجازه نداده است. ازاين‏رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز نموده است. چنين روشي حکيمانه‏ترين شيوه در حل مشکلات زوجين است؛ ليکن اگر زني در برابر اندرزها و نصايح شوهر، سر تسليم فرود نياورد و هم‏چنان برتخلف از حقوق زوج پايداري ورزيد، چه بايد کرد؟ در اين جا نيز خداوند راه دومي را پيشنهاد نموده است که از حد برخورد منفي عاطفي بالاتر نميرود و آن خودداري از هم‏بستر شدن با وي ميباشد. پس اگر مشکل حل شد، ديگر کسي حق پيمودن راه سوم را ندارد؛ اما اگرزن در چنين وضعيتي نيز سرسختي نشان داد و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد چه بايد کرد؟

  در اين رابطه چند راه قابل تصوراست:

  الف) مرد حقوق خود را ناديده انگارد و در مقابل نشوز زن به کلي ساکت شود، هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد. چنين چيزي براساس هيچ منطقي قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ يعني، در هيچ يک از نظام‏هاي حقوقي جهان، نميتوان به صاحب حقي الزام کرد که در برابر حقوق خود ساکت شود و دم نزند. بلي از نظر اخلاقي، آن هم در موارد خاصي ميتوان چنين توصيه‏اي نمود؛ ولي نبايد بين مسأله حقوقي و اخلاقي خلط کرد. از طرف ديگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نيست؛ بلکه غالبا تمام خانواده و چه بسا شخص زن نيز در اين رابطه آسيب بيند. ازاين‏رو بر مرد لازم است که به عنوان مدير کانون خانواده، کنترل هدايت‏گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.

  ب) راه ديگر آن است که مرد از هر طريق ممکن استيفاي حقوق نمايد. چنين چيزي را هرگز شارع اجازه نميدهد و براي استيفاي حق روش‏هاي معيني وضع نموده است؛ زيرا محدود نساختن شيوه‏هاي احقاق حق و اصلاح مشکل، موجب روا داشتن ستم‏هاي زيادي به زن ميشود و مفاسد و مظالم ديگري به بارمي آورد.

  ج) راه سوم آن است که مرد با مراجعه به ديگران - اعم از مراجع قضايي يا افراد ذينفوذ ديگر - حقوق خود را استيفا کند، چنين چيزي اگر چه ممکن استحق مرد و ديگر اعضاي خانواده را تأمين کند، ولي با امکان حل مشکل در داخل خانه، بهتر است مسأله به بيرون کشيده نشود؛ زيرا ابراز خارجي مسائل داخل خانه، آسيب‏هاي فراواني براي حيثيت خانواده به بار ميآورد. ازاين‏رو خداوند حکيم حل خارجي را به عنوان آخرين راه ممکن پيشنهاد ميکند.

  د) راه چهارم آن که مرد اندکي قاطعانه‏تر از برخورد منفي عاطفي ياد شده، برخورد نمايد. در اين راستا قرآن مجيد به عنوان آخرين راه ممکن جهت حل مشکل در داخل منزل، مسأله «ضرب» را مطرح نموده است. البته در اين جا نيز مسأله حدودي دارد که هرگز با آنچه در اذهان عمومي يا تبليغات مسموم مطرح ميشود، سازگاري ندارد. در رابطه با حد و چگونگي زدن، علامه مجلسي(ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روايتي از فقه الرضا(ع) نقل نموده است که «...والضرب بالسواک و شبهه ضربا رفيقا »؛ زدن بايد با وسايلي مانند مسواک و امثال آن باشد، آن هم با مدارا وملايمت. روايت ياد شده به خوبي نشان ميدهد که «ضرب» بايد در پايين‏ترين حد ممکن باشد و نبايد اندک آسيبي بر بدن وارد کند. وسيله ‏اي که در اين روايت اشاره شده چوبي بسيار نازک مانند سيگار و سبک و کم ضربه است و شيوه زدن نيز بايد ملايم و خفيف باشد به طوري که حتي رنگ پوست اندک تغييري نکند.
  نکته ديگري که از آيه شريفه به دست ميآيد اين است که دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد؛ زيرا به دنبال اين عمل دو واکنش احتمال ميرود: يکي آن که زن به حقوق مرد وفادار شود. در اينصورت قرآن ميفرمايد:« فان اطعنکم فلا تبغوا عليهن سبيلا »؛ اگر به اطاعت درآمدند بر آن‏ها ستم روا مداريد؛ يعني، اگر زن در برابر حقوقي که بر آن پيمان بسته است، تسليم شد ديگر مقابله با وي ظلم و تجاوز است.
  واکنش احتمالي ديگر آن است که هم چنان سرسختي نشان دهد و کانون خانواده را گرفتار تزلزل و بيثباتي نمايد.در اين رابطه در آيه بعد فرموده است:« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان يريداللّه‏ اصلاحا يوفّق اللّه‏ بينهما ان اللّه‏ کان عليما خبيرا »: اگر خوف گسست در ميان آن دو يافتيد، پس حَکَمي از ناحيه مرد و حَکَمي از بستگان زن برگزينيد، اگر از پي آن خواستار صلاح باشند، خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد کرد. همانا خداوند دانا و آگاه است.
  نکته جالب توجه اين است که قرآن مجيد در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديکان و بستگان قرارميدهد. حکمت اين حکم آن است که در اين مرحله فقط پاي قانون و مراجع قانوني به ميان نميآيد؛ بلکه ابتدا کار به نزديکان و خويشان سپرده ميشود، تا با برخوردهاي عاطفي و بررسيهاي عقلاني، حتيالامکان مشکل را با صفا وصميميت حل کنند و خداوند نيز وعده داده است که در توفيق اصلاح با آنان، همراهي و همکاري کند و اين از لطايف احکام و دستورات نوراني قرآن است، تا مسأله با سلامت هر چه بيشتر روال خود را طي کند و براي اين که حقي ازهيچ يک از طرفين زايل نشود و تبعيضي رخ ندهد، فرموده است که از هر جانب حکمي برگزيده شود و با رعايت حقوق و مصالح طرفين، مشکل را برطرف نمايند. خلاصه در اين حکم شرايط زير ديده ميشود:
  1ـ اين حکم اختصاص به مورد سرپيچي زن از تکليف خود و حقوق مسلم مرد دارد؛ حقوقي که زن با پيمان ازدواج، وفاداري خود را نسبت به آن متعهد شده است.
  2ـ در راستاي حل مشکل در داخل خانه و خودداري از بروز خارجي وضع شده است.
  3ـ سومين مرحله، حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
  4ـ حد آن نازل‏ترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب کمترين آسيبي بر بدن زن شود.
  5ـ موقتي است؛ يعني، چه داراي نتيجه مثبت باشد و چه منفي، بايد به زودي از آن دست کشيد.
  6ـ از بند 2 حکمت وضع اين حکم روشن ميشود و با توجه به بندهاي 4 و 5 درمييابيم که اين مقدار ضرب با کيفيت اشاره شده هيچ تأثيري در خفتن و آسيب‏رساندن به استعدادهاي زنان ندارد؛ بلکه آنچه موجب اخلال در تواناييهاي جسمي و فکري زن ميشود،خروج از حدود ياد شده از نظر استمرار زماني و به کارگيري شيوه‏هاي خشن و ظالمانه در اين رابطه است. افزون بر آنچه گذشت به اعتقاد روان‏کاوان، برخي از زن‏ها گرفتار بيماري خاصي به نام آزارطلبي (مازوشيسمMasochism) ميباشند و زماني که اين حالت شدت مييابد، تنها راه درمان و آرامش آنان، مختصر تنبيه بدني است. (براي آگاهي بيشتر ر.ک: 1- واژه ‏نامه روان‏پزشکي و روان‏شناسي، ص 132 هارولد کاپلان و بنيامين سادوک 2ـ واژه‏نامه روان‏پزشکي انجمن روان‏پزشکان آمريکا، ترجمه: مهرداد فيروز و خشايار بيگي 3ـ تفسير نمونه، ج 3، ص 373.)

