به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Friday, January 28, 2011

.: JaRaGhe :. Sherkate Afif Tosse Pasargad---> Motarjeme Shoma....

 

شرکت عفیف توسعه پاسارگاد

 

 

آموزش زبان انگلیسی - بازرگانی - عام - Conversation

مکاتبات بازرگانی و روابط خارجی

ترجمه غیر رسمی انگلیسی به فارسی و بالعکس

ترجمه شفاهی برای میهمان های خارجی ( زبان انگلیسی و عربی)

 

شماره تماس  

09125152342

ساعت تماس از 8 صبح تا 3 بعدازظهر

 

فکس

 88081336

 

Email: info@pasargaddevelopment.org

__._,_.___
Recent Activity:
Jaraaghe Group 

more info : group@jaraghe.org

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir
            www.jaraghe.org
-------------------------------------------
.

__,_._,___

No comments:

Blog Archive