₪₪ 10 نقطه حیرت انگيز زمين ₪₪

 

سرزمین هایی روی کره زمین قرار دارند که گویی متعلق به زمین نیستند و بخشی از سیارات دیگرند.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« غارهاي يخي اتريش »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

 

غارهاي يخي اتريش، جاي ديگري روي كره زمين است كه در آن احساس می کنيد در كره ديگري هستيد.
 

تعداد زيادي غار يخي در زمين وجود دارد اما Eisriesenwelt Ice Cave ، از بزر گترين موارد غارهاي يخي كشف شده

توسط بشر است. آنها در نزديكي سالزبورگ واقعند و به فاصله 40 كیلومتر کشیده شده اند.

 

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« گودال The Richard Structure »


 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران
 


 

جايي در كشور موريتاني، گودالي وجود دارد كه گفته مي شود در اثر برخورد يك شهاب سنگ به وجود آمده است.
 

گودال The Richard Structure ، با قطري در حدود 30 مايل، از فضا قابل رويت است.

اين گودال در جنوب غربي صحراي ساهارا قرار دارد.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« صخره های جنگلی »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

 

Shilin، يا صخره هاي جنگلي در چين، صخره هايي آهكي هستند كه توسط آب فرسايش يافته و تشکیل شده اند .

 

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« دریاچه خون در ژاپن »


 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

 

اما ديگر مكان عجيب و غريب دنيا در ژاپن واقعاست؛ Blood Pond Hot Spring ، 9 چشمه آب گرم قرمز رنگ

که با هم یک دریاچه را تشکیل داده اند . رنگ قرمز اين دریاچه به دليل فراواني عنصر آهن در آب آن است.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« سالار دي يويوني در بوليوي »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

جايي در آمريكاي لاتين وجود دارد كه انگار زميني نيست؛ Salar De Uyuni در بوليوي.

آنها كه اين منطقه را ديده اند ، مي گويند يكي از تماشايي ترين چشم اندازهاي جهان است.
 

اما دليل اين جذابيت احتمالا كنار هم قرار گرفتن مواردي است مانند اتشفشان های فعال، بیابان نمک.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« دره ماه در برزیل »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

 

از اسمي كه بر آن گذاشته اند پيداست اين سرزمين بايد جايي باشد شبيه به ماه.
 

جايي كه فرسايش ناشي از آب، صخره ها و گودال هایي را در جنگل به وجود آورده است که از کوارتز تشکیل شده اند.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« درياچه كليلوك »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

درياچه كليلوك آنقدرجذاب و عجيب است كه مي توان تصور كرد متعلق به كره زمين نيست.
 

اين درياچه پر از فلزات سنگين است و تابش آفتاب داغ تابستانی و تبخیر آب آن،
 

بلورهايي از این مواد معدني و فلزات را به وجود مي آورد كه در گودال هاي كوچك،
 

نور را در رنگ هاي سبز و آبي بازتاب مي دهند .اين درياچه يكي از بزرگترين ذخاير مواد معدني مانند :
 

سولفات هاي سديم، كلسيم و پتاسيم، همچنين هشت نوع فلز سنگين مانند نقره و تیتانیوم.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« معادن روباز ريوتينتو »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

 

اگر دلتان مي خواهد يك منظره از كره ماه ببينيد، لازم نيست سوار سفينه فضايي شويد و ب

راي ديدن آن كلي هزينه كنيد، كافي است به اروپا برويد. جايي در اسپانيا وجود دارد كه تصاوير سوررئال

آن مناظر كره ماه را تداعي مي کند؛ «معادن روبازريوتينتو ». البته اين معادن تنها جذابيت اين منطقه نيستند.

در نزديكي آنها، رودخانه ای با آب قرمزجريان دارد كه خود يك چش مانداز جذاب استميان چشم انداز
 

جذاب ديگر. اين رودخانه اسيدي، با PH بين 7/ 1 تا 5/ 2 فلزات سنگين زيادي را درخود جاي داده است.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« جزیره سوکوترا »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

سطح زمين آن بسيارشيب دار است به صورتي که شما فکر مي کند به سياره ديگري رفته ايد
 

يا به زمان هاي دور تاريخي مسافرت کرديده ايد . جزيره سوکوترا يکي از 4 جزيره است که از لحاظ جغرافيايي درانزوايي

از قاره خشک آفريقا قراردارد که قدمت آن به 6تا7 ميليون سال مي رسد همانند جزيره گالاپاگوس .
 

بيش از 700 گونه نادر گياهي و جانوري دراين منطقه يافت مي شود که يک سوم مملو از جانداران همگي بومي هستند .
 

آب و هواي ناملايمي دارد مي توان گفت گرم و خشک و همچنين شگفت انگيزترين گياهان را مي توانيد

دراين منطقه بيابيد. موقعيت جغرافيايي اين جزيره دراقيانوس هند ودر 250 کيلومتري سومالي و

340 کيلومتري يمن واقع شده . وسعت ساحل شني آن متشکل از سنگهاي آهکي و
 

جلگه هاي مرتفع آن پر از غارهايي به طول 7 کيلومتر است .بلندي کوههاي آن به 1525متر مي رسد .

درختان و گياهان اين جزيره از لحاظ زمين شناختي قدمتي 20 ميليون ساله داشته و

به عنوان جزيره اي بکر ومحصورشده از آب محسوب مي گردد.

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

« دره های خشک آنتارتیکا »

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران

 

می گويند دره های خشک آنتارتیکا با زمین های خشك و بي آب و علف پوشيده از شن، شبيه ترين
 

قسمت زمين به كره مريخ است. اين سرزمين جايي است در میان Victoria land ، McMudo، Sound .
 

از آن دست زمين هايي كه هرگز رنگ برف به خود نمي بينند. اما دليل شباهت اين منطقه به مريخ بياباني بودن

آن نيست كه در زمين بيابان بي آب و علف كم نيست، بلكه چيزهايي در اين منطقه مشاهده مي شود
 

كه در زمين ديده نشده است؛ يخ در بيابان . در اين منطقه دره هايي هست، پوشيده از يخ و البته در زير يخ ها،

در آب هايي شور،جانداراني خم زندگي مي کنند، چیز هایی كه هرگز در هيچ منطقه بياباني ديگري ديده نشده است .

تحقيقات روي اين موجودات و دلايل پيدايش اين سرزمین همچنان ادامه دارد.
 

 

كوچولو ؛ بزرگترين سايت عاشقانه و تفريحي ايران