به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Sunday, December 13, 2009

[farsibooks] به دیگر دوستان هم اطلاع دهید قبل از این که این روز به نام افغانستان یا تاجیکستان ثبت شود- Nowrouz petition

 --- On Thu, 12/10/09, natasha saeedi <barbien17@yahoo.com> wrote:

From: natasha saeedi <barbien17@yahoo.com>
Subject: [pooyandegan] Fwd: FW: به دیگر دوستان هم اطلاع دهید قبل از این که این روز به نام افغانستان یا تاجیکستان ثبت شود-- Nowrouz petition
To: "Keivan A" <ashooryk1@yahoo.com>, "pooyandegan" <pooyandegan@yahoogroups.com>
Date: Thursday, December 10, 2009, 6:10 PM

 --- On Thu, 12/10/09, Masoume Azarpour <ms_azarpour@ yahoo.com> wrote:

From: Masoume Azarpour <ms_azarpour@ yahoo.com>
Subject: Fwd: FW: به دیگر دوستان هم اطلاع دهید قبل از این که این روز به نام افغانستان یا تاجیکستان ثبت شود-- Nowrouz petition
To: "faeze heydari" <f.heydari.kh@ gmail.com>, "fahime" <fahime.sheikhzadeh@ gmail.com>, "nassim nasseri" <nassim_nasseri@ yahoo.com>, "nafise" <barbien17@yahoo. com>, "bahar moghtadaee" <bahar_bme@yahoo. com>, "Samaneh Azarpour" <sm_azarpour@ yahoo.com>, "Sona Zare" <sonazare_63@ yahoo.com>, "neda pazouki" <setayesh_np_ 2000@yahoo. com>, nooshin_actorvet@ yahoo.ca, zahra.golrezai@ gmail.com
Date: Thursday, December 10, 2009, 1:49 AM

 


 

 

 

 

 

نظر سنجي سازمان ملل در مورد درج نوروز در تقويم
بين المللي به عنوان يک روز جهاني تا الان فقط 351هزار نفر ثبت کرده اند،

لطفا"  petition  زیر را امضا نموده و به دیگر دوستان هم اطلاع دهید قبل از این که این روز به نام افغانستان یا تاجیکستان ثبت شود.


http://www.petition online.com/ Norouz/

 

 

 

 

 Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.
__._,_.___
This is a non-political list.
.

__,_._,___

No comments:

Blog Archive