::||:: اوباما و براد پیت و نسبت فامیلی!!!!! ::||::

باراک اوباما و براد پیت پسر عمو هستند واین یک واقعیت است، در واقعه سایت an online genealogy Ancestry.com که تمام اجداد وریشه هر شخص را ثبت می کند باعث شد که متوجه بشیم که آقای اوباما و براد پیت هالیودی باهم پسر عمو هستند و ریشه و اصل ونسبشون بهم می رسد،

اطلاعات و تاریخچه اجداد و گزارشهایی در مورد تولد و ازدواج و تما م جزییات در این سایتها ثبت شده است بر طبق جداول بیضی شکل واجدادی از شاخه نهم به بعد جدول نام ادوین هدکین که پسر ادوین جر می باشد و در سال 1690 بدنیا آمده هفتومین پدر بزرگ براد پیت است یعنی(پدر پدر پدر پدر پدر پدر پدر بزرگ) براد پیت است، و از طرفی پسر دیگر ادوین جر ،جیمز نام دارد که هفتمین پدر بزرگ باراک اوباما می باشد،

یعنی این دو پدر بزرگ که در رده بندی هفتمین پدر بزرگهای اوباما و برادپیت می باشند با هم برادر بوده اند و درنتیجه اوباما و براد پیت پسر عمو هستند.