کسانی که مایل باشند یک پرس غذای مفت در رستورانی که دیدگاهی بسیار زیبا و شگفت انگیز دارد، میل نمایند می توانند از این فرصت استثنایی استفاده کنند. تنها شرط این کار این است که «شجاع» باشید.

حال مراحل کار را به شرح زیر انجام دهید:

 

اول با این تله کابین باید به ابتدای مسیر بروید.


 از اینجا مسیر را دنبال کنید.


 کاملاْ مواظب باشید که روی مسیر بروید.


 چشمتان همواره به نفر جلوی خود باشد.


 


هنگامی که می بینید یک نفر دارد از روبرو می آید کاملاً احتیاط کنید. 

حالا تعدادی پله را هم بالا روید (در سمت چپ عکس دیده می شوند)


 


یک مقدار سرازیری را هم طی کنید. برای این کار پنجه پای خود را در حفره ها قرار دهید. 

 

ها ماشاالله...  چند قدم بیشتر نمانده. 

 

بالاخره رسیدید. خسته نباشیدبفرمایید این هم رستوران.


  این رستوران در چین است. اگر تصمیم گرفتید که به این رستوران بروید خدا پشت و پناهتان. فقط بعدش برای من بگویید که غذایش چطور بود