صاحب یکی از آسمانخراش ها شهر شیکاگو چندی پیش تصمیم به نصب آسانسوری شیشه ای

گرفت این آسانسور که تا ارتفاع 412 متر بالا می رود و هیجان خاصی دارد که هر کس که از ارتفاع

می ترسد نمی تواند امتحانش کند !

http://www.findinvis.com/pic/Line/j17a.gif