به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Monday, May 24, 2010

.: JaRaGhe :. Axhay Jadid Mobareze ba Badhejabi va Mozahemat Navamis... 

 

 

 

 

 

تبليغات

Advertisements

  

پلیس تهران بزرگ از امروز شنبه طرح برخورد با مزاحمین نوامیس، مروجین فساد، مانکنهای سازمان یافته و هنجارشکنان داخل خودرو را در معابر و بزرگراههای تهران آغاز کرد.
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

اجراي طرح مبارزه با بدحجابي و مزاحمين به نواميس مردم توسط نيروي انتظامي در تهران
 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 __._,_.___Jaraaghe Group 

more info : group@jaraghe.org

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir
            www.jaraghe.org
-------------------------------------------
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive