به گروه اینترنتی جذاب و پر از تفریحات جالب جرقه خوش آمدید. از آرشیو ما در پایین صفحه نیز دیدن کنید

Tuesday, January 11, 2011

.: JaRaGhe :. Parvareshe TEMSA tavasote ye Zan IRANI

 

 

 

 

 

 

 

تبليغات

Advertisements

 

 

 

  

 

خانم الهام آبتین کارشناس محیط زیست مدیریت یک مرکز تحقیقات و پرورش تمساح در چابهار را به عهده دارد
که نشان دهنده تواناییهای زنان ایرانی در فعالیتهای زیست محیطی در خصوص این حوزه است.

 
 

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

__._,_.___
Recent Activity:
Jaraaghe Group 

more info : group@jaraghe.org

****************************************

BARAYE OZVIAT DAR GROUP BIA IN ADDRESS :
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
BAD PAINE SAFHE DOKMEYE JOIN RO BEZAN

****************************************
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
http://groups.yahoo.com/group/Jaraaghe/join
-------------------------------------------
more info : www.jaraghe.ir
            www.jaraghe.org
-------------------------------------------
.

__,_._,___

No comments:

Blog Archive