سلام

مجموعه لاو و مخصوص!!!!

اميدوارم لذت ببريد عزيزان
////////////////////////////

Teieb000@yahoo.com

چهار فصا كامل سريال هيجاني فرار از زندان! + 6 قسمت جديد پاياني + پيك رايگان

* اس ام اس برای کسی که دلتو شکسته *

اس ام اس كوچولو

وقتی كه می رفتی، بهار بود
تابستان كه نیامدی، پاییز شد
پاییز كه برنگشتی، پاییز ماند
زمستان كه نیایی، پاییز می ماند
تو را به دل پاییزی ات
فصلها را
به هم نریز

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
تو صادقانه گفتی در خانه قلبت هیچ جایی برای من نیست

من بر قلب سنگی ات بوسه می زنم که با من صادق بود

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

مطمئن باش ، برو ...

ضربه ات كاری بود ، دل من سخت شكست ...

و چه زشت به من و سادگیم خندیدی

به من و عشقی پاك ، كه پر از یاد تو بود ...

و به این قلب یتیم

كه خیالم می گفت تا ابد مال تو بود ...

تو برو تا راحت تر

تكه های دل خود را آرام سر هم بند زنم

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

دل كه رنجید از كسی خرسند كردن مشكل است

شیشه بشكسته را پیوند كردن مشكل است

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

خیلی ها نفرین میکنن ... تلافی میکنن... اما نه ... نفرین من ...

الهی اونی که دوستش داری تنهات نذاره ...

تلافی من .... میرم تا به اون برسی ...

سره راهت نباشم ... راستی ... قد من

دوست داره ...

برگرفته از  سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

یك روز فكر میكردم اگر او را با غریبه ای ببینم شهر را به اتش میكشم اما امروز برای دیدنش حاضر نیستم حتی كبریتی روشن كنم

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

دلم را مبتلایت کرده بودم

خودم را خاک پایت کرده بودم

ندانستم که بی مهری وگرنه

همان اول رهایت کرده بودم !

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

به تو سپرده بودمش ، با هزار و یک امید ....

وحالا برای هزار و یکمین بار

دلم را می برم تا شکستگی اش را گچ بگیرند !!!

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

گاهی شکستن دلی کمتر از آدم کشی نیست .
چند روزیست که این دل میشکند.
اه....
تو همیشه میشکنی و من همیشه فراموش میکنم مگر تو انها را زنده کنی.
اما نمیدانم چرا این دفه نمیتوان فراموش کنم.
شاید دگر از قلبم،تکیه نباشد برای محبت و فراموشی آن.

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

نمی بخشمت .... بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی .... بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی .... نمی بخشمت .... بخاطر دلی كه برایم شكستی .... .. بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی ..... نمی بخشمت .... بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی ..... بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی .... و می بخشمت بخاطر عشقی كه بر قلبم حك كردی

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

دل عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت

یک لحظه تو را زمن جدا دوست نداشت

ای آیینه دار خلوتم باور کن

اندازه ی من کسی تو را دوست نداشت

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

گفتی نفرین میکنی ؟

گفتم نه ...فقط از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه....

هنوزم از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه.....

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

ما ز یاران چشم یاری داشتیم ، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

با خیالِ تو هنوزم مثه هر روز و همیشه هر شبِ حافظه ی من پرِ تصویر تو میشه...

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

سكوت دردناكترین پاسخ من به بیرحمی های توست!

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

دلم شكسته تر از شیشه های شهر شماست

شكسته باد آن كه دلش این چنین می خواست...

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

ای آنکه به تقریرو بیان دم زنی از عشق...
ما با تو نداریم سخن خیرو سلامت.

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

دلمو شکستی بازم دوبـــاره ه


اما بدون چوبه خدا صدا ندااره ه


تنها آرزوم اینه که یه روزم برسه

چشمای تو مثه ابرااااااا ببــــاره

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

من منتظرت شدم ولی در نزدی

بر زخم دلم گل معطر نزدی

گفتی كه اگر شود می آیم اما

مرد این دل و آخرش به او سر نزدی

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

از قدیما گفتن کوه هرگز به کوه نمیرسه دل بسوزون ولی بدون آدم به آدم میرسه

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

دیگه بی تو نمی میرم...
توئم با بی کسیت سر کن
تو حقت بدتر از اینه که دل تنگم بمونی...