  در پايان شايان ذکر است که ديدگاه کلي شارع نسبت به زدن همسر، نگرشي منفي است و نصوص زيادي در نهي ازاين عمل وارد شده است. اين روايات همه در زماني بيان شده که خشونت عليه زنان از توهين و فحاشي گرفته تا ضرب و جرح و حتي قتل رواج داشت و اسلام آنها را تحريم و مستوجب مجازات فقهي و قضايي در دنيا و عذاب آخرت دانست.
  برخي از اين روايات عبارتند از:
  1ـ پيامبر(ص) فرمود: «من در شگفتم از کسي که زن خود را ميزند، در حالي که خودش براي کتک خوردن، سزاوارتر است. زنانتان را مزنيدکه قصاص دارد».
  2ـ و نيز فرمود: «زنان بر مرد کريم، غالب ميشوند و مرد لئيم، بر زنان مسلط ميگردد. من دوست دارم کريم مغلوب باشم نه لئيم غالب».
  3ـ از امام صادق(ع) از پدرش روايت شده که گفت: «وقتي با زني ازدواج ميکنيد، احترامش کنيد. زن مايه آرامش شما است. زنان را آزارندهيد و حقوق آنان را ضايع نکنيد».
  4ـ پيامبر(ص) فرمود: «هر مردي که بر بد اخلاقي همسرش صبر کند، خدا اجر داوود(ع) را به او مي دهد و به هر زني که بر بداخلاقي مردش صبر کند, همچون اجر آسيه - که با فرعون , کنار آمد - عطا مي کند».
   5- حضرت محمد(ص) فرمود: «زنان را نزنيد و تقبيح مکنيد».
   6- حضرت علي (ع) فرمود: «در هر حال با زنت مدارا کن و با او به نيکي رفتار نماي تا زندگي لبريز از صفا و صميميت باشد».
   7- آخرين چيزي که به وقت وفات، از رسول خدا(ص) شنيدند - که در زير زبان همي گفت، سه سخن بود: «نماز بر پاي داريد و مراقب حقوق بردگان باشيد و ستم نکنيد والله الله درباره ئ زنان , که در دست شمايند. با زنانتان، نيکو زندگي کنيد و حريم آنان را نگاه داريد».
  8- و رسول خدا(ص), خشم و توهين زنان را تحمل مي کرد. روزي زن عمر جواب وي را به خشم , باز داد. عمر گفت: يالکعائ, جواب باز مي دهي ؟ گفت: آري که رسول (ص) از تو بهتر است ; زيرا زنان , وي را جواب باز مي دهند و او تحمل مي کند. 9- يک روز, زني به خشم , دست فراسينه ئ رسول خدا(ص) زد. مادر وي با وي درشتي کرد که: چرا کردي ؟ رسول خدا گفت: بگذار بيش از اين نيز کنند و من درگذرم. «احاديث به نقل از بولتن انديشه , ويژه «زن», ص 350»
   

   

   

   

   

   
    u گزارش روزانه


  بررسي اسرار پشت پرده مجسمه آزادي

  مجسمه آزادي يا تنديس آزادي (Statute Of Liberty) که نام رسمي آن Liberty Enlightening The World (آزادي روشنگر جهان) است در سال 1886 ميلادي توسط فرانسه به يالات متحده آمريکا هديه داده شد. (1) در 28 اکتبر آن سال «استيفن گراور کليولند» رئيس جمهوري وقت آمريکا مجسمه آزادي را در محل فعلي آن (دهانه رود هودسن - Hudson) در جزيره آزادي که تا محله منهتن شهر نيويورک دو هزار و ششصد متر و تا شهر جرسي سيتي يالت نيوجرسي 600 متر فاصله دارد قرار داد. اين مجسمه بنا بود در سال 1876 به مناسبت يکصدمين سالگرد استقلال آمريکا به اتمام برسد. ولي به علت پاره ي از مشکلات مانند حمل آن به آمريکا طولاني شدن جريان ساخت و ... با ده سال تأخير بر فراز آب‌هاي آتلانتيس ايستاد. اين مجسمه با دست راست خود مشعلي فروزان را بالي سر نگه داشته و در دست چپش نيز يک لوح سنگي وجود دارد که بر روي آن با شماره‌هاي رومي نوشته شده  JULY IV MDCCLXXVIکه نشانگر 4 ژوئيه 1776 ميلادي (تاريخ استقلال آمريکا) است. (2)
  مجسمه آزادي فقط يک تنديس ساده نبود. بلکه نماد رازگوني از يک جريان مخفي و مخوف بود که سال‌ها بعد نبض حيات سياسي اقتصادي فرهنگي و نظامي جهان را به دست گرفت. لذا آنچه قرار است در اين جستار به آن پرداخته شود نگهاي جديد و از زاويه ي ديگر به اسرار پشت پرده  مجسمه ي است که آنرا  به اصطلاح تنديس آزادي مي خوانند.
  سال‌ها قبل‌تر از آن يک يهودي دريانورد به نام کريستوفر کلمپ با مشورت با محافل يهودي اسپانيا و با توجه به اطلاعات و شواهدي که از وجود سرزميني در آنسوي اقيانوس اطلس داشت  با نيت پيدا کردن ارض موعود عهد عتيق سرزمين خالي از سکنه ي (!) را مي يابد (3) كه اندكي بعد مورد توجه پيوريتن‌هاي انگليسي قرار مي گيرد. اين مسيحيان يهودي به محض ورود به امريکا آنرا ارض موعود ناميده و بوميان آن سرزمين را کنعانيان پنداشته و تا جيي که مي توانند آنها را قتل‌عام می‌کنند. (4)
  اولين کتابي که در امريکا به چاپ مي رسد «مزامير داوود» است. پيوريتن‌ها نام‌هاي عبري بر فرزندان خيابان‌ها و شهرهاي خود مي گذارند. تا جيي که بايد پسوند «DC» در نام شهر «Washington DC» را David Capital يعني (پيتخت داوود) دانست. (5) نهيتآ پس از مدت‌ها جنگ داخلي سرانجام در چهارم ژوئيه 1776 اولين کشور تمام فراماسونري جهان يعني امريکا استقلال خود را اعلام مي نميد. بعد از يک قرن يعني درسال 1886 ميلادي فرانسه به مناسبت يکصدمين سالگرد استقلال امريکا مجسمه آزادي را در چند تکه مجزا توسط کشتي به امريکا هديه مي کند. (6)


  فردريك آگوست بارتولدي طراح مجسمه آزادي - فراماسونر

  طراح اصلي اين مجسمه «فردريک آگوسته بارتولدي» مجسمه‌ساز ماسون فرانسوي بود. البته سازه دروني آن را «الکساندر يفل» مهندس فرانسوي برج يفل طراحي نمود. مهندسان و طراحان ديگري نظير «ژوزف پوليتزر» و «اوژن ويوله لودوک» نيز در جريان ساخت آن نقش داشتند. (7) ويژگي مشترک تمامي اين مهندسان و طراحان عضويت در لژهاي فراماسونري فرانسه بود. تا جيي که به عنوان مثال بسياري از نماد شناسان برج يفل را يک «ابليسک» فانتزي مي دانند. (8)
  در ابتدا سازندگان فرانسوي آن اعلام نمودند که اين مجسمه نماد «تائيس» معشوقه اسکندر است. اما نکته ظريفي که در اين ميان ناديده ماند چيز ديگري بود که بعدها نشريه ماسون ترک آنرا فاش ساخت و آن شباهت بسيار زياد چهره اين مجسمه با «يسيس» اسطوره مصر باستان و الهه مورد تقديس ماسونها بود. بعدها فردريک بارتلدي در پاسخ به انتقاد افرادي که بيان می‌داشتند اين مجسمه از نظر فرم صورت به «تائيس» هيچ شباهتي ندارد گفت: من در طراحي اين مجسمه از چهره مادر بيوه خودم الهام گرفته ام. (9) آري! بارتلدي راست می‌گفت. ولي منظورش از مادر بيوه «يسيس» بود که در واقع مادر بيوه معنوي تمامي ماسون‌ها منجمله خود او بود. (10)
  پس از انتقال اين مجسمه به نيويورک امريکيی‌ها با هزينه ي نزديک به 200 هزار دلار پيه‌ي 46 متري از جنس گرانيت براي آن ساختند تا مجسمه را بر روي آن قرار دهند. حال که فراماسون‌هاي فرانسوي براي امريکا سنگ تمام گذاشته بودند ناپسند می‌نمود اگر طراحان امريکيي دست روي دست مي گذاشتند و البته در عمل نيز چنين نشد و درنهيت پيه گرانيتي آنها يک کپي محض از معبد کذيي سليمان از آب در آمد. معبدي که ماسون‌ها براي رسيدن به نظم نوين جهاني و تشکيل حکومت ماسوني - يهودي خويش بالاخره بايد آنرا بر بقيي مسجد الاقصي بنا کنند. با اين تفاسير جي تعجب هم نخواهد داشت اگر ارتفاع اين ساختمان 46 متر يعني مجموع 33+ 13 (دو عدد مورد علاقه فراماسون‌ها) باشد و خود تنديس نيز داري 168 پله به علاوه 1 نيم پله (مجموعآ 169 پله) باشد که بازديدکنندگان را تا بالي برج راهنمايي کند! (169 = 13  X13)
  بارتلدي بر روي تاج اين مجسمه هفت شعاع نور قرار داد تا بيش از پيش نمادهاي ماسوني اين تنديس ننگ و نيرنگ را آشکار سازد. عدد هفت در کنار سمبل‌هاي گوناگون نور از دير باز ستوده مصريان باستان و يهوديان و کاباليست‌هاي مصر زده بود. همانگونه که آن را در شمعدان هفت شاخه يهود «MENORAH» خورشيد هفت شاخه مصريان و يا هفت ستاره منقوش در آسمان معبد سليمان ديده يد. (11)
   


