به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Friday, May 1, 2009

..*..*.. JaRaGhe ..*..*.. Dakhele Kife Khanoom Ha Chi Hast ?! ~> FoZoli KoniD ~> LOL 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

 


 
   

برای خیلی آقایون که یک کم کنجکاو هستند خیلی مهم که بدانند داخل این کیف خانوم های چی

هستش که همه جا با خودشون می برند  و نمی توانند بدون آن زندگی کنند

خوب بعضی از خانوم ها داخل این کیف جادویی چی دارند !! این شما و این هم داخل کیف خانوم ها big grin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوب دیگه زیاد کنجکاوی نکنید !!! rolling on the floor

 

Copyright?2009 Jaraghe Group By Mona . All right reserved .


TinyPic image


 


__._,_.___


Jaraaghe Group 

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir/join
Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

No comments:

Blog Archive