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

گفتمش دل می خری؟ پرسید چند؟ گفتمش دل مال تو تنها بخند! خنده کرد و دل زدستانم ربود. تا به خود بازآمدم، او رفته بود! دل زدستش روی خاک افتاده بود! جای پایش روی دل جامانده بود...

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

خودت رفتی ولی عشقت نرفته... من عاشق تر شدم هفته به هفته

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

از تو دلگیرم...از عاشقی سیرم...درسته بی تو میمیرم...ولی ایندفعه میرم

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

چو کس با زبان دلم آشنا نیست
چه بهتر که از شکوه خاموش باشم
چو یاری مرا نیست همدرد ، بهتر
که از یاد یاران فراموش باشم

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

حیف این چشمهام که برای چون توی بی ارزشی اشک ریخت!

و چه ساده دلم که هنوزم دوست داره

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
از دست رفیقان عقرب صفت دوستی با مار كبری آرزوست

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
هر کي دلتو شکست صداشو در نيار يه روز دلش مي شکنه صداش در مياد

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
کسي چه مي داند شايد، اين قدر همديگر را دوست نمي داشتيم اگر از دور به تماشاي روح هم نمي نشستيم . کسي چه مي داند اگر آسمان ما را جدا نمي کرد شايد، اين قدر به هم نزديک نبودي
برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
عاشقانه هاي متفرقه
برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
زخم زندگیت منم ...همه به زخمهایشان دستمال می بندند.....تو اما.....به زخمت دل بسته ای!!!

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
ایکاش به زمانی بر میگشتم که تنها غم زندگیم شکستن نوک مدادم بود ...

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
چشم هاي من

اين جزيره ها

كه در تصرف غم است

اين جزيره ها كه از چهار سو

محاصره است

در هواي

گريه هاي "نم نم" است

برگرفته  از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
همه چیز را فروختم جز آن صندلی که جای تو بود ! شاید آن روز که برگشتی خسته باشی ....

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
شاید روزی بیاید
که حالِ من هم خوب شود ...
هوا خوب شود
باران خوب شود ،
عشق خوب شود ،
و تو ... خوبِ من شوی
و من ... ؛
خوب شوم ...

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
از کویر آمده‌ام چشمم از خاطره ریگ پُر است ابر من باش و دلم را بتکان
 
بيچاره سنگ كه از دست كودكي رها مي شود
نمي داند دل كودك را بشكند
يا دل قناري را

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
دیدن لبخند آنهایی که رنج میکشند ، از اشکهایشان دردناکتر است

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
هیچ فکر کردی اگه هر ماه قبض کارکرد قلبمون رو میدادن
کدوم یکی از ما عاشقتر بودیم !؟

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
همیشه میخواستم مالک قلبت باشم ، نه مستاجرش !
 
روزگار استاد فراموشیست ، امیدوارم که تو شاگرد روزگار نباشی . . .

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

ندارم به جز دل مکانی برایت ، اگر عیب این خانه تنگی نباشد . . .

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
روح سحری ناز دمیدن داری ، مثل غزلی تازه ، شنیدن داری

ای قصه روزهای تلخ تنهائی من ، آنقدر ندیدمت که دیدن داری . . .

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
به دل میگم یه روز میاد ، اینم یه خود فریبیه

از عشق اون قسمت من همیشه بی نصیبیه . . .
برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي
کاش حوله ای بودم آویزان بر میخ ، تا هر روز صبح

قبل از همه صورتت رو میبوسیدم . . . !
برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

به آسمون سپردم چشم از تو بر نداره ، مراقب تو باشه

سرت بلا نیاره ، تا تو نخوای نتابه ، دلت گرفت بباره

همیشه با تو باشه تو رو تنها نذاره . . .
برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي منبع از اس ام اس ها: SMS.Kocholo.org برگرفته از سايت كوچولو *** براي خواندن اس ام اس هاي

 آرشيو انواع اس ام اس و جك

(براي خواندن آرشيو هر كدام از بخش ها روي آنها كليك كنيد)