  دو نماد معروف يهودي و ماسوني: شمعدان 7 شاخه و مجسمه آزادي به شكل بيوه زن (نماد ISIS: الهه مورد احترام ماسون‌ها) كه تاج تابان با 7 شعاع نور بر سر دارد.
   

  اما نکته ي که در اين ميان (بنابر اعتراف فرانسويان) هرگز نبيد فراموش نمود الگوبرداري ساخت مجسمه از «تائيس» معشوقه اسکندر است. حتي اگر شباهت‌هاي چهره اين مجسمه با «يسيس» را کنار بگذاريم چه دليلي دارد فرانسوی‌ها نمادي از «تائيس» بسازند و آن را به امريکا هديه دهند؟ مگر غربيان در تاريخ هزار خديي يونان و رم با کمبود الهه مواجه شده بودند که از يک شخصيت نه چندان موجه به نام «تييس» مجسمه بسازند و آنرا تنديس و نماد آزادي قرار دهند؟
  آري! حقيقت چيز ديگري است که لاجرم مجبوريم براي روشن شدن اين گوشه از تاريخ و آشنيي با شخصيت اين زن به بازخواني گذري حمله اسکندر به يران زمين بپردازيم.
  با آنکه اسکندر يا همان الکساندر در ميان غربيان قهرماني بزرگ شناخته مي شود وليکن در ميان يرانيان به عنوان شخصيتي بدنام و ويرانگر نمود يافته است. در متون زرتشتي از وي همواره به عنوان «گجسته» (ملعون و شوم) ياد شده و همراه ضحاک و افراسياب از کارگزاران اهريمن به شمار آمده است. در اين اثنا عده‌ي نيز نظر در انکار وجود شخصيت تاريخي به نام اسکندر مقدوني دارند. ولي اين به معني ناديده انگاشتن انبوهاي از آثار و اسناد تاريخي و باستان شناسي و حذف تاريخ اسکندر و سلوکيان و خلأ زماني به مدت بيش از صد سال از تاريخ يران است.
  اسکندر متولد مقدونيه و فرزند فيليپ پادشاه مقدونيه بود. در آن زمان مقدونيه قسمتي از حکومت يونان بود که البته مقدونی‌ها در ميان مردم يونان معروف به وحشی‌گري بودند. لذا فيليپ پدر اسکندر براي فرزند خود معلماني يوناني استخدام کرد تا با فرهنگ يونانيان بزرگ شود. اسکندر پس از مرگ پدر پادشاه مقدونيه شد و پس از کشمکش‌ها و فراز و نشيب‌هيي که بيان آن در اين مجال نمي گنجد براي ماجراجويي و تصاحب سرزمين‌هاي ديگر راه جهان‌گشيي و حمله به ديگر کشورها را پيش گرفت. اگرچه يونانی‌ها او را وحشي و بربر مي دانستند ولي هنگامي که با تصاحب سرزمين‌هاي ديگر توسط او ثروت زيادي به آتن سرازير شد با وي همراه شدند.


  مجسمه آزادي فراماسونري تائيس يسيس

  بزرگترين و مهمترين جنگ اسکندر نبرد با امپراتوري وسيع قدرتمند و متمدن هخامنشيان بود. نبرد اسکندر و پادشاه يران چندبار به عقب‌نشيني وي انجاميد. اما سرانجام با تضعيف روحيه سپاهيان يران ورق به نفع يونانيان برگشت و اسکندر داريوش را در منطقه «گيل گمش» شکست داد. در شب پيروزي اسکندر و افسرانش در تخت جمشيد (پرسپوليس) قصر باشکوه يرانيان جشن بزرگي برپا کردند. اسکندر همواره در سفرهاي خود يک گروه از زنان فاحشه و رقاص و شراب‌ريز همراه خود مي آورد تا بساط عيش و نوش و شهوتراني خود و فرماندهان سپاهش گسترده باشد. يکي از اين زنان کنيزي اورشليمي به نام «تائيس» بود که به خاطر زيبيي به دربار اسکندر راه يافته بود.
  پس از آنکه اسکندر قصد ازدواج با شاهزاده اسير ايراني و دختر داريوش سوم «استاتيرا» را نمود (12) حسادت تائيس او را به طرح نقشه‌ي اهريمني کشاند که نهيتآ صدها سال تمدن فرهنگ و افتخار جهاني را به خاکستر نشاند. (13) در آن جشن تائيس آنقدر به اسکندر شراب خوراند که عقل او را کاملآ زيل کرده و سپس از او خواست به انتقام معبدي که در آتن توسط خشيارشاه به آتش کشيده شد تخت جمشيد را آتش بزند. اسکندر نيز مشعلي را به تائيس داد و او هم پرده هاي حرير و جواهرنشان قصر را به آتش کشيد و پس از مدتي کوتاه قصر يکپارچه در آتش کين و حقارت شخصيت تييس سوخت.
  و اينگونه شد که امروز در دست مجسمه به ظاهر آزادي امريکا «تائيس» همان مشعل هنوز به اميد به آتش کشيدن دوباره تمدن شرق افروخته است. اينگونه شد که يک فاحشه که گوشه ي ناچيز از تاريخ تاريک و ددمنشانه غرب را اشغال کرده نماد آزادي غربيان مي شود!
   


  قلمرو سلسله هخامنشيان


  به راستي چرا سازندگان فرانسوي مجسمه آزادي چنين شخصيتي را به عنوان نماد آزادي در نظر گرفتند؟ بی‌شک يکي از اصلی‌ترين دليل آن يادآوري حمله اسکندر به شرق و استحاله فرهنگي آن است. چراکه تاريخ‌شناسان يکي از مهمترين اقدامات اسکندر را هلنيزه کردن سرزمين‌هاي تحت تصرفش مي دانند. هلنيسم در لغت به معني تقليد از يونان و به معني مجموعه تمدن و فرهنگ يونان و به عبارتي ساده تر يوناني مأبي است. در اين راستا اسکندر اقدام به تأسيس شهرهاي جديد در راه‌هاي مهم و استراتژيک و کوچ دادن مردم از آسيا به اروپا و از اروپا به آسيا نمود. وي با اين کار قصد در استحاله فرهنگي متصرفاتش داشت. نمود بارز و آشکار اين مسأله را می‌توان در هلنيزه شدن سلسله ايراني اشکانيان پس از براندازي سلوکيان (بازماندگان سلوکوس جانشين اسکندر) ديد. اشکانيان همواره سعي در يوناني مأبي داشتند. تا جيي که حتي بر سکه هيشان عنوان (يونان دوست) همراه با اسم پادشاه زمان مي آمد. (14)
  به عبارتي ديگر مجسمه آزادي به نوعي نماد رشد غرب‌گريي نيز هست. تائيس يا همان مجسمه آزادي مي تواند يادآور تمام اين گذشته باشد. اکنون نيز ملل شرقي به تقليد از اروپييان و در مقابل غربی‌ها نيز به اين سلطه مي نازند و اين ميراث شوم اسکندر و تائيس است. اما نکته بسيار بسيار مهمي که هرگز نبيد از نظر دور گردد اين است که تمدن غرب هرگاه افول نمود نتوانست دوباره در همان مکان ابتديي خود را بازسازي کند و در جيي ديگر ادامه حيات داد. لذا می‌بينيم پس از افول يونان رم برمی‌خيزد و بعد از آن غرب از اروپي مياني انگلستان و نهيتآ امريکا سر بر می‌آورد. يعني غرب هيچگاه نتوانست در همان حوزه مکاني اوليه دوباره رشد نميد. اين تمدن آنقدر نقصان داشت که قدرت هضم تجاوزات و حتي تبادلات فرهنگي سالم را نيز نداشت.
  اما در مقابل تمدن کهن و بافرهنگ يران هرگاه دچار نزول شد دوباره در همان مکان جوانه زد. هرگز نبيد فراموش کرد که نهيتآ اسکندر با لباس ايراني از اين مرز پر گهر رفت وحشيان و متجاوزان مغول مسلمان شدند و رصدخانه و مسجد و کتابخانه ساختند و از ميان سه نفر زبانشناس که قواعد زبان عربي را براي خود عرب‌زبانان نگاشتند دو تن از آنها ايراني بودند و اکنون نيز پس از چند هزار سال باز هم يران است که در مقابل زياده‌خواهی‌هاي وحشی‌گرانه غرب ايستاده است. آري! تکرار اين تجربه تاريخي و از سويي ديگر پيشگويی‌هاي غرب نيز همين را می‌گويد که منشاء آن اتفاق بزرگ آخرالزماني نيز  يران است و موعود اديان به ياري يرانيان است که بساط بيداد آنها را بر خواهد چيد. گويا غرب ناگزير از شنيدن نام يران در کنار ناکامی‌هاي خود است  لذا اينگونه است که تائييس دوباره مشعل به دست رو به سوي شرق بر فراز آتلانتيس ايستاده است.
  اگر بخواهيم اندکي تاريخی‌تر به مسئله نگاه کنيم بايد در نظر داشته باشيم زماني که امپراتوري يرانيان 127 يالت را تحت سلطه خود ساماندهاي کرده بود اوج تمدن غربيان يعني يونان هنوز از سيستم ابتديي دولت شهرها (نه يک امپراتوري واحد) استفاده می‌کرد. لذا غرب ناگريز است تا با ساختن يک اتوپيي (آرمان شهر) خيالي يعني يونان باستان تمامي مدنيت را به خود ارجاع دهد. زماني که سخن از منطق باشد ارسطو الگو مي شود. اگر از رياضيات سخن رانده شود ارشميدوس را نشان می‌دهند. پدر علم پزشکي بايد بقراط باشد و غيره و غيره تا من ايراني هيچگاه به اين فکر نکنم که چرا غرب هنوز  با اين همه ادعا نتوانسته حقوق بشري را که کوروش 2500 سال پيش به بهترين نحو اجرا مي کرد را حتي شبيه سازي کند. اگر لازم باشد براي من و توي ايراني فيلم 300 مي سازند تا ما را از تمامي گذشته پرافتخارمان بيزار کنند كه مبادا شکوه و تمدن نياکانيمان ما را دوباره به فکر فرهنگ سازي در جهان بي اندازد.
  آري! اين کينه‌ي ديرينه است از تمدن شرق و سترگ يران‌زمين که در هيبت شعله‌هاي آتش در مشعل عفريته جنگ اين الهه شوم پيوندي! (تائيس + يسيس) خود را نشان داده است. صدالبته غرب در اين آتش کين می‌سوزد و خواهد سوخت. چراکه پس از تلاش چند هزار ساله براي منکوب و استحاله تمدن يران‌زمين جوانه نورسته‌ي دوباره و اينبار در هيبت اسلام شيعي از دل يران زمين روييد و اينبار نيز يرانيان بهترين را انتخاب کردند. رويشي که به لطف حق به انقلاب نهيي مهدي موعود (عج) منجر خواهد شد و چه زيبا پروردگار بزرگ در قرآن کتاب انسان‌ساز فرمود:
  «و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثين»
  «و ما اراده نموديم تا بر مستضعفين جهان منت گذارده و يشان را پيشويان و وارثان زمين قرار دهيم» (15)

  علي اکبر رائفي پور
   PORSMAN@YAHOO.COM

  -----------------------
  پی‌نوشت:

  (1) http://fa.wikipedia.org/wiki
  (2) http://www.fararu.com/vglj.oetfuqexxwvzfuusb..html
  (3) http://mouood.org/content/view/2467/3
  (4) در کل در مدت مهاجرت اسکان و گسترش اروپييان در قاره امريکا مجموعآ 212 ميليون سرخ‌پوست کشته شدند.
  (5) پيوريتانيسم گريشي از پروتستانيسم است که خواهان بازگشت مسيحيان به ارزش‌هاي عهد عتيق (يهود) می‌باشد. تا جيي که اينان در زمان کرامول خواهان اين شدند که تورات و تلمود قانون اساسي انگلستان شود.
  (6) برخي آنرا «زن آزادي - Lady Liberty» هم مي نامند.
  (7) البته نبيد اين مجسمه را با مجسمه آزادي کنگره  Statue of Freed اشتباه گرفت. آن مجسمه‌ که از سال ۱۸۶۳ تاکنون برروي گنبد مرکزي ساختمان کاپيتال ايستاده است توسط «توماس کرافورد» طراحي گرديد و بانويي را تجسم می‌کند که شمشيري غلاف شده در دست راست خود دارد. در دست چپش نيز يک تاج به نشانه پيروزي و سپر نشان رسمي آمريکا ديده می‌شود. کلاه خودي به سر دارد که حاوي ستاره و به شکل سر عقاب سر سفيد است. وي بر روي يک کره ايستاده است که بر روي آن عبارت E Pluribus Unum نقش بسته است. اين واژه يکي از شعارهاي ملي آمريکا است  که در مقاله «راز دلار» ريشه يابي شد.
  (8) ابليسک از نمادهاي اصلي مشترک بين شيطان‌پرستان و فراماسون‌هاست که اشاره به آلت تناسلي شيطان دارد. براي کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به مقاله عبدالله شهبازي باعنوان «فرقه‌هاي رازآميز دماوند» رجوع فرمييد.
  (9) در جريان اين فرافکني عده‌ي نيز گفتند که بار تلدي چهره همسر خود «شارلوت» را تصوير کرده است.
  (10) همسر و برادر «يسيس» يعني «اوزيريس» توسط برادر ديگرشان «ست» به قتل رسيد و پس از آن يسيس بيوه گشت. (جهت کسب اطلاع بيشتر در اين زمينه به مقاله نويسنده با عنوان «اسطوره‌هاي ماسوني مصر باستان» رجوع فرمييد.)
  (11) توجه فرمييد که عدد هفت فقط و فقط در کنار نمادها و نشانه‌هاي نور عدد ماسون‌ها و يهوديان است. مانند هفت ستاره هفت شعاع نورهفت عدد شمع و ... و در غير اين صورت ارتباطي با آنها نداشته و حتي از اعداد مقدس مسلمانان نيز به حساب مي يد.
  (12) در برخي منابع تاريخي از او به نام «رکسانا» يا «روشنک» نام برده‌اند. وليکن آنگونه که از منابع تاريخي برمی‌يد رکسانا و استاتيرا دو شخص متفاوت هستند و حتي عده‌ي رکسانا را دختر «بخش آورد» حاکم ايراني باختر می‌دانند که اسکندر پيش از استاتيرا با وي ازدواج نموده است.
  (13) روزنامه قدس مورخ يکشنبه 8 خرداد ماه 1384
  (14) سيدمحمد حسيني ؛ «نظر ديگري درباره طراحي از تائيس»
  (15) کلام الله مجيد / سوره قصص / يه 5

   

   

   


  Contact Owner | Contact Moderator | Contact Moderator 2 | Join Now | Help Join | Designer | Group Email

   

   


  __._,_.___


  Jaraaghe Group 

  ****************************************

  BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

  ****************************************
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
  -------------------------------------------
  more info : www.jaraghe.ir/join
  Your email settings: Individual Email|Traditional
  Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
  Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
  Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

  __,_._,___

  Blog Archive