چند روز پیش در مجلس کره جنوبی بر سر اختلاف نظر دو گروه بزن بزن با حالی شد !

http://www.findinvis.com/pic/Line/line.gif