سلام
و اما يك سال ديگر هم گذشت!
ولي چه زيبا! در كنار شما عزيزان
اين آخرين ايميل گروه در سال 87 هست و
من به عنوان معاون گروه، عيد نوروز 88 را به همه شما عزيزان تبريك ميگم
و آرزوي بهترين ها را برايتان دارم(سعيد رحمتي)
.....
اين هم عيدي من به شما
كارت تبريك مخصوص نوروز